DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Radošo darbu konkurss

Starptautiskās roku mazgāšanas dienas ietvaros Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (izglītības programmas īstenošanas vieta Tartu 8) vairākas pirmsskolas izglītības grupas (1., 4., 7., 8., 11.,12. ) piedalījās AS Drogas rīkotajā zīmējumu konkursā “Mazgā rokas pareizi!”

Bērniem tika dota iespēja nostiprināt pareizus roku mazgāšanas paradumus un veselīgu attieksmi pret roku higiēnu.  Par dalību konkursā viņi saņēma pateicības rakstus

Novēlam mūsu audzēkņiem arī turpmākus sasniegumus konkursos!

 Sagatavoja pirmsskolas izglītības skolotāja un izglītības metodiķe Agita Pavloviča

Ekskursija uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

9.novembrī 11.d un 12.d  klases skolēni  devās izzinošā ekskursijā uz mūsu pilsētas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai iepazītu jaunas profesijas šajā jomā. Skolēni guva zināšanas par to, kur jāmācās un kāda izglītība ir nepieciešama, lai kļūtu par ārsta palīgu, ģimenes ārstu, brigādes vadītāju. Šī dienesta darbinieki aizraujoši stāstīja par savu darba ikdienu, par to, ka jāmīl cilvēki, lai saistītu savu dzīvi ar šo darbu. Skolēniem šī ekskursija izraisīja lielu interesi.

Paldies par atbalstu un ekskursijas organizēšanu mūsu skolas sociālajam pedagogam Nadeždai Stajevskai un mūsu pilsētas Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta darbiniekiem!

Informāciju sagatavoja O. Staņeviča Lasīt tālāk…

Sporta pasākums “Esi kā Lāčplēsis”

10.novembrī Pilsonības nedēļas „Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju” ietvaros notika Lāčplēša dienai veltīts sporta pasākums “Esi kā Lāčplēsis”. Tajā piedalījās skolu 7.-8.klašu komandas. Pirms sporta sacensībām 8.d klases meitenes sasveicināja dalībniekus un pastāstīja par Lāčplēša dienas vēsturi un nozīmi.

Pēc tam komandas pārbaudīja savu spēku, drosmi un veiklību.

Sacensību rezultāti:

I vieta –8.a klases komanda

II vieta – 8. d klases komanda

III vieta –7.b klases  komanda

Paldies visiem sacensību dalībniekiem! Lasīt tālāk…

Lāpu gājiens

2022.gada 11. novembrī, svinot Lačplēša dienu un sagaidot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svētkus, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 9.-12. klašu skolēni piedalījās pilsētā rīkotajā lāpu gājienā.

Lāpu gājiens jau vairākus gadus ir viens no nozīmīgākajiem Lačplēša dienas svētku simboliem Daugavpilī, tas pulcē tūkstošus pilsētas un novada iedzīvotāju un katru gadu izvēršas plašumā un krāšņumā. Lasīt tālāk…

Mārtiņbērni danci veda

Mārtiņi, Mārtiņi,

Ziemai vaļā vārtiņi.

Rudentiņis projām iet,

Nu tik ziemu sagaidiet!

 

Daugavpils Draudzīgā Aicinājuma vidusskolas  (pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietā Tartu iela 8) tradicionāli tiek svinēta Mārtiņdiena ar ķekatnieku gājienu.

 Kāpēc mums tas ir svarīgi? Jo kur ķekatas pieskandinājušas, ierībinājušas, tur nav slimību, dusmu un strīdu! Ar dziesmām, dejām, asprātībām un jokiem ķekatnieki sauc gaismu un ļauj sajust prieku pat tumsā. Šī iemesla dēļ 1. un 10.grupas bērni skandināja un rībināja no visas sirds. Kā zināms, tradicionāli ķekatniekus arī pacienā. Tas bija fakts, kas patīkami pārsteidza mūsu ķekatniekus. Izrādās, ka mēs esam bagāti ar svētku un svinību dažādību. Bērni sajūsmā par latviešu gadskārtu ieražu svētkiem un mūsu senču tradīcijām.

Patiess prieks bija redzēt bērnu gatavotās maskas it visās iestādes grupās.

Mārtiņbērni ar godu pavadīja rudeni!

Sagatavoja pirmsskolas mūzikas skolotāja Baiba Pankjāne Lasīt tālāk…

Pieredzes apmaiņa un viesošanās Tartu eTwinning skolā Mart Reiniku Kool

2022.gada 5.novembrī Latvijas pedagogiem, eTwinning labāko projektu īstenotājiem, tai skaitā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolai (Tartu iela 8), bija iespēja viesoties Tartu eTwinning skolā Mart Reiniku Kool. Izglītības iestādes pedagoģes iepazīstināja ar skolas seno vēsturi. Tā tika dibināta 1889. gadā un sastāv no trīs ēkām, kā arī ir plašs sporta laukums. Skolā mācās bērni no 1.- 12. klasei. Skolas pārstāves aicināja ekskursijā pa skolas telpām. Latvijas pedagogi varēja vērot matemātikas stundu un stundu pie 1. klases bērniem. Matemātikas stundā skolēni patstāvīgi darbojās mācību e-platformā, kas darbojas visā valstī vienotā sistēmā, uzdevumi tajā izveidoti, ievērojot pēctecību no vienkāršākā uz sarežģītāko. Lasīt tālāk…

Sensorā telpa

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietā Stāvā ielā 41 tika izveidota sensorā telpa, kas tiek izmantota kā relaksācijas vide, lai sniegtu nomierinošu un atslābinošu iedarbību, piepildītu pirmsskolas vecuma bērnu iekšējo pasauli ar relaksācijas  sajūtām.

Bērni ar prieku pavada laiku šajā telpā, viņi ir ieinteresēti un labprāt veic piedāvātos vingrinājumus un uzdevumus. Lasīt tālāk…

Bērns kā aktīvs darītājs pirmsskolā

Oktobrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas Pirmskolas izglītības programmas īstenošanas vietā Stāvā ielā 41 īpaša uzmanība tika veltīta bērna aktīvās pozīcijas veicināšanai mācīšanās procesā.

Jau no pirmsskolas vecuma bērniem  var dot iespēju justies kā autoriem savās nodarbēs, ļaut viņiem pašiem izvēlēties aktivitāti un nepieciešamus materiālus. Skolotājs bērnam ir līdzās kā padomdevējs un atbalstītājs, kas ņemt vērā katra bērna intereses un vajadzības. Lasīt tālāk…

“Dari kā mēs, dari kopā ar mums, dari labāk par mums”

Kad rudens ar savu tumšo laiku uzvēdī skumjas, ir pēdējais laiks dzīvi padarīt krāšņāku. Vieni biežāk iededzina sveces, citi gatavo tērpus un greb ķirbjus, lai izpriecātos un jokotos helovīna pasākumos. Vēl citi aicina draugus kopā, lai jautri pavadītu laiku.

Tieši tā arī rīkojās Mūsu skolā. 2022.gada 31. oktobrī 2.-3. klašu skolēni kopā ar vecākiem piedalījās  sporta pasākumā “Dari kā mēs, dari kopā ar mums, dari labāk par mums”. Četras komandas sacentās ripinot, metot, nesot, liekot un apļojot. Katrs juta līdzi savējiem un  neskauda citus. Kādam labāk veicās mest, citam ripināt, vēl kādam apļot. Šajā pasākumā zaudētāju nebija, jo tur, kur ir jautri, tur arī uzvara. Lasīt tālāk…

Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija

Sarkanbaltsarkanā lentīte ir neatņemama valsts svētku tradīcija. Šī gada 8. novembrī 5.a un 6.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju piedalījās sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā, kura notika Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.
Valsts karoga krāsu lentīte simbolizē ne vien uzvaru pār Bermonta karaspēku un godina Lāčplēša dienu, bet arī norāda uz 11. novembri kā visu Latvijas karavīru godināšanas dienu. Lentīte nēsājama ar stūriem uz augšu, veidojot stilizētu burtu “V”, kas simbolizē uzvaru jeb “victory”. Skolēni labprāt piedalījās šajā akcijā, jo viņi mīl un ciena savu dzimteni un glabā tradīcijas.

Lasīt tālāk…