DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Nometne “Cielava” – atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā no š.g. 18. līdz 31. augustam notika “Adaptācijas nometne (LAT)” 4. un 7. klašu skolēniem “Cielava”. Šī nometne tika īstenota ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.  

Nometnes mērķis bija audzināt interesi un cieņu pret latviešu valodu, valsti kopumā, tautas tradīcijām un tikumiem, pret cilvēkiem, kuri runā latviešu valodā, un attīstīt sarunvalodas prasmes (valodas sapratne un runātprasme), lai skolēniem vieglāk un veiksmīgāk no pirmā septembra būtu sākt mācības latviešu valodā. Lasīt tālāk…

Apsveikums

Zinību diena

1.septembris 

 

       1. – 12.kl. (Valmieras iela 5)

Plkst. 9.30 – Zinību dienai veltīts svinīgais pasākums skolas pagalmā.

Plkst. 10.20 – klases stundas.

 

         1. – 2., 3.b, 3.c,  4. – 5., 6.b, 7. – 8., 9.a, 9.b, 10. – 12.kl. (Aveņu iela 40)

Plkst. 11.10 klašu audzinātāji sagaida skolēnus kabinetos.

Plkst. 11.30 – Zinību dienai veltīts svinīgais pasākums skolas pagalmā.

Plkst. 12.20 – klases stundas.

 

      3.a, 6.a, 6.c, 9.c kl. (Aveņu iela 40)

Plkst. 10.30 – klases stundas.

Plkst. 11.30 – Zinību dienai veltīts svinīgais pasākums skolas pagalmā.

 

Kabinetu saraksts (Aveņu iela 40)

 

Lasīt tālāk…

Erasmus+ projekta “Future skills for future school” aktivitāte Limasolā (Kiprā)

Erasmus+ projekts “Future skills for future school. School education staff mobility” Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000070247

 

Erasmus+ projekta “Future skills for future school”  ietvaros no 2023. gada 09. līdz 16.jūlijam Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas bioloģijas skolotāja Marina Pučka  un psiholoģe Jeļena Kaļiņina apguva vienas nedēļas apmācības kursu “Erasmus+ course fee ‘English for Educators: advance your career (level I)”, kurš tika īstenots Limasolā (Kiprā). Projektā piedalījās 26 dalībnieki no Latvijas, Somijas, Vācijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Francijas, Zviedrijas un Lietuvas.

Kursa aktivitātes paredzēja angļu valodas līmeņa paaugstināšanu un zināšanu pielietošanu garīgās veselības, mācīšanās un uzvedības jomā. Mācību mobilitātes laikā notika vairākas lekcijas un veikti praktiskie uzdevumi par tematiem: Lasīt tālāk…

Izglītojamo uzņemšana 10.-12. klasē 2023./2024. mācību gadā

 

Viss par kaķiem

Ir latviešu tautas ticējums: Kad kaķis guļ istabas vidū – būs silts laiks, kad ēd zāli – būs lietus, kad ar nagiem plēš grīdu – būs lietus vai sniegs, kad guļ uz krāsns – būs auksts. Baudot silto vasaru, DDAV izglītojamie (Raipoles iela 8) secina, ka laiks ir silts un gan jau kādā mājā kaķis guļ istabas vidū.

Lai uzzinātu vairāk par kaķiem,18. augustā, izglītojamie devās uz Piekrastes bibliotēku apskatīt izstādi “Viss par kaķiem”. Augusta mēnesī Piekrastes bibliotēkā kopā ar darbiniekiem saimnieko kaķis Djū. Viņš izglītojamiem pastāstīja interesantus faktus par kaķiem un aicināja apskatīt kaķu izstādi. Lasīt tālāk…

Pasākums “Modē šovasar sports!”

