DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Mazie līgotāji ielīgo Jāņus

Visas bija Jāņu zāles, līgo, līgo.

Ko plūc Jāņu vakarā`i, līgo.

Visi bija Jāņu bērni, līgo, līgo.

Kas Jānīti daudzināja, līgo.

       Latviešu tautasdziesma

 

Šīs nedēļas noslēgumā visā Tēvzemē svinēs Līgo svētkus.  Arī skolas mazākie bērni jūnija mēnesi veltīja šo latviešu tautas gadskārtu svētku izkopšanai, iepazīstot un izzinot Jāņu zāles, tradīcijas un kāds mielasts tiek sarūpēts svētkiem. Grupu skolotājas un  mūzikas skolotājas kopā ar  bērniem cītīgi apguva tautas rotaļas, rotaļdejas, latviešu tautasdziesmas, ticējumus, izdarības un līgo dziesmas.

No pirmdienas, 19.jūnija, līdz ceturtdienai, 22.jūnijam, mazie līgotāji (Stāvā 41, Raipoles 8) aplīgoja visas sētas maliņas. Pirmsskolas saimes sētā Jāņa bērnus sagaidīja Jāņa māte, Līga un Jānis. Lasīt tālāk…

Līgo bērni sanākuši no maliņu maliņām

Nu es iešu skatīties,

Kuras meitu Jāņu zāles.

Sīkas rozes, magonītes,

Tās ir meitu Jāņu zāles.

Šodien, 22.jūnijā, bērni kopā ar skolotājām pulcējās Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Tartu 8),  lai svinētu Līgo svētkus. Mazie līgotāji bija rotājušies ar krāšņiem vainagiem un Jāņu zāļu pušķiem. Bērnus sagaidīja Jāņu māte un Balodis, ar kuriem tika skandinātas Jāņu dziesmas, skaitītas tautasdziesmas, izdejotas dejas, izspēlētas dažādas rotaļas.

Pēc kārtīgas līgošanas līgotāji tika aicināti nogaršot tradicionālos gardumus – Jāņu sieru, ķiploku grauzdiņus un dzērienus.

Sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe A. Pavloviča Lasīt tālāk…

Un mums visiem sirdī silti…

Sakrāj dzidras ūdens lāses,

Savam laimes avotam,

Sakrāj spožas ceļa zvaigznes,

Dzīves ceļam nākotnē.

 

2023. gada 9. jūnijā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā notika mūsu 12.d klases izlaiduma vakars.

Skola mums ir iemācījusi, ka par visu dzīvē ir jācīnās pašiem, ir jābūt izpalīdzīgiem un tajā pašā laikā ir jāprot aizstāvēt savs viedoklis. Mēs esam saņēmuši motivāciju, uzslavas, kad nepieciešams –nosodījumu, bet tas viss ir izveidojis mūs tādus, kādi pašlaik esam. Mēs nepārtraukti mācāmies. Skolas gadi ir skaistākais un izglītojošākais dzīves posms, kuru neviens no mums neaizmirsīs nekad! Pateicoties ikviena skolotāja sniegtajam laikam un pacietībai, mums ir iespēja nākotnē kāpt augstu kalnā, un sasniegt ko dižu. Šie gadi mums vienmēr paliks atmiņā. Ar lepnumu varam teikt, ka mācījāmies Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā!

Ar pateicību un labā novēlējumiem Jūsu 12.d klases skolēni Lasīt tālāk…

Izlaiduma vakars 9.kl.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Aveņu ielā 40) aktu zālē 9. jūnijā notika svinīgs pasākums “Izlaiduma vakars” 9. klašu skolēniem. Pacilāts noskaņojums, prieks un skumjas virmoja gaisā. Ir beidzies pirmais izglītības iegūšanas nozīmīgais posms, mācības beigušās, eksāmeni nokārtoti. Kas tālāk?

Pasākuma laikā absolventi saņēma vēstuli ar novēlējumu tālākajām gaitām, kā arī pateicības par sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās, par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē. Absolventus, pedagogus un pasākuma viesus uzrunāja skolas direktore, pateicoties par padarīto un novēlot panākumus turpmākajās gaitās. Lasīt tālāk…

Erasmus+ projekta «Switch to a bike. Protect your home» aktivitāte Polijā

Erasmus+ projekta «Switch to a bike. Protect your home» ietvaros no 2023. gada 21.maija līdz 29. maijam Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas sākumskolas skolotāja Karīna Gomola apguva apmācības kursu, kura galvenās izvirzītās problēmas, ar kurām saskaras mūsdienu cilvēki, ir klimata pārmaiņas, zaļais transports, digitālo kompetenču attīstība. Projektā piedalījās Polijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Slovākijas, Portugāles, Čehijas valstu pārstāvji, kopā 42 dalībnieki.

Kursa aktivitātes paredzēja angļu valodas līmeņa paaugstināšanu un prasmes ieviest jaunas idejas, nodarbības tika realizētas, izmantojot mūsdienīgas idejas un ierīces. Lasīt tālāk…

Programma “Latvijas skolas soma” DDAV: animācijas filmu programma “Ienāc pavasarī”

Š.g. 30.maijā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 1.b un 2.b klases skolēni (Aveņu 40) kopā ar klases audzinātājām Ilonu Šestaku un Tatjanu Puzirevsku noskatījās animācijas multfilmu programmu “Ienāc  pavasarī”, kurā tika piedāvātas multfilmas “Kā linu druva sāka ziedēt”( Dauka); “Zaķu liela diena” ( Animācijas brigāde); “Cik? Cik? Cik?” (Dauka); “Pavasaris  vārnu ielā” (Atom Art). Pasākuma mērķis bija tuvāk iepazistināt skolēnus ar Latvijas kultūras vērtībām, cilvēciskām vērtībām, savstarpējām attiecībām un laikmeta izpausmēm caur Latvijā veidotajām multfilmām. Lasīt tālāk…

Programma “Latvijas skolas soma”  DDAV: ekskursija uz Daugavpils cietoksni

Skaistā saulainā dienā, 30.maijā, 8.b klases skolēni un klases audzinātāja Svetlana Zarjanova  devās ekskursijā uz Daugavpils cietoksni, kas ir ne tikai unikāls valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures piemineklis, bet arī pēdējais bastionu tipa cietoksnis pasaulē. Pašlaik cietoksnis ir Daugavpils pilsētas simbols. Pasākuma mērķis – papildināt savas zināšanas par Daugavpils un Latvijas vēsturi un kultūras mantojumu.

Ekskursijas laikā bija iespēja apskatīt klasicisma un ampīra stilā celtos objektus – Komandanta ēku, Kara hospitāli, kazarmas, ieraudzīt Nikolaja vārtus, pastaigāties pa kazemātiem un uzrāpties cietokšņa vaļņos. Mūsdienās cietoksnis strauji attīstās un ik gadu piesaista arvien vairāk tūristu gan no Latvijas, gan arī ārvalstīm. Mums bija aizraujoša ekskursija, labs garastāvoklis un  draudzīga kompānija. Lasīt tālāk…

Skolas metodiskā konference

2022./2023. mācību gada noslēgumā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pedagogi sanāca kopā, lai dalītos pieredzē ar labās prakses piemēriem par tēmu “Efektīva, skolēncentrēta, diferencēta mācību stunda”.

Konferencē piedalījās ziņotāji no pirmskolas, kas stāstīja par atbalstošās mācību vides veidošanu, runājošām sienām, integrētajām nodarbībām. Bioloģijas skolotāji dalījās pieredzē, kā mācību stundās tiek attīstītas skolēnu  radošās spējas. Matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, sociālo zinību un vēstures skolotājas stāstīja par integrētajām stundām un projekta darbiem. Latviešu valodas un literatūras skolotāji stāstīja par darbu ar leksiku un norādīja ceļus, kā izvēlēties grāmatu lasīšanai. Lasīt tālāk…

Skolas Goda svētki

Skola skolēniem dod iespēju atklāt, attīstīt un parādīt savu talantu, radošumu, veidot un pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Skolotājiem tā dod iespēju pilnveidot profesionālo meistarību, dalīties pieredzē, atbalstīt ikvienu skolēnu un lepoties ar audzēkņu veiksmēm.

31.maijā, pēdējā mācību gada dienā, kad pie durvīm jau klauvē vasaras brīvdienas, notika tradicionālais pasākums – skolas Goda svētki. Tajos tika godināti tie skolēni, kuri sasnieguši visaugstākos rezultātus mācībās, olimpiādēs, ZPD, projektos, sporta sacensībās un konkursos. Arī tika godināti skolotāji par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm, ZPD, konkursiem un projektiem. Visi saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvanas. Svētku noskaņojumu radīja skolas radošo kolektīvu un talantīgo skolēnu priekšnesumi.

Novēlam visiem jauku un saulainu  vasaras brīvlaiku un uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam! Lasīt tālāk…

Tikšanās ar Jaunatnes nodaļas pārstāvjiem

Maijā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā notika skolēnu tikšanās ar Jaunatnes nodaļas pārstāvjiem. Šādas tikšanās sniedz skolēniem iespēju iepazīt Jaunatnes nodaļas darbību, piedalīties interesantos un izglītojošos pasākumos, kā arī piedzīvot jaunas pieredzes.

Tikšanās laikā tika apspriestas trīs svarīgas lietas: pilngadīgu jauniešu nodarbinātības iespējas vasarā, kinoteātra atklāšana un Jauniešu iniciatīvu centra darba uzsākšana. Aleksandrs Komarovs stāstīja par Jauniešu iniciatīvu centru, kurā jaunatnes speciālisti var piedāvāt atbalstu un resursus, kā arī palīdzēt skolēniem nodrošināt aizraujošas aktivitātes, rosinot tos iesaistīties un attīstīt sevi dažādās jomās. Lasīt tālāk…