DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Uzņemšana 10. klasē

 

 

Noteikumi par kartību un kritērijiem kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.-12.klasē 2022./2023. mācību gadā

Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai, tāpēc ir iespēja izvēlēties un apgūt tos mācību priekšmetus, kuri saistīti ar nākotnes plāniem.

2022./2023.mācību gadā 10.klašu skolēni apgūs pamatkursus visās mācību jomās un 3 padziļinātos kursus (kursu komplektu piedāvājums var tikt precizēts).

Informācija pieejama DPIP  vietne: izglitiba.daugavpils.lv