Cik jauka un krāsaina ir vasara! DDAV izglītojamie (Stāvā iela 41) aktīvi seko jaunākajām modes tendencēm sava ķermeņa stiprināšanā un fizisko spēju attīstīšanā. Pasākumā dominēja krāsas – sarkana, dzeltena un zaļa, kas aktualizē luksofora krāsu uznācienu pirms 1.septembra. Kustību piedzīvojumā valdīja visdažādāko emociju gammas: prieks, pārsteigums, cerības, gaviles, lepnums un izbrīns. Savstarpēji saistītās daudzveidīgās kustības nodrošināja ikvienam dalībniekam visaptverošāk vingrināt visu ķermeni. Vasarā modes lieta stafetēs iekļaut aktivitātes ar ūdeni, kas noslēgumā kalpo kā atvēsinoša izprieca. Katra komanda apliecināja saliedētību un draudzību. Pasākuma noslēgumā izglītojamie ieguva medaļas par aktīvu dalību sporta aktivitātēs.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka,

pirmsskolas izglītības skolotājas Santa Kazakeviča un Jeļena Bobiļeva Lasīt tālāk…

Jēkaba un Annas diena pirmsskolā

Jēkaba dienu, 25.jūlijs, godā par Saimnieku dienu, savukārt Annas dienu, 26.jūlijs, par Saimnieces dienu. Jēkabs ir labības un ražas aizbildnis. Šajā dienā notiek sīva cīņa starp kaimiņiem, veicot darbus rudzu un agrīno miežu laukos, kurš pirmais nopļaus labību, izkuls un samals graudus. Annai ir piedēvēta aitu aizgādnes loma, un šajā dienā saimniece sētas saimei no jaunajiem graudiem cep apaļu maizes kukuli, kas simbolizē mājas un saimes svētību.

DDAV pirmsskolas izglītojamie (Tartu iela 8) Jēkaba un Annas dienu cildināja, iesaistoties dažāda veida aktivitātēs. Izziņas ceļā noskaidroja, kas ir Jēkaba un Annas diena un to nozīmīgākās paražas. Lasīt tālāk…

Izlaiduma vakars 12.kl.

Karsta vasaras diena, taču tik īpaša. 2023.gada 21. jūnijā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas aktu zālē notika svinīgs pasākums “Izlaiduma vakars” 12.a klases skolēniem. 12 skolas gados viņi veica garu ceļu, kurā krāja zināšanas, slīpēja savas prasmes, mēģināja ko jaunu, šaubījās un uzdrīkstējās. Un ir pienācis laiks izplest spārnus un doties lielajā dzīves piedzīvojumā.

Pasākuma laikā absolventi saņēma novēlējumu tālākajām gaitām, kā arī pateicības par sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās, par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē. Absolventus, pedagogus un pasākuma viesus uzrunāja skolas direktore, novēlot mērķtiecīgumu, pareizās izvēles un panākumus turpmākajās gaitās. Savus audzēkņus sveica klases audzinātāja, novēlot atrast tieši savu ceļu dzīvē un sekot saviem sapņiem, kas vienmēr vedīs pareizajā virzienā. Lasīt tālāk…

Mazie līgotāji ielīgo Jāņus

Visas bija Jāņu zāles, līgo, līgo.

Ko plūc Jāņu vakarā`i, līgo.

Visi bija Jāņu bērni, līgo, līgo.

Kas Jānīti daudzināja, līgo.

       Latviešu tautasdziesma

 

Šīs nedēļas noslēgumā visā Tēvzemē svinēs Līgo svētkus.  Arī skolas mazākie bērni jūnija mēnesi veltīja šo latviešu tautas gadskārtu svētku izkopšanai, iepazīstot un izzinot Jāņu zāles, tradīcijas un kāds mielasts tiek sarūpēts svētkiem. Grupu skolotājas un  mūzikas skolotājas kopā ar  bērniem cītīgi apguva tautas rotaļas, rotaļdejas, latviešu tautasdziesmas, ticējumus, izdarības un līgo dziesmas.

No pirmdienas, 19.jūnija, līdz ceturtdienai, 22.jūnijam, mazie līgotāji (Stāvā 41, Raipoles 8) aplīgoja visas sētas maliņas. Pirmsskolas saimes sētā Jāņa bērnus sagaidīja Jāņa māte, Līga un Jānis. Lasīt tālāk…