DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Zinātniskās pētniecības darbi

Šobrīd Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas izglītojamie ir saņēmuši pozitīvus, ļoti augstus recenzentu – Latvijas augstskolu mācībspēku – vērtējumus par paveikto un ir uzaicināti dalībai Latgales Reģionālajā zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

12.f klases izglītojamais Miroslavs Zapaņonoks ar zinātniskās pētniecības darbu “Narkomānija kā sociāla problēma Latvijas jauniešu vidū un tās risināšanas iespējas” savā zinātniskās pētniecības darbā sociālo zinātņu jomā meklēja risinājumus, kā apkarot narkomāniju jauniešu vidū un mazināt tās negatīvās sociālās sekas. Savukārt 11.e. klases izglītojamais Anatolijs Sokolovs ar zinātniskās pētniecības darbu vēstures un arheoloģijas nozarē “Izglābtā ebreju meitene Baltinavas pagastā: II Pasaules karš” izpētīja holokausta  un tā pētniecības problemātiku Latvijas vēsturē, izglābto un glābēju likteņus, kā arī personīgi izpētīja vēl neizpētītu mazas ebreju meitenes izglābšanās stāstu savā dzimtajā pagastā. Inovatīvus risinājumus inženierzinātņu jomā zinātniskās pētniecības darbā “Zilās gaismas ietekmes uz augļu mušiņu Drosophila melanogaster izpētes ierīces prototipa izstrāde” meklēja un atrada 12.a klases izglītojamais Aleksandrs Ziļs, saņemot maksimāli augstāko recenzentu vērtējumu. Bet 12.a klases izglītojamā Viktorija Ivanova zinātniskās pētniecības darbā dabaszinātņu jomas ķīmijas nozarē “Kofeīna saturs tējā un tā ietekme uz cilvēka atmiņas spējām un asinsrites parametriem” izpētīja kofeīna lietderību un kaitīgumu.

Novēlam mūsu izglītojamajiem veiksmi Latgales Reģionālajā zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas notiks 26.aprīlī! Liels paldies darbu vadītājiem Ivetai Krilovai, Jeļenai Markovai un Aļonai Proščenko par ieguldīto darbu skolēnu talantu attīstībā! Pateicamies par sniegtu  atbalstu Anželikai Anufrijevai un Zigrīdai Panfilovai!

Sagatavoja:  ZPD skolas atbildīgā persona I.Krilova