DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

NORMATĪVIE DOKUMENTI

Likumi:

MK noteikumi:

Skolas iekšējie dokumenti:

  • Kārtība, kādā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā tiek organizēts izglītības process, nodrošinot Covid-19 izplatības ierobežošanu
  • Skolas nolikums 
  • Iekšējās kārtības noteikumi
  • Privātuma politika
  • Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
  • Daugavpils Drauzdīgās aicinājuma vidusskolas darba plāns 2022./2023.mācību gadam 
  • Iekšējās trauksmes celšanas kārtība
  • Baseinu izmantošanas iekšējās kārtības noteikumi
  • Termokameru izmantošanas kārtība (Pielikums)
  • Mājas lapu izvērtējums MK noteikumu nr: 445 atbilstībai