DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Mācību programmas

 

21011111 Pamatizglītības programma

Licence Nr. V-7593 (07.10.2014.)

Akreditācijas ID 14261

Akreditācijas termiņš 05.01.2021. – 04.01.2027.

        Licence Nr.V_3039 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID 14262

Akreditācijas termiņš 05.01.2021. – 04.01.2027.

 

21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma

Licence Nr.V-7388 (15.08.2014.)

Akreditācijas ID 14259

Akreditācijas termiņš 05.01.2021. – 04.01.2027.

        Licence Nr.V_3040 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID 14260

Akreditācijas termiņš 05.01.2021. – 04.01.2027.

 

21015611 Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

Licence Nr.V_3044 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID 14270

Akreditācijas termiņš 05.01.2021. – 04.01.2027.

 

21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Licence Nr.V-7389 (15.08.2014.)

Akreditācijas ID 14263

Akreditācijas termiņš 05.01.2021. – 04.01.2027.

Licence Nr.V_3042 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID 14264

Akreditācijas termiņš 05.01.2021. – 04.01.2027.

 

21015511 Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar valodas traucējumiem

Licence Nr.V_3043 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID 14271

Akreditācijas termiņš 05.01.2021. – 04.01.2027.

 

21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma skolēniem ar valodas traucējumiem

Licence Nr.V_3041 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID 14272

Akreditācijas termiņš 05.01.2021. – 04.01.2027.

 

31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

Licence Nr.V_3045 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID 14269

Akreditācijas termiņš 05.01.2021. – 04.01.2027.

  • matemātikas un ekonomikas virziens
  • matemātikas un dabaszinību virziens
  • sabiedrisko zinātņu virziens
31014011

 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena  programma

Licence Nr.VK-8173 (10.08.2015.)

Akreditācijas ID 14267

Akreditācijas termiņš 05.01.2021. – 04.01.2027.

 

31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena  programma

Licence Nr.VK-8080 (14.07.2015.)

Akreditācijas ID 14266

Akreditācijas termiņš 05.01.2021. – 04.01.2027.