DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Meteņa dienas svinības “Metenītim lustīgs prāts”

Metens brauca pār Daugavu,

Cūkas auss kulītē;

Brauc, Meteni, mūsmājās,

Mūsu bērni gaidītāji.

                   /Latviešu tautasdziesma/

Pēc senlatviešu tradīcijām šogad Meteņdienu svin 6.februārī, bet kristīgajā pasaulē – 21.februārī. Savukārt Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola (Tartu ielā 8) latviešu tautas tradicionālos svētkus svinēja šodien – 9.februārī.  Šodien dabā bija vērojama un izjūtama saules un sala cīņa, kas apstiprina ziemas pakāpenisku atkāpšanos un pavasara tuvošanos. Lasīt tālāk…

Integrētā stunda 4.d klasē

Integrētā stunda ir viens no mūsdienu mācību procesa veidiem, kas paredz dažādu priekšmetu apvienošanu. Tas veicina  skolotāju sadarbību un domāts skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšanai.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 4.d klases skolēniem tika novadīta integrētā stunda sociālajās zinībās un vēsturē un angļu valodā “Svētki un svētku tradīcijas”. Stundu vadīja sociālo zinību un vēstures skolotāja Oksana Staņeviča un angļu valodas skolotāja Alla Mihailova. Stundas sasniedzamais rezultāts bija svētku tradīciju  pārskata veidošana. Darbojoties grupās, skolēni veidoja plakātus par svētkiem, kurus svin gan Latvijā, gan pasaulē. Lasīt tālāk…

Fizikas valsts 73. olimpiādes novada posms

Apsveicam

 

11.a klases skolēnu Aleksandru Ziļu ar iegūto 1. vietu, 10.a klases skolēnu Germanu Mikulovu ar iegūto 3. vietu, 10.a klases skolēnu Vjačeslavu Romanovski ar iegūto atzinību fizikas valsts 73. olimpiādes novada posmā!

Paldies skolotājai Aļonai Proščenko par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Konkurss «Mācies darot!»

Apsveicam

 

2.b klases skolnieci  Mariju Dudaicevu ar iegūto 1.vietu, 2.c klases skolnieci  Evelīnu Pogožeļsku ar iegūto 2.vietu,  2.a klases skolnēnus  Oliveru Porieti un Ralfu Klopovu ar iegūto pateicību konkursā «Mācies darot»!

Paldies skolotājām Natālijai Labutei, Tatjanai Puzirevskai un Viktorijai Mikuļinai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Absolventu vakars

Pirmā februāra sestdiena, tā pazīstama katram pedagogam un absolventam, jo tieši tad notiek Absolventu tikšanās  vakars. Skolotāji vienmēr ar siltumu gaida savus audzēkņus, priecājas par katru tikšanos, lepojas ar to sasniegumiem un glabā tikai labākās atmiņas.

Un šogad, 4.februārī, skolas logos (Aveņu 40)  dega gaisma, klasēs un gaiteņos skanēja absolventu balsis: tie dalījās atmiņās ar bijušajiem klasesbiedriem un skolotājiem. Un nav svarīgi, cik ilgs laiks ir pagājis kopš dienas, kad tika saņemts atestāts par skolas beigšanu, šis vakars sasauca visus kopā, lai atcerētos to laiku, kad tā tika saukta par otrajām mājām. Direktore uzrunāja visus klātesošos, skola īpaši sveica savus jubilārus, skanēja dziesmas un dejas, siltas atmiņas un pateicības vārdi. Nobeigumā jau tradicionāli absolventi ar skolotājiem dejoja skolas valsi.

Skolas durvis absolventiem vienmēr ir atvērtas. Lasīt tālāk…

Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās Santa de la Cruz (Spānija)

Erasmus+ projekta «Future skills for future school” ietvaros no 2023. gada 27.janvāra līdz 04.februārim Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas latviešu valodas skolotāja Jūlija Vaikule un sākumskolas skolotāja Tatjana Krūmiņa apguva apmācības kursu „Outdoor education: a new way of teaching and learning «, kurš tika realizēts Santa de La Cruz (Spānija, Tenerife). Projektā piedalījās 14 dalībnieki no Latvijas (4), Polijas (3), Īrijas (3), Slovēnijas (2) un Horvātijas (2).

Kursa aktivitātes paredzēja angļu valodas līmeņa paaugstināšanu un prasmes ieviest jaunas idejas ārā nodarbībās pilnveidošanu. Visas aktivitātes tika realizētas dabā, Tenerifes parkos un kalnos. Lasīt tālāk…

Teatrālā izrāde pirmsskolā

Pēdējā janvāra dienā mūsu bērniem (Raipoles ielā 8), atceroties skaistos ziemas pasākumus, tika parādīta teatrālā izrāde “Baltā trusīša Ziemassvētki”. Aktieri šoreiz bija sagatavošanas grupu “Balodītis” un “Dzeguzīte” interešu pulciņa dalībnieki. Tie piedāvāja mazajiem skatītājiem atcerēties Ziemassvētku svinēšanu.

Bērni ar prieku un interesi vēroja un sekoja līdzi pasakas varoņiem. Pasakas sižets ļāva jaunajiem aktieriem  radoši tēlot, iejūtoties dažādu varoņu lomās. Pārvarot biklumu, nedrošību un kautrīgumu, tie uzstājās skatītāju priekšā, centās saprast, kā jūtas viņu varonis un ko izjūt viņi paši tēlošanas laikā un pēc izrādes. Pasakas saturs rosināja skatītājus aizdomāties par ģimenes nozīmīgumu, vērtībām un tradīcijām. Lasīt tālāk…

Konkurss «1991. gada janvāra barikādes»

Apsveicam

 

11.d klases skolnieci Dānielu Martinovu ar uzvaru Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajā konkursā «1991. gada janvāra barikādes»!

Paldies skolotājai Oksanai Steņevičai par skolnieces sagatavošanu konkursam!

Ķīmijas 64. olimpiādes novada posms

Apsveicam

 

9.b klases skolēnu Mihailu Puhovu ar iegūto atzinību ķīmijas 64. olimpiādes novada posmā!

Paldies skolotājai Jeļenai Markovai par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Tautas deju kolektīvu skate

Latviešu tautas deju pulciņš ”Strautiņš” (1.-2. klašu grupa) 2023.gada 1.februārī piedalījās Daugavpils izglītības iestāžu 1.-3. klašu tautas deju kolektīvu radošajā koncertā – skatē, kas notika J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā. Tā bija mūsu pirmā uzstāšanās uz lielās skatuves.

Liels paldies visiem dejotājiem, viņu vecākiem, skolotājiem, skolas administrācijai – visiem, kuri šajā dienā bija kopā ar mums un palīdzēja būt skaistiem.

Kolektīva sastāvā:  2.b – Viktorija Cvečkovska, Konstantins Koreņevskis, Emilija Špoge, Laura Pliska, 2.a – Žans Čebuņičevs, Artjoms Dofilovičs, Žans Kokins, Zlata Krecule, Irina Puncule, Milena Siņica, 1.a – Adrians Leikums, Oļģerts Tihomirovs, 1.b – Diāna Magrina, Vasilisa Fjodorova, Karina Kebzere, Artjoms Titovičs, 1.c – Aleksejs Tarvids.

Informāciju sagatavoja deju pulciņa vadītāja Marina Meduņecka Lasīt tālāk…