DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Erasmus + projekta “L.I.F.T. of Democracy” mobilitāte Francijā

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu izglītības sektora projekts “LIFT Of Democracy” (2023-1-LV01-KA210-SCH-000158037)

 

Erasmus+ projekta “L.I.F.T. of Democracy” ietvaros no 2024. gada 15. līdz 19. aprīlim notika mobilitāte Retelā (Francijā), kas iezīmēja nozīmīgu soli demokrātisko vērtību virzīšanā Eiropas jauniešu vidū. Projekta aktivitātē piedalījās partneri no Latvijas, Itālijas, Francijas un Turcijas. Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolu pārstāvēja skolēnu un pedagogu komanda – Jauno ģeogrāfu kluba dalībnieki Dmirtrijs Grocs, Irina Zenkova, Adriana Vanagele, ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Rudjko un direktora vietniece Regīna Urbanoviča.

Kopš projekta sākuma Latvijas komanda veica dažādas aktivitātes, piemēram, aktīvi piedalījās Eiropas “Erasmus dienā” 2023. gada 9. oktobrī, izveidojot filmu, kuru visu dienu rādīja skolas hallē, kur to varēja noskatīties visi interesenti.

Laikā, kad demokrātija un politiskā līdzdalība prasa paaugstinātu uzmanību, šis ES finansētais projekts ir cerības bāka. Projekts “L.I.F.T. of Democracy” ir vērsts uz demokrātiskās apziņas līmeņa celšanu ar izglītības, apmācības un ideju apmaiņas palīdzību, ar īpašu uzsvaru uz četriem atslēgas mērķiem: demokrātiskā izglītība, politiskā līdzdalība, sociālās inovācijas un internacionalizācija. Projekts tiecas sniegt skolēniem dziļu izpratni par demokrātijas principiem, cilvēktiesībām un Eiropas institūcijām; ar semināru un praktisku pasākumu palīdzību tas iedrošina jauniešus aktīvi iesaistīties savu kopienu politiskajā dzīvē; veicinot sociālās inovācijas, nosaka jaunas stratēģijas un prakses demokrātijas un sociālās integrācijas stiprināšanai; veicina starpkultūru apmaiņu un uzskatu internacionalizāciju, ļaujot dalībniekiem iepazīt atšķirīgu pieredzi un viedokļus.

Agrikole licejā (Retelā) pavadītās nedēļas laikā skolēni piedalījās demokrātijas principiem veltītu semināru un praktisku pasākumu (workshop) sērijā. Katru dienu tika piedāvāta daudzveidīga programma, kas vērsta uz skolēnu iesaistīšanu un viņu izpratnes padziļināšanu. Pirmā diena bija veltīta Francijas kopienu izpētei un bērnu tiesību apspriešanai. Skolēni prezentēja savas skolas un valstis. Projekta dalībnieki mērijā tikās ar Retela mēru, viņiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus par pašvaldību. Nākamajā dienā dalībnieki pētīja nozīmīgu cilvēktiesību veicināšanas darbinieku dzīvi un mantojumu un apsprieda informācijas brīvību un tiesības. Komandas devās braucienā uz vēsturisko Reimsu, kur tikās ar pilsētas mēra vietnieku, iesaistoties interesantā sarunā par Reimsas demokrātisko pašvaldību. Jauniešiem apmeklēja seno Reimsas katedrāli, kurā kāda karaļa kronēšanu savulaik apmeklēja pati Žanna d ‘Arka. Trešajā dienā skolēni un pedagogi kopīgiem spēkiem izveidoja projekta logo un izpētīja demokrātiskās vērtības caur sporta un Olimpisko spēļu prizmu. Ceturtā diena bija veltīta franču demokrātijas un vēstures apskates objektu apmeklēšanai Parīzē: Bastīlijas laukums, Konkordija, Invalīdu nams, Aleksandra tilts 3, Lielā un Mazā pils, Fransuā Miterāna bibliotēka, Eifeļa tornis. Nedēļu skolēni noslēdza ar digitālā bukleta par savu valstu demokrātijas vēsturi veidošanu un pārdomām par savu pieredzi Retelā. Aktivitātes noslēgumā tika organizēta dalībnieku tikšanās ar Parīzes Ģenerālās Asamblejas deputātiem, kas noritēja demokrātiskā gaisotnē.

Erasmus+ projekts “L.I.F.T. of Democracy”  ir ne tikai izglītojoša iespēja, bet arī investīcija demokrātiskās un iekļaujošās Eiropas nākotnē. Pateicoties inovatīvai un sarežģītai pieejai, jaunieši ne tikai iegūst zināšanas, bet arī kļūst par aktīviem pārmaiņu vadītājiem savā sabiedrībā. Tas demonstrē, ka izglītība un kultūras apmaiņa var būt spēcīgi instrumenti demokrātiskās vērtībās un cilvēktiesībās balstītas sabiedrības uzbūvē. Pateicoties savai ilgtermiņa ietekmei, šis projekts var kalpot par modeli nākotnes iniciatīvām aktīvas pilsoniskās pozīcijas un politiskās līdzdalības attīstīšanai jauno eiropiešu vidū.

Sagatavoja: projekta koordinatore Svetlana Rudjko