DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Lieldienu laiks Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

Lieldienas ir pavasara saulgriežu svinības. Sagaidot Lieldienas, skolā (Aveņu iela 40) norisinājās dažādas aktivitātes.

Mācību un klases audzināšanas stundās tika runāts par Lieldienu nozīmi un tradīcijām. Sākumskolas skolēni, pielietojot dažādas tehnikas, izveidoja savas klases Lieldienu olu, kas bija izstādītas un apskatāmas skolas gaiteņos pie kabinetiem.

5. aprīlī 1.-3. klašu skolēni piedalījās jautros starpbrīžos (pēc 4.un 5. stundas), kuru laikā 1. un 2. stāva sākumskolas gaiteņos viņiem tika piedāvātas aktivitātes «Lieldienas»: mīklas, burtu jucekļi, krustvārdu mīklas, olas izrotāšana, mēles mežģi u.c. Bērni bija ļoti aktīvi, par katru izpildīto uzdevumu viņi saņēma krāsainas oliņas, ko lika klases krājkasītē. Lasīt tālāk…

Kopā radīšanas prieks

6. aprīlī 1.d klase sagaidīja Lieldienas svētku noskaņojumā. Skolēni kopā ar vecākiem strādāja grupiņās radošajās darbnīcās, kuras vadīja sākumskolas skolotāja – sava darba entuziaste – Tatjanas Krūmiņas. Darbnīcās dalībniekiem bija iespēja radīt savas grupas kopīgo Lieldienu atklātni, izmantojot visdažādākos materiālus un piederumus. Mājīgā atmosfēra, tēja ar saldumiem tautas tradīcijās un kopā radīšanas prieks, kas vēl var būt labāks?!

Paldies sākumskolas skolotājai Tatjanai Krūmiņai par radošumu un vecākiem par atsaucību un vēlmi piedalīties savu bērnu skolas dzīvē.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Svetlana Zenova Lasīt tālāk…

Ciemos pie Pūču saimes

2.aprīlis – Starptautiskā bērnu grāmatu diena, kas notiek aprīļa pirmajā nedēļā, Hansa Kristiana Andersena dzimšanas dienas gadadienā. Jau no 1967. gada šajā dienā īpaša uzmanība tiek veltīta lasīšanai un bērnu grāmatām, to autoriem un ilustratoriem.

No 4. līdz 14. aprīlim Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolas izglītības posma (Tartu 8, Stāvā 41, Raipoles 8) 6-7 gadu vecuma bērnus ciemos mīļi sagaidīja Piekrastes bibliotēkas kuplā Pūču saime. Pirmsskolas audzēkņi pirms došanās ciemos, sagatavoja sirsnīgas dāvanas bibliotēkas darbiniekiem. Gudrā Pūce un pūcēni pirmsskolniekiem novadīja ekskursiju pa bibliotēkas „ielām” un pastāstīja, kas notiek katrā „ielas” pusē. Lasīt tālāk…

Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu koru konkurss

Apsveicam

 

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 5.-12. klašu kori “Akcents” ar iegūto I pakāpi Daugavpils valstspilsētas izglītības iestāžu koru konkursā!

Paldies kora vadītājai Lilijai Grakovai par kora dalībnieku sagatavošanu konkursam!

  Lasīt tālāk…

Skolēnu skatuves runas konkurss

Apsveicam

 

Karolinu Laminsku (3.a) un Jelizavetu Gabrāni (1.d) ar iegūto 2. vietu Daugavpils valstspilsētas Skolēnu skatuves runas konkursā!

