DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Pirmsskolas un skolas sadarbības pēctecība

Sekmīgas pēctecības nodrošināšanai starp izglītības posmiem – pirmsskolu un sākumskolu – Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā tika organizēti rotaļnodarbību apmeklējumu pasākumi.  Sākumskolas un pirmsskolas pedagogiem bija iespēja apmeklēt rotaļnodarbības pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietās – Stāvā ielā 41, Raipoles ielā 8 un Tartu ielā 8.

Sākumskolas pedagogi guva priekšstatu par pirmsskolas posma kolēģu profesionālo darbību darbā ar 3. posma (5 – 7 gadi) izglītojamajiem un to zināšanu, prasmju un attieksmju snieguma līmeni. Savukārt pirmsskolas izglītības skolotāji varēja smelties idejas un pilnveidot savu profesionālo kompetenci, kas veicinās mācību procesa kvalitātes izaugsmi.

Katra pasākuma noslēgumā notika diskusija, kurā kolēģi sniedza atgriezenisko saiti par redzēto un tika izskatīti aktuālākie jautājumi, kuri skar izglītojamo sekmīgu pāreju no pirmsskolas uz sākumskolas izglītības posmu.

Paldies pirmsskolas izglītības skolotājām – Tatjanai Dmitrijevai, Evijai Bodrovai, Jūlijai Zujevai, Ludmila Kuzminai, Elitai Luņai, Jūlijai Huckai, Marijai Gainutdinovai, Jevgeņijai Vorfolomejevai, Kristīnei Vasiļjevai, Guntai Koļesņikovai, Sarmītei Vaģelei, Inārai Gorčikai, Inārai Boldavenko, Inesei Gasparovičai un Elvīrai Pivrikai – par mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitatīvu organizēšanu un savas pedagoģiskās darba pieredzes popularizēšanu.

Sagatavoja: direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos O. Dukšinska un izglītības metodiķe M. Ozola