DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Izglītības programmas

01011111

Pirmsskolas izglītības programma

Licence Nr. V_1068 (15.03.2019.)

 

01015611

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

Licence Nr. V-6942 (16.05.2023.)

 

01015511

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Licence Nr. V-6985 (07.06.2023.)

 

21011111

Pamatizglītības programma

Licence Nr.V_3039 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID:  AP_2047

Akreditācijas termiņš:  04.01.2027.

 

21011121

Pamatizglītības mazākumtautību programma

Licence Nr.V_3040 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID: AP_2048

Akreditācijas termiņš:  04.01.2027.

 

21015611

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Licence Nr.V_3044 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID:  AP_2044

Akreditācijas termiņš:  04.01.2027.

 

21015621

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Licence Nr.V_3042 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID:  AP_2049

Akreditācijas termiņš:  04.01.2027.

 

21015511

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Licence Nr.V_3043 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID:  AP_2045

Akreditācijas termiņš:  04.01.2027.

 

21015521

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Licence Nr.V_3041 (02.07.2020.)

Akreditācijas ID:  AP_2046

Akreditācijas termiņš:  04.01.2027.

 

31016011

Vispārējās vidējās izglītības programma

Licence Nr.V_3377 (30.07.2020.)

Akreditācijas ID:  AP_2050

Akreditācijas termiņš: 07.05.2024.

Programmas īstenošanas plāns 2024./2025.m.g.

 

31016013

Vispārējās vidējās izglītības programma

Licence Nr.V_3378 (30.07.2020.)

Akreditācijas ID:  AP_2051

Akreditācijas termiņš: 07.05.2024.

Programmas īstenošanas plāns 2023./2024.m.g.