DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Mārtiņi, nu ir ziemai vaļā vārtiņi!


Mārtiņdiena ir saimnieciskā gada noslēgums. Rudens pavadīšanas  un ziemas sagaidīšanas svētki. Mār­ti­ņos sā­kas bu­dē­ļu jeb ķe­ka­tu laiks. Maskās tērpti ķekatnieki  10. novembrī ieradās pie pirmsskolas bērniem (Raipoles ielā 8), lai ar dziesmām un rotaļām atvadītos no rudens. Bērni kopā ar Mārtiņgaili un pārējiem ķekatniekiem dejoja un gāja rotaļās. Bērniem šie svētki vēl ilgi paliks atmiņā, jo visi kopā esam rudenim teikuši “Uz redzēšanos”! Tagad gaidīsim ziemu! Lasīt tālāk…

Programma “Latvijas skolas soma” Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā: nodarbība «Senā skola»

2022.gada 31. oktobrī programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros 2.a klases skolēni kopā ar skolotāju Natāliju un Ludmilu apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības muzejā nodarbību «Senā skola». Pasākuma mērķis: papildināt savas zināšanas par Latvijas skolas sistēmu senajos laikos.

Tā kā mēs esam tik zinātkāri, noskaidrojām, ka agrāk zēni un meitenes mācījās atsevišķi un visiem bija vienota skolas forma bez izņēmumiem. Lasīt tālāk…

Maizes ceļš

Oktobrī  tēmas «Maizes ceļš» ietvaros  Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolas 4.grupa «Mēnestiņš» (pirmskolas izglītības programmas īstenošanas  vieta Tartu 8) nedēļu izzināja maizes tapšanas tradīcijas no grauda līdz maizes klaipam. Bērni noskatījās video pasaku «Zvēri un abru taisītājs», zīmēja ilustrācijas, rakstīja un veidoja savu pasaku grāmatu. Ģimenē kopā ar vecākiem pārrunāja maizes vērtību un gatavoja savu mīļāko maizīti. Tēmas noslēgumā bērni iestudēja ludziņu, iejutās aktieru un skatītāju lomās.

Sagatavoja pirmsskolas skolotājas Kristīne Vasiļjeva un Gunta Koļesņikova Lasīt tālāk…

Skolēnu tikšanās ar VUGD pārstāvi

Karjeras nedēļas ietvaros 21. oktobrī  Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 4.d  klases audzināšanas stundā viesojās VUGD pārstāvis Artjoms Anufrijevs. Stundas mērķis bija iepazīstināt skolēnus  ar ugunsdzēsēju un glābēju ikdienu, atgādināt  par drošības noteikumiem un pastāstīt par iespējām nākotnē apgūt šo profesiju.

Skolēni  uzzināja, ka glābējam ir jābūt atbildīgam, drošsirdīgam, fiziski izturīgam un jāprot ātri pieņemt lēmumus. Lasīt tālāk…

Erasmus+ (KA2) dalībnieku tikšanās Palermo (Itālijā)

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas administrācijas pārstāvis Ivars Šķinčs un fizikas skolotāja Inna Kolpakova Erasmus+ projekta «Future skills for future school” ietvaros apguva vienas nedēļas „School education staff mobility» apmācības kursu “English for edukators: advance your career (level I)”, kurš tika īstenots Palermo (Itālija) šī gada 17.–21.oktobrī. Projektā piedalījās 16 dalībnieki: 2 no Latvijas, 6 no Lietuvas, 2 no Beļģijas, 4 no Polijas un 2 no Horvātijas. Kursa aktivitātes paredzēja angļu valodas līmeņa paaugstināšanu un sadarbības kompetences pilnveidi. Lasīt tālāk…

Apsveicam

 

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas deju kolektīva “Zemgalīte” dalībniekus ar iegūtajām godalgotajām vietām sporta deju sacensībās “Dinaburgas kauss “!

 

Dalībnieki:

 

  • Meitenes solo 2015 un jaun. 2 dejas W  Ch

Daina Pimanova (1.a) – 1.v.

  • Meitenes solo 2012 un jaun. 2 dejas W  Ch

Arina Novicka (3.a) – 2.v.

  • Meitenes solo 2012 un jaun. 4 dejas W Q Ch J.

Lasīt tālāk…

PuMPuRS

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. 2022./2023. mācību gadā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola turpina īstenot projektu PuMPuRS, lai mazinātu ar mācībām un skolas vidi saistītus riskus.

 Projektā ir iesaistīti 11 pedagogi, kuri sniedz individuālās konsultācijas 33 skolēniem. Tās tiek organizētas  balstoties  uz izglītojamo individuālajām vajadzībām un vērstas uz katra skolēna izaugsmi. Mācību gada sākumā katram skolēnam tika sastādīts individuāls atbalsta plāns, kurā aprakstīti mācību pārtraukšanas riski un pasākumi šo risku mazināšanai. Lasīt tālāk…

Pedagogi tiekas pasākumā “Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu”

Rudens brīvlaikā, 26. oktobrī, pieredzes apmaiņas ietvaros Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pedagogi  tikās pasākumā “Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu”.

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietā Stāvā ielā 41 viesojās sākumskolas skolotājas, lai labāk izprastu un iepazītu, kā notiek 5-6 gadnieku rotaļnodarbības. Sākumskolas pedagoģes vēroja nodarbības, kas radīja priekšstatu par to, kāds ir ikdienas ritms pirmsskolā. Šāda veida pieredzes apmaiņas tikšanās veicina domu apmaiņu, kā arī lielāku izpratni par to, kas tiek apgūts pirmsskolā.

Pirmsskolas un sākumskolas skolotājas vienojās par turpmāko sadarbību, lai veicinātu veiksmīgo audzēkņu  pāreju no pirmsskolas uz sākumskolu. Lasīt tālāk…

Rudens svētki mūsu sētā

Ievērojot ilglaicīgās tradīcijas, arī šoruden oktobrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Tartu 8) tiek svinēti Rudens svētki, kad katras grupas bērni rāda, ko zina un ir paguvuši iemācīties par rudeni.

Dziesmās, dejās, dzejoļos un citās aktivitātēs tiek godināti skaisti, sulīgi āboli, burkāni, bietes, kartupeļi un citi augļi un dārzeņi, kā arī dažādas dabas parādības, piemēram, lietus. Tāpat arī netiek aizmirsts par meža zvēru gatavošanos garajam ziemas miegam. Lai pašiem māksliniekiem rastos svētku sajūta, tiek gādāts par tērpiem – maskām. Par to, kā ierasts, gādā vecāki un pedagogi.

Paldies ikvienam, kas piedalās un iesaistās tradīciju turpināšanā!

Sagatavoja mūzikas skolotāja B. Pankjāne Lasīt tālāk…

Interaktīvais pasākums „4. klases skolēns uz vienu dienu!”

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā ir laba tradīcija – pasākums vecākiem „4. klases skolēns uz vienu dienu”.  Pasākuma mērķis ir veicināt 4.klases skolēnu adaptācijas procesu pamatskolā, uzlabot vecāku un skolotāju, bērnu un vecāku savstarpējās attiecības, veicināt turpmāko skolas un ģimenes sadarbību, iesaistīt vecākus skolas dzīvē un stiprināt ģimenes vērtības un tradīcijas.

 Šogad šis pasākums notika 19.10.2022. Uz vienu dienu vecāki kļuva par 4.V (vecāku) klases skolēniem.  Pēc stundu saraksta 4.V klases skolēniem bija 6 stundas, tāpat kā 4. d klases skolēniem (bērniem). Lasīt tālāk…