DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Attīstīsim uzmanību!

Uzmanība ir viens no svarīgākajiem izziņas procesiem. Tas ir faktors, kas nosaka panākumus mācībās, piemēram, psiholoģi ir atzīmējuši, ka labi attīstīta uzmanības ietilpība ir ļoti svarīga panākumiem matemātika, uzmanības sadalījums – veiksmīgas valodas apguvei, uzmanības koncentrācija – lasīšanas prasmju attīstīšanai.  Mūsu skolā arī aktualizējām šo tēmu.

27. martā sadarbībā ar skolas parlamentu notika interesants pasākums – uzmanības attīstības starpbrīdis 1.-3. klašu skolēniem. Bērniem bija iespēja piedalīties vairākās aktivitātēs. Īpaši audzēkņiem patika spēles ar daudzkrāsainiem gredzeniem, kuru secība jāiegaumē un jāatveido, kā arī galda spēles “Tangram” un “Dekamino”, kurās viņi atbilstoši noteikumiem salika dažādas figūras. Ar prieku skolēni izvēlējās un izpildīja uzdevumus dažādu uzmanības īpatnību attīstīšanai: atrast noslēptas figūras starp līnijām, atrast 10 atšķirības, labirinti, zīmēt dažādus simbolus pēc parauga, krāsošana pēc parauga utt.

Laiks paskrēja vēja spārniem, pildot noderīgus un interesantus uzdevumus!

Paldies parlamenta pārstāvjiem par palīdzību pasākuma organizēšanā.

Sagatavoja: psiholoģe Ludmila Budreviča