DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 8.-9.kl. 2. posms (pilsētas)

Apsveicam

 

8.c klases skolnieci Sanitu Eisaku ar iegūto 1. vietu Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 8.-9.kl. 2.posmā (pilsētas)!

Paldies skolotājai Ārijai Pauliņai par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Akcija «Atpakaļ uz skolu»

22.marts – Pasaules ūdens diena

Grupas “Dārziņš” un “Bitīte” bērni kopā ar skolotājām Inesi Seļsku un Ināru Boldavenko (Tartu iela 8) atzīmēja Pasaules ūdens dienu. Dienas laikā tika pētīts un izzināts viss, kas ir saistīts ar ūdeni. Pārrunu laikā noskaidroja:  No kurienes rodas ūdens? Kam nepieciešams ūdens? Kāpēc jātaupa ūdens? Radošā darbībā bērni izveidoja tematiskos plakātus “Ūdens diena” un “Kam nepieciešams ūdens?“ un individuālos vizuālās mākslas darbos atainoja ūdens izmantošanu ikdienā. Kustību rotaļās “Zeme. Ūdens. Gaiss”, “Kas ātrāk izsmels ūdeni?” bērni apliecināja savas zināšanas par šo tēmu un veiklību. Bērni aktīvi iesaistījās eksperimentos: “Krāsosim ūdeni”, “Ūdens ceļojums pa caurulēm”, “Sniega pārvērtības”, “Auksts un karsts”. Lasīt tālāk…

Vecāku klubiņš «Mēs kopā»

Programma “Latvijas skolas soma” DDAV: Rīgas muzeju apmeklējums

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros  10. martā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 8.d un 9.d klases skolēni apmeklēja Rīgas Motormuzeju un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja  izstādi «Snīkeri: eco x ego «. Diena izdevās pārsteigumiem bagāta.

No paša rīta skolēni  apskatīja Rīgas Motormuzeja aizraujošo mašīnu ekspozīciju. Skolēniem patika mašīnu un citu braucamrīku daudzveidība – to formas, krāsas, izmēra atšķirības. Pēc ekspozīcijas apmeklējuma visi  aktīvi piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā “No kvēlspuldzes līdz elektroauto”. Lasīt tālāk…

Labvēlīgas valodas vides veidošana Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

15.martā Daugavpils Izglītības pārvaldē notika pieredzes apmaiņas seminārs pilsētas BI koordinatoriem un skolu pedagogiem „Labas prakses piemēri, ieviešot kompetencēs balstītu pieeju”. Latviešu valodas apguves problēma mazākumtautību skolēniem, dzīvojot pilsētvidē, kur latviešu valoda nav plaši izplatīta un trūkst ikdienas kontaktu ar valodas nesējiem, šobrīd Daugavpils skolās ir ļoti aktuāla.

Sociālo zinību un vēstures skolotāja Iveta Krilova prezentēja Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas labo praksi un pieredzi darbā ar dažādām izglītojamo mērķauditorijām, veidojot labvēlīgu latviešu valodas vidi skolā, mācību procesā veicinot skolēnu cieņu pret latviešu valodu, caurviju prasmju attīstību un jēgpilnu valodas apguvi, motivējot skolēnus mācību priekšmetu stundās runāt latviski. Lasīt tālāk…

Apsveicam Latgales reģiona zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētājus!

Skolā ir iedibināta laba tradīcija – skolēniem rakstīt zinātniskās pētniecības darbus (ZPD) par viņiem interesējošām pētnieciskajām problēmām. 23. februārī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Valmieras ielā 5) notika skolas ZPD konference, kurā piedalījās vidusskolas skolēni ar četriem darbiem, no kuriem trīs tika virzīti Latgales reģiona ZPD konferencei. To tapšanā piedalījās arī mūsu skolas pedagogi un skolēnu vecāki, kas sniedza intervijas ZPD autoriem par viņu pētītājiem ikdienas vēstures jautājumiem un dalījās atmiņās par Daugavpils vēstures lappusēm. Lasīt tālāk…

“Spēlēju un dancoju”

2023.gada 10.martā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas deju kolektīvs “Strautiņš” piedalījās izglītības iestāžu 4.-7.klašu tautas deju kolektīvu skatē un radošajā pasākumā “Spēlēju un dancoju”, kas norisinājās J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā. Pasākuma pirmajā daļā notika tautas deju kolektīvu radošais koncerts–skate, kurā jaunie dejotāji uzstājās ar divām dejām. Pēc tam notika sporta stafetes un radošā darbnīca.

Mūsu skolas deju kolektīva dalībnieki sporta stafetēs ieguva nomināciju “Atrākā komanda”, radošajā darbnīcā – “Radošākā komanda”.

Deju kolektīva sastāvā: 2.a – Ž.Čebuničevs, O.Porietis; 3.a – A.Rodčenko, A.Novicka, M.Merkulovs, K.Laminska; 4.a – A.Čebuņičeva, A.Starceva, A.Meļuha, K.Lavrinoviča, D.Davidova; 4.b – D.Smirnova; 5.a – V.Krilova, S.Stole, T.Spēkmanis, V.Žukovska, A.Hodaņonoks; 6.b – E.Pimanova; 7.a – J.Zinčenko.

Apsveicam jaunos dejotājus un novēlam turpmākos panākumus! Lasīt tālāk…

Mācību ekskursija Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

Pāreja uz mācībām 1.klasē ir ļoti satraucošs, interesants un svarīgs posms katra pirmsskolēna dzīvē. Lai veicinātu topošo pirmklasnieku veiksmīgu pāreju un turpmāku vieglāku adaptāciju skolā, š.g.15.martā Draudzīgā aicinājuma vidusskolas sagatavošanas grupas bērni (Stāvā iela 40, Raipoles iela 8, Tartu iela 8) – topošie pirmklasnieki devās izzinošā ekskursijā uz Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolu (Aveņu iela 40), kur viņiem piedāvāja iespēju iejusties skolēnu lomā, iekļaujoties skolas ikdienas procesā. Pasākuma mērķis bija izzināt un iepazīt skolas vidi, ļaut iejusties jaunajā sociālajā vidē, izprast skolas noteikumus un veidot prasmi piemēroties tiem, rosināt vēlmi tiekties uz skolu, rosinot motivāciju kļūt par skolnieku. Lasīt tālāk…

Jautro matemātiķu konkurss

Apsveicam

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 2.klašu komandu ar iegūto 3. vietu pilsētas Jautro matemātiķu konkursā!

Komandas sastāvā: Olivers Porietis (2.a), Irina Puncule (2.a), Artjoms Dofilovičs (2.a), Evelīna Pogožeļska  (2.c), Kirils Vanagelis (2.b).

Paldies skolotājām Natālijai Labutei, Viktorijai Mikuļinai, Tatjanai Puzirevskai par skolēnu sagatavošanu konkursam!