DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Kontakti

 

 

 

 

Direktore: Kristīna Ivancova,    tālr. 65476141

 

Personāla lietu pārzine: Lilita Vecele,    tālr. 28800450

 

Adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422

 

E-pasts: pasts@ddavsk.lv

E-adrese

 

 

Citi kontakti

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: iepriekš vienojoties

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bankas rekvizīti

Maksātājs
Daugavpils valstpilsētas pašvaldība
Adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV90000077325
Norēķinu konts: Valsts kase
LV34TREL980200309200B

Saņēmējs
Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola
Adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422
Reģistrācijas numurs 40900039463