DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Архивы автора

Tiek iznomāta Valmieras ielā 5 jumta daļa 4.5 kv.m plātībā mobilo sakaru bāzes stacijas ierīkošanai un ekspluatācijai.

Baseinu darba laiks

Baseins atsāk strādāt no 16.10.2023.

 

Skolā (Aveņu ielā, 40) ir 2 baseini – lielais un mazais, kas strādā no oktobra sākuma līdz maija beigām.

Mazajā baseinā mācās peldēt un uzlabo savu veselību jaunāko klašu skolēni, savukārt lielajā baseinā savas peldēšanas prasmes pilnveido pamatskolas un vidusskolas skolēni.

Skolas baseinu var apmeklēt jebkurš pilsētas iedzīvotājs.

Skatt vairāk šeit

 

Izlaiduma vakars 12.kl.

Karsta vasaras diena, taču tik īpaša. 2023.gada 21. jūnijā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas aktu zālē notika svinīgs pasākums “Izlaiduma vakars” 12.a klases skolēniem. 12 skolas gados viņi veica garu ceļu, kurā krāja zināšanas, slīpēja savas prasmes, mēģināja ko jaunu, šaubījās un uzdrīkstējās. Un ir pienācis laiks izplest spārnus un doties lielajā dzīves piedzīvojumā.

Pasākuma laikā absolventi saņēma novēlējumu tālākajām gaitām, kā arī pateicības par sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās, par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē. Absolventus, pedagogus un pasākuma viesus uzrunāja skolas direktore, novēlot mērķtiecīgumu, pareizās izvēles un panākumus turpmākajās gaitās. Savus audzēkņus sveica klases audzinātāja, novēlot atrast tieši savu ceļu dzīvē un sekot saviem sapņiem, kas vienmēr vedīs pareizajā virzienā. Lasīt tālāk…

Skolas metodiskā konference

2022./2023. mācību gada noslēgumā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pedagogi sanāca kopā, lai dalītos pieredzē ar labās prakses piemēriem par tēmu “Efektīva, skolēncentrēta, diferencēta mācību stunda”.

Konferencē piedalījās ziņotāji no pirmskolas, kas stāstīja par atbalstošās mācību vides veidošanu, runājošām sienām, integrētajām nodarbībām. Bioloģijas skolotāji dalījās pieredzē, kā mācību stundās tiek attīstītas skolēnu  radošās spējas. Matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, sociālo zinību un vēstures skolotājas stāstīja par integrētajām stundām un projekta darbiem. Latviešu valodas un literatūras skolotāji stāstīja par darbu ar leksiku un norādīja ceļus, kā izvēlēties grāmatu lasīšanai. Lasīt tālāk…

Skolas Goda svētki

Skola skolēniem dod iespēju atklāt, attīstīt un parādīt savu talantu, radošumu, veidot un pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Skolotājiem tā dod iespēju pilnveidot profesionālo meistarību, dalīties pieredzē, atbalstīt ikvienu skolēnu un lepoties ar audzēkņu veiksmēm.

31.maijā, pēdējā mācību gada dienā, kad pie durvīm jau klauvē vasaras brīvdienas, notika tradicionālais pasākums – skolas Goda svētki. Tajos tika godināti tie skolēni, kuri sasnieguši visaugstākos rezultātus mācībās, olimpiādēs, ZPD, projektos, sporta sacensībās un konkursos. Arī tika godināti skolotāji par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm, ZPD, konkursiem un projektiem. Visi saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvanas. Svētku noskaņojumu radīja skolas radošo kolektīvu un talantīgo skolēnu priekšnesumi.

Novēlam visiem jauku un saulainu  vasaras brīvlaiku un uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam! Lasīt tālāk…

Mūsu veltījums Latvijai


    3.maijā pie skolas centrālās ieejas (Aveņu iela 40) notika zibakcija, veltīta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. Zibakcijas laikā valdīja pacilāta gaisotne, skanēja Latvijai veltītas dziesmas. Dalībnieki bija vienoti patriotisko jūtu izpausmē.

 

Lasīt tālāk…

eTwinning projekts “Laika apstākļu eksperti”

Vai mūsu zeme Latvija ir liela vai maza? Cits teiks maza, bet bērna acīs tā ir liela! Un cik dažāda tā! Tie paši laika apstākļi Latgalē, Kurzemē vai Latvijas Ziemeļos — Ziemeļvidzemē – tie ir tik atšķirīgi! Lai to visu izpētītu, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolas grupas “Stārķīši” (Raipoles 8 ) bērni iesaistījās eTwinning projektā “Laika apstākļu eksperti”.

Piecu pirmsskolas izglītības iestāžu bērni no Ludzas novada Blontiem, