DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Jauni pētnieki

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmskolas audzēkņi turpina pētīt pasauli sev apkārt.

Grupas “Māriņa” (Tartu 8) bērni un skolotājas sadarbībā ar vecākiem radoši izgatavoja dažāda veida putnu barotavas. Audzēkņi barotavas izkāra  pirmsskolas teritorijā, kā arī varēja vērot, kādi putni aplidināja barotavas. Jauni pētnieki aktīvi pētīja putnu uzturu. Uzzināja, kas ir veselīga pārtika un ka sālīts speķis putniem ir kaitīgs. Pētījuma procesā skolotāja piedāvāja kopā ar bērniem pagatavot Čiekuru gardumus. Uz čiekuriem tika uzklāts Zemesriekstu krēms un pa virsu tika bērti dažādi graudi, putraimi un sēklas. Bērniem vislielākais iespaids palika darbojoties, varēja nogaršot  Zemesriekstu krēmu.

Paldies bērniem un vecākiem par radošu sadarbību!

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotāja Sarmīte Vaģele Lasīt tālāk…

Profesiju gadatirgus Daugavpilī

2024.gada 11.janvārī Daugavpils Kultūras pils 2.stāvā notika Profesiju gadatirgus, kurā 8.-12.klašu skolēni tikās ar darba devējiem, nozaru profesionāļiem.

Pasākumā piedalījās 17 dažādi uzņēmumi un iestādes, kuras pārstāvēja dažādas nozares: metālapstrādi, pārtikas rūpniecību, viesmīlību un tūrismu, ēdināšanas pakalpojumus, mežsaimniecību, enerģētiku, jūrniecību, izglītību, valsts aizsardzību, militārā jomu.

Pasākumā piedalījās arī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 8.-12.kl.skolēni. Skolēni uzzināja par darba iespējām un vakancēm, kā arī varēja pārbaudīt savas zināšanas un iegūt dažādas balvas. Lasīt tālāk…

Izzinām slavenās personības

Š.g. 16. janvārī 11.a klases skolēni apmeklēja Piekrastes bibliotēku, kurā bija iespēja noklausīties novadpētniecības stāstus. Pasākuma vadītāja stāstīja par bijušo Daugavpils mēru Pāvelu Dubrovinu un viņa ieguldījumu mūsu pilsētas attīstībā, slavenu mākslinieku Marku Rotko un viņa oriģinālajām gleznām, kas atrodas tikai mūsu Marka Rotko muzejā un nekur citur Austrumeiropā. Uzzinājām arī par slavenu klaunu Nikolaju Poļakovu ar pseidonīmu Koko, interesanti, ka pati karaliene Elizabete viņu apbalvojusi ar britu impērijas ordeni. Iepazinām arī jaunu rakstnieci Anitu Liepu un viņas grāmatas, piemēram, «Ekshumācija», «Ēnu izrāde». Pasākums bija interesants un saturīgs.

Sagatavoja: 11.a klases skolniece A.Vanagele

Absolventu vakars

Mīļie absolventi un skolotāji!

Laipni gaidām Jūs Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Daugavpils 16.vidusskolas un Daugavpils 17.vidusskolas) Absolventu vakarā 2024.gada 3.februārī

plkst.15.00 – Valmieras ielā 5,

plkst. 16.00 – Aveņu ielā 40.

Apgūstam jaunas tehnoloģijas

Jau pirmsskolas vecākajā posmā ir svarīgi sniegt bērniem priekšstatu par digitālo tehnoloģiju nozīmi ikdienā un to lietderīgu izmantošanu. Pirmsskolas kopienas 3. posma un specialās izglītības grupu bērniem (5-7 gadi) 2023./2024.mācību gadā ir dota iespēja iepazīt portatīvo datoru chrombook. Skolotājas grupās bērniem rāda paraugu, kā mērķtiecīgi izmantot ierīci un interneta resursus. Ar chrombook palīdzību tiek bagātināts mācīšanas un mācīšanās process, tas kļūst interesantāks, kā arī papildinātas zināšanas mācību jomās. Izglītojamajiem paplašinās iespēja pilnveidot latviešu valodu, izmantojot interneta vidē piedāvātos digitālos resursus. Vienlaicīgi bērni apgūst sadarbības, pašvadītās mācīšanās un digitālās caurviju prasmes – savstarpēji sadarboties, sagaidīt savu kārtu,  pareizi darboties ar ierīci un atbildīgi to lietot.

Informāciju sagatavoja: izglītības metodiķe Mudīte Ozola Lasīt tālāk…

11. janvāris – Starptautiskā PALDIES diena

“Paldies ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi kursu”. (J.Jaunsudrabiņš)

 

11.janvārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā “Paldies” diena. Jau otro gadu arī mūsu skolā tiek aktualizēta šī tēma. Svarīgi būt drosmīgam un pateikt “Paldies”, kā arī mācēt uzklausīt un pieņemt šo pateicības formu.

Skolā pie klašu durvīm tika izlikti plakāti, lai katrs varētu noplēst kādu pateicības lapiņu un uzdāvināt cilvēkam, kuram vēlas pateikt “paldies”, – klasesbiedriem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem utt. Lasīt tālāk…

Aizraujošas ziemas aktivitātes

Sniegs un sals dāvā gan bērniem, gan pieaugušajiem unikālu iespēju baudīt dažādus ziemas priekus.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Tartu 8) grupas “Mēnestiņš” bērni un skolotājas sadarbībā ar vecākiem arī ziemas spelgoni izmantoja radoši –, aktīvi rotaļājoties un eksperimentējot, izzināja ūdens īpašības. Pirmsskolā bērni eksperimentēja ar sniega kušanu – uzzināja, cik ūdens iegūst no izkusuša sniega; ūdens sasalšanu – pētīja ledus kristālus, rotāja kokus ar krāsainām ledus ripām; zīmēja sniega eņģeļus, vizinājās ar ragavām, veidoja sniega labirintus. Savukārt lielais sals bērniem paliks atmiņā ar sniega veidošanas eksperimentu, ko īstenoja mājās kopā ar vecākiem.

Paldies vecākiem par sadarbību!

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotājas Kristīne Vasiļjeva un Gunta Koļesņikova Lasīt tālāk…

Bioloģijas 46.valsts olimpiādes 2. posms

Apsveicam

 

Dmitriju Grocu (11.a) ar iegūto  1. vietu,

Germanu Mikulovu (11.a), Maksimu Sergejevu (11.d), Arinu Daškeviču (12.a) ar iegūto  3. vietu,  Sanitu Eisaku (9.c) ar iegūto atzinību  Bioloģijas 46.valsts olimpiādes 2. posmā!

 

Paldies skolotājām J.Šilovai, J.Markovai un M.Pučkai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Mans labākais draugs – ūdens

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 9.d klases skolnieces Sofija Daņilova un Karolina Kuzņecova saņēma simpātijas balvu Latgales plānošanas reģiona organizētajā radošajā konkursā bērniem un jauniešiem “Mans labākais draugs – ūdens” (projekta Pure Water II ietvaros), kurš norisinājās no 2023.gada 27. oktobra līdz 10. novembrim. 

Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu izpratni par ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, to plašo pielietošanu un saudzīgu izmantošanu, rosinot bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā/kolāžā/video attēlot ūdeni un tā resursus, uzsverot tīru ūdeni kā īpašu un nozīmīgu mūsu dzīves vērtību.

Paldies par palīdzību skolotājai T.Romaļskai!

Pieredzes apmaiņas pasākums “Efektīva un bērncentrēta rotaļnodarbība”

Decembrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Tartu iela 8) notika pieredzes apmaiņas pasākums, kurā pirmsskolas izglītības pedagoģes – Inese Zvīdre, Aina Marčenko, Sarmīte Vaģele, Kristīne Vasiļjeva, Gunta Koļesņikova, Inese Seļska, Inese Gasparoviča, Elvīra Pivrika, Ināra Gorčika, Solvita Utāne, Agita Pavloviča – dalījās savā profesionālajā darba pieredzē, organizējot  septiņas rotaļnodarbības 2. un 3.posma bērniem.

23 pedagogiem no Daugavpils pilsētas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm bija iespēja vērot, kā skolotāji temata “Čaklie darbi Ziemassvētkus gaidot” ietvaros iesaistīja bērnus plānošanā, dažādu jēgpilnu uzdevumu veikšanā, kas saistīti  ar reālo dzīvi un praktisko darbību. Lasīt tālāk…