DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Vīzija. Vērtības. Prioritātes

 

Skolas  misija

Sniegt  iespēju katram izglītības procesa dalībniekam realizēt savas radošās un prāta spējas, sekmējot izglītojamo kompetenču attīstību, lai sagatavotu viņus veiksmīgai karjerai un turpmākajai dzīvei.

 

 

Skolas vīzija

Daugavpils pilsētas Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola ir atpazīstama, atvērta dialogam un sadarbībai, valstī augsti novērtēta izglītības iestāde, kura nodrošina izglītojamo izaugsmi, garīgo, radošo un fizisko attīstību.

 

 

Skolas  vērtības

Cieņa. Pieņemam citu cilvēku viedokļus un uzskatus.

Atbildība. Esam atbildīgi par savu darbu, sasniegumiem un savā ceļā izdarītajām izvēlēm.

Sadarbība. Svarīga sadarbība skolēns-vecāks-pedagogs-sabiedrība.

Radošums. Attīstām savas spējas un talantus, tos papildinot ar savām personiskajām sajūtām un izmantojam nākotnē.

Tradīcijas. Kopjam un veidojam  izglītības iestādes tradīcijas un esam mūsu pilsētas un valsts patrioti.

Darbs. Strādājam, lai sasniegtu katrs savus un kopīgos mērķus.

 

 

Prioritātes

  • Skola darbojas kā vienota komanda un mācīšanās organizācija, kur visi izglītības dalībnieki individuāli un kopīgi mācās, lai sasniegtu savus un kopējos mērķus.
  • Izglītības turpināšana Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā atbilstoši skolēnu interesēm un  karjeras izglītības integrācija mācību priekšmetos un audzināšanas aspektos.
  • Izglītības pieejamības un ieguves nodrošināšana visās izglītības programmās.
  • Izglītojamo pilsoniskās līdzdalības, lojalitātes un patriotisma veicināšana.