DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Kontakti

 

Direktore: Kristīna Ivancova,    tālr. 65476141

 

Personāla lietu pārzine: Lilita Vecele,    tālr. 28800450

 

Adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422

 

E-pasts: pasts@ddavsk.lv

 

Citi Kontakti

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: iepriekš vienojoties

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bankas rekvizīti
Maksātājs
Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde
Adrese: Saules 7, Daugavpils, LV-5401
PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV90009737220
Bankas kods: TRELLV22
Konta Nr. LV06TREL981373704400B
Saņēmējs
Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola
Adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422
Reģistrācijas numurs 40900039463