DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Vēsture

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola ir Daugavpils pilsētas Domes dibināta un Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde.

Jaunā mācību iestāde tika izveidota Daugavpils pilsētu skolu tīkla optimizācijas procesā, apvienojot vienā lielā struktūrā Daugavpils 16.vidusskolu, Daugavpils 17. vidusskolu, Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādi un Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestādi.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola īsteno vispārējās vidējās izglītības klātienes un neklātienes programmas, pirmsskolas izglītības programmas, kā arī interešu izglītības programmas.

Ar  2022.gada 1.augustu par Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas direktoru iecelta Kristīna Ivancova.

2023.gada septembrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā mācības uzsāka 1772 audzēkņi (vispārējās vidējās izglītības programmas — 1197, pirmsskolas izglītības programmas — 575).