DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Pasākums “Draudzība ir vērtīga dāvana”

Draudzīgā Aicinājuma vidusskolā (Stāvā iela 41) februāra otrajā nedēļā svinēja Draudzības dienu. Skolotājas un bērni bija tērpušies sarkanos tērpos, lai Baltajā zālē svinētu svētkus. Ieskandinot svētkus, skolotājas ar bērniem kopīgi nodziedāja dziesmiņu „Sirsniņa”. Grupu bērni bija sagatavojuši dāvaniņas, ar kurām savstarpēji viens otru apdāvināja. Viņi skandināja dzejoļus, dziedāja un gāja rotaļās. Neizpalika kopīgi minētas mīklas, par kurām saņēma garšīgas sirsniņkonfektes. Nobeigumā bērniem tika sarīkota jautra „disenīte”. Dejas, spēles, dziesmas rotaļas un dažāda veida atrakcijas radīja labvēlīgu un draudzīgu noskaņu zālē, kas sildīja sirdis gan lieliem, gan maziem. Bet galvenā atziņa, ko ieguvām, ir tas, ka visi   D R A U D Z Ē J A S!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka Lasīt tālāk…

Vecāku klubiņš «Mēs kopā»

Svešvalodu pasākums

14.02.2023. Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Valmieras ielā 5) norisinājās Svešvalodu pasākums, kurš tika  veltīts Svētā Valentīna dienai. Pasākumā piedalījās 1.-9. klases skolēni.

Sākumskolas klasēs tika novadītas stundas ar mērķi paplašināt un nostiprināt skolēnu vārdu krājumu angļu valodā, iepazīstināt ar svētku tradīcijām citas valstīs.  Izmantojot piedāvātos darba materiālus,  skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas  angļu valodas zināšanas, iemācīties kaut ko jaunu.  Pasākuma noslēgumā skolēni veidoja apsveikuma atklātnes sev tuvajiem cilvēkiem. Lasīt tālāk…

Klases stunda “APU pasaulē”

16.februārī mūsu skolas pirmklasniekiem notika jautrā klases stunda “APU pasaulē” (novadīja skolas metodiķe Svetlana Zenova). Bērni atkārtoja uzvedības noteikumus skolā, pildot klases rūķīša uzdevumus: diferencēja labu uzvedību no nevēlamās, spēlēja APU futbolu, izteica savu viedokli par piedāvāto situāciju un tās iespējamām sekām, mācījās sadarboties un palīdzēt viens otram, strādājot pāros. Stundas kulminācija bija klases rūķīša dāvanas par čaklu darbu: galda spēle “Mēs atbalstam pozitīvu uzvedību” un APU saldumi.

Paldies par atbalstu 1.klašu audzinātājām Sarmītei Štrauhai, Ilonai Šestakai un Vitai Aleinikovai.

Informāciju sagatavoja APU komanda

Lasīt tālāk…

Pieredzes apmaiņas pasākums

Šā gada 14. februārī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā  (Stāvā iela 41) viesojās un vēroja mācību procesu dažādās vecuma grupās  kolēģes no Raipoles ielas 8 un Tartu ielas 8. Pasākuma laikā kolēģiem bija iespēja vērot atklātās rotaļnodarbības, analizēt tās, redzēt jaunas idejas,  apspriest dažādus jautājumus par jēgpilnu mācīšanos un gūt ierosmi darbam. Tikšanās dalībnieki ļoti pozitīvi atsaucās un atzina aktivitāti par veiksmīgu pieredzes gūšanu. Šādi pieredzes apmaiņas pasākumi dod iespēju vērot labo praksi, paplašina skolotāju redzesloku, un gūto ideju iedzīvināšana savā praksē ļauj padarīt bērnu ikdienu izglītības iestādē interesantāku un saistošāku. Lasīt tālāk…

Ēnu teātris

Šī gada 9.februārī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Stāvā iela 41) 9. grupas “Eglīte” pirmsskolas skolotājas Anita Verbicka un Ludmila Kuzmina kopā ar audzēkņiem izveidoja un izspēlēja ēnu teātri, izmantojot lampu un kartona kasti. Bērni paši izvēlējās sev varoni un izveidoja ar savām rokām savu dzīvnieka tēlu. Ēnu teātris – tās ir pozitīvas emocijas, patīkama saskarsme, izbrīns un sajūsma, kas kopumā veido svarīgus faktorus un ienes prieku un labu noskaņojumu. Tas ieinteresēja bērnus pētīt, izzināt un izdarīt vienkāršus secinājumus, tā veicinot spriestspējas, zinātkāres un domāšanas attīstību. Bērni ar aizrautību apskatīja daudzveidīgos dzīvnieka tēlus, kurus izmantoja dažādās manipulācijās. Lasīt tālāk…

Programma “Latvijas skolas soma” DDAV: cirka izrāde «Bufanāde»

15.februāŗī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā viesojās cirka mākslinieki Alīna un Valērijs ar jaunu cirka izrādi komiskas aktiermākslas manierē «Bufanāde». 1.-3. un 4.b. klases skolēniem bija iespēja iepazīt klaunādes klasiku, kuru caurvij cirka akrobātika, žonglēšana, komēdija, deja, pantomīma, jestrums un vieglums.

Izrādes galvenais vēstījums – iespēja novērtēt patiesu draudzību. Stāsts par diviem bērniem, kuru iztēlē dzimst viņu iedomu draugs. Lasīt tālāk…

Krāsainā nedēļa ziemas baltumā

Februāra sākumā daudzas pirmsskolas (Raipoles ielā 8) grupas izvēlējās kopā ar bērniem rīkot Krāsaino nedēļu, lai padarītu jautrāku un priecīgāku ziemas pēdējo mēnesi. Arī mēneša tēma “Emociju pasaulē” ļoti veiksmīgi tika iekļauta nedēļas aktivitātēs, jo, kā mēs zinām, katru emociju var ietērpt savā krāsā. Kādam “prieks” asociējas ar dzelteno, bet citam varbūt ar sarkano vai balto krāsu. Bet “skumjas”, “izbrīns” un “bailes”… kādā krāsā katram ir šīs emocijas?

Pašā nedēļas sākumā grupas “Zīlīte” bērni ceļoja uz Sarkano zemi. Aktivitātes bija dažādas, bet katru nedēļas dienu tika runāts par kādu citu krāsu. Lasīt tālāk…

Pasākums “Mīlestības vārdi dažādās valodās”

14.februārī mūsu skolā (Aveņu 40) notika svešvalodas pasākums “Mīlestības vārdi dažādās valodās”. Konkursa dalībnieki, 7.-8.klašu skolēni, lasīja, rakstīja un runāja angļu, vācu un krievu valodā.

Visi konkursa uzdevumi bija saistīti ar tematu “Mīlestība”. Dalībnieki varēja pārbaudīt savas zināšanas par Valentīndienas vēsturi, veidot stilizētu Mīlestības koku un uzrakstīt savas domas, ko viņiem nozīmē mīlestība, paplašināt vārdu krājumu, strādājot ar vārdiem angļu, vācu, krievu valodā, atceroties  aforismus par mīlestību, kā arī pamēģināt savus spēkus, intuīciju un veiksmi, risinot uzdevumus vācu valodā. Lasīt tālāk…

Krāsainā nedēļa Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

Daugavpils Draudzīga aicinājuma vidusskolas (Stāvā iela 41) 6.grupas “Zemene” 4-5 gadīgie bērni februāra pirmo nedēļu veltīja krāsu iepazīšanai un nostiprināšanai. Lai bērni papildinātu  zināšanas par krāsām, krāsu jaukšanu, toņiem un krāsu nozīmi, katrai dienai bija piešķirta sava krāsa. Vecāki tika aicināti savus mazuļus ģērbt katru dienu atbilstoši tās dienas krāsai. Skolotājas katru dienu ar bērniem meklēja attiecīgās dienas krāsu sev apkārt.

Pirmdiena – dzeltenās krāsas diena. Bērniem tika atskaņota I.Ziedoņa “Dzeltenā pasaka”. Dzeltenā ir saules krāsa, tāpēc uzmanība bija pievērsta gaismai, saulei, pozitīvajām emocijām, ko tās izraisa. Lasīt tālāk…