DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Skolēnu pašpārvalde

2023./2024.m.g.

 

 

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pašpārvaldes darba plāns

 

 

 

Skolēnu pāšpārvaldes valde

 

Skolēnu pašpārvaldes prezidents Aleksandrs Ziļs, 12.a
Prezidenta vietnieki Maksims Sergejevs, 11.d
  Veronika Kazakeviča, 11.a
  Kirils Titovičs, 6.b
Kultūras un sporta ministre Viktorija Ivanova, 12.a
Preses un informācijas ministre Olesja Bogdane, 11.a
Sabiedrisko sakaru ministre Jeļizaveta Žukovska, 9.c
Izglītības un kārtības ministre Andrejs Ļaļins, 11.a
Sekretāre Sofja Poļetajeva, 9.c

 

Skolēnu pašpārvaldes saraksts

Anna Ivanova, 5.a

Karina Lavrinoviča, 5.a

Anželika Meļuha, 5.a

Darja Smirnova, 5.b

Varvara Žukovska, 6.a

Andžejs Stanka, 6.a

Marta Paškeviča, 6.b

Karolina Survilo, 6.c

Jaroslavs Šarifulins, 6.c

Kirils Afanasjevs, 7.b

Angelina Beinaroviča, 8.b

Ksenija Kazakeviča, 8.c

Karolina Magrina, 9.a

Olesja Ivanova, 9.b

Nadežda Ivanova, 9.b

Laura Miloševiča, 9.b

Sanita Eisaka, 9.c

Jelizaveta Purpliša, 9.c

Polina Martinkeviča, 9.c

Jeļizaveta Mikuļčika, 10.a

Kristina Beļavska, 10.a

Dmitrijs Grocs, 11.a

 

 

 

 

Saliedēšanas pasākums “Solidaritāte. Ar sauli un mīlestību sirdīs”

Š.g. 6.martā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā notika pilsētas skolu pašpārvalžu saliedēšanas pasākums “Solidaritāte. Ar sauli un mīlestību sirdīs”. Šo pasākumu atbalstīja Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”.

Pasākuma laikā īpaša uzmanība tika pievērsta vienai no būtiskākajām pašpārvalžu darbības jomām – solidaritātei. Dalībnieki apguva zināšanas par vispasaules sieviešu solidaritātes dienu, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu. Viņiem bija iespēja attīstīt savas prasmes iesaistīt vienaudžus kvalitatīvā lēmumu pieņemšanā, piedaloties dažādās interaktīvās un muzikālās darbnīcās, kā arī iepazīties ar citu skolu vienaudžiem.

Šādi pasākumi ļauj mums redzēt, ka skolu pašpārvalžu līderi ir mūsu nākotne, jo jaunieši ir ideju pilni, izdomas bagāti un, galvenais, ir gatavi rīkoties, lai viņu labas idejas nepaliktu tikai fantāzijās.

Sagatavoja: Marina Pučka

Spēle “Abi labi”

Jautri, trokšņaini un koši 27. novembrī skolas sporta zālē notika spēle “Abi labi”, ko sagatavoja un novadīja sporta skolotāji un Skolēnu pašpārvalde.

Uz šo aizraujošo sporta pasākumu tika aicināti otrās un trešās klases skolēni un viņu vecāki. Viņi ar lielu prieku piedalījās stafetēs, un, protams, visi vecāki fanoja un atbalstīja savus bērnus. «Mammu, tēti, uz priekšu,» atskanēja bērnu balsis. Un cik liels lepnums bija bērnu acīs, kad viņu vecāki lieliski veica visus uzdevumus. Pēc stafetēm visi spēles dalībnieki tika aicināti uz skolas ēdnīcu, kur viņus gaidīja cienasts.

Izsakām lielu pateicību visiem vecākiem un bērniem par piedalīšanos spēlē, klašu audzinātājiem un līdzjutējiem par atbalstu komandām. Šī spēle “Abi divi” visiem deva pozitīvas emocijas un lielisku enerģijas lādiņu.

 Sagatavoja: Ksenija Kazakeviča, 8.c

Spēle “Sveika, Latvija!”

Šajā mācību gadā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā skolā tiek īstenots skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekts “Mana dažāda – vienīgā Latvija”, kura ietvaros tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi un aktivitātes.

22.novembrī notika spēle “Sveika, Latvija!” 3.-4. klašu skolēniem, ko organizēja un novadīja Skolēnu pašpārvalde. Komandām tika piedāvāti dažādi uzdevumi četros tematiskajos blokos: cilvēks, daba, vietas un notikumi. Skolēni veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem par nozīmīgiem notikumiem Latvijā, atminēja pilsētu, ezeru, upju un dabas parku šifrētos nosaukumus, pēc fotogrāfijām atpazina Daugavpils un Latvijas ievērojamās vietas. Sarežģītākais uzdevums komandām bija pēc fotogrāfijām nosaukt visus Latvijas Valsts prezidentus un sakārtot tos hronoloģiskā secībā. Arī ar šo uzdevumu skolēni tika galā.

Spēles rezultāti:

  1. vieta – 3.a klases komanda
  2. vieta – 4.a klases komanda
  3. vieta – 4.b klases komanda

Sagatavoja: Jeļizaveta Žukovska, 9.c klase

Spēle “Ceļojums pa Latviju”

Pilsonības nedēļu ietvaros 21.novembrī skolā notika spēle “Ceļojums pa Latviju” 5.-7.klašu skolēniem un vecākiem, ko sagatavoja un novadīja Skolēnu pašpārvalde.

Dalībniekiem tika piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, arhitektūru, sportistiem, politiķiem, aktieriem un mūziku. Vecāki un skolēni nosauca dziesmas no slavenām Latvijā radītām filmām, apbrīnoja Oskara Stroka tango, ar interesi risināja latviešu tautas mīklas. Nebija viegli, taču komandas ne tikai parādīja savas zināšanas, bet arī papildināja tās ar jauniem atklājumiem. Pasākuma beigās visi dalībnieki dziedāja grupas “Prāta vētra” dziesmu “Mana dziesma”.

Rezultāti:

  1. vieta – 5.b klases komanda
  2. vieta – 6. b klases komanda
  3. vieta – 6.c klases komanda

Paldies visiem spēles dalībniekiem!

 Sagatavoja: Viktorija Ivanova, 12.a

Konkurss „21.gadsimta bruņinieki”

Pilsonības nedēļu ietvaros š.g. 8. novembrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā pēc tradīcijas norisinājās konkurss „21.gs. bruņinieki” 9. klašu skolēniem, kas veltīts Lāčplēša dienai. Pasākumu sagatavoja un novadīja Skolēnu pašpārvalde. Mērķis – rosināt  skolēnu interesi par Latvijas dzīves norisēm, audzināt  patriotisma jūtas un attīstīt  interesi par Latvijas vēsturi.

Konkurss tika novadīts 3 kārtās. Katrā kārtā jaunieši gan apliecināja savas zināšanas par Latviju, gan izpildīja sporta vingrinājumus. Viņi veica uzdevumus par  Latvijas vēsturi, svētkiem, simboliem, arhitektūru, ievērojamām vietām un personām. Pasākuma laikā arī skatītāji aktīvi iesaistījās procesā, atbildot uz dažādiem jautājumiem.

Konkursa rezultāti:

I vieta – Oļegs Ivanovs (9.a)

II vieta – Maksims Petkevičs (9.b)

III vieta – Andris Abišovs (9.c)

      Paldies visiem konkursa dalībniekiem!

Sagatavoja S.Poļetajeva, Skolas pašpārvaldes dalībniece

Skolotāju diena

6.oktobrī skolā tika svinēta Skolotāju diena. Jau no paša rīta Skolēnu parlamenta pārstāvji  bija parūpējušies par sirsnīgu skolotāju sagaidīšanu pie skolas ieejas: katru skolotāju iepriecināja ar nelielu dāvaniņu. Klašu kabinetu durvis bija izrotātas ar košiem rudens vainagiem.

9.-12.klašu skolēniem tika dota iespēja iejusties skolotāju lomā. Šajā dienā viņi vadīja mācību stundas un izbaudīja šīs profesijas sarežģītību un skaistumu. Starpbrīžu laikā 10., 11. un 12. klašu skolēni dežurēja skolas gaiteņos un cītīgi sekoja bērnu uzvedībai.

Svētku diena izdevusies!

2022./2023.m.g.

Arhivs