Paldies skolotājām Sandrai Vaitkevičai un Jūlijai Vaikulei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Pavasara modes skate

Viena no pavasara pazīmēm ir ziemas apģērba nomaiņa uz kaut ko vieglāku, plānāku un spilgtāku. Par šo tēmu mēs arī nolēmām parunāt ar mūsu grupas Nr. 7 ”Bezdelīga” (Raipoles 8) bērniem. Jau grupā, izgatavojot savām rokām cepures, kļuva skaidrs, ka šī nodarbe viņus ieinteresēja. Tāpēc tika nolemts piesaistīt vecākus un no daudzveidīgiem materiāliem izgatavot pie cepurēm arī tērpus. Vecāku aktivitāte un iesaiste bija lieliska. Katram bērnam tapa individuāls un kreatīvs tērps, tāpēc nolēmām organizēt modes skati. Lasīt tālāk…

Pavasaris klāt!

Lai uzskatāmāk runātu par pavasari, mēs kopā ar bērniem (2- 3 gadīgie bērni, grupa “Sarkankrūtītis”, Raipoles 8) izveidojām savu pavasara “māju”. Uz lielas plastmasa kastes uzrakstījām visus pavasara mēnešu nosaukumus, izdekorējām sienas ar bērnu plaukstiņām, bet iekšpusē izvietojām  ar pavasari saistītus dabas objektus.

 Šis pašgatavotais metodiskais līdzeklis tiek izmantots pavasara mēnešu nosaukumu nostiprināšanai, pavasara pazīmju noskaidrošanai un atkārtošanai. Bērniem ir iespēja papildināt sižetu, atnesot no mājām kādu mazu lietiņu vai izgatavot papildinājumu kopīgi grupā.  Bērniem būs interesanti vērot izmaiņas pavasara “mājā”, kuras notiks ierodoties tajā citiem pavasara vēstnešiem. Lasīt tālāk…

Lieldienu laiks Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

Ar lielu gaidīšanas prieku Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Stāvā iela 41) bērni gatavojās Lieldienām. Čaklās bērnu rociņas gatavoja radošos darbiņus no dažādiem materiāliem – salvetēm, auduma, papīra, spalviņām, dabas materiāliem, izpūstām oliņām – zīmēja, veidoja, aplicēja! Nedēļas tēmas ietvaros “Lielā diena atnākusi” grupās bērni aktīvi gatavojās pavasara svētkiem, Lieldienām. Bērni klausījās skolotāju stāstījumā un paši stāstīja par saviem novērojumiem dabā. Bērni nodarbībās iepazinās ar Lieldienu tradīcijām. Zālē bērniem notika pasākums ,,Nāc nākdama, Lielā diena!”. Svētku noskaņā dziedāja dziesmas, minēja mīklas, dejoja, kā arī skandināja skaitāmpantus par Lieldienām un piedalījās rotaļās. Pie bērniem atnāca Lieldienu zaķis, kopā ar viņu bērni modināja saulīti.                                            

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka Lasīt tālāk…

Lieldienu zaķis iecilpo mūsu sētā

Ai, zaķīti, garausīti,

Kā mēs tevi sen gaidījām

Ar raibām oliņām,

Ar pūpolu zariņiem!

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolā (Tartu 8) notika Lieldienu svinēšanas pasākumi. Gaidot pavasara saulgriežus bērni laicīgi darināja rotājumus, bērni kopā ar pedagogiem rotāja gan telpas, gan āra teritoriju. Lieldienas rītiņā visa saime pulcējās sporta laukumā, lai svinētu pavasara svētkus – Lieldienas. Lasīt tālāk…

Projekta “Kods: L.A.U.K.I.” noslēguma pasākums Jelgavā

2023.gada 4.aprīlī Jelgavas pils aulā norisinājās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centra sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā īstenotā projekta “Kods: L.A.U.K.I.” noslēguma pasākums, kurā piedalījās arī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas un Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas skolēnu komandas.

Projekts bija liels piedzīvojums. Tajā piedalījās 6 skolēnu komandas no Latvijas pilsētām: Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Rēzeknes, Rīgas un Jelgavas. Projekta laikā katra skolēnu komanda devās uz diviem uzņēmumiem lauku teritorijās un filmēja video par tiem. Daugavpils skolēni veidoja filmas par metālapstrādes uzņēmumu SIA “Salika” un Z/S “Klajumi”. Lasīt tālāk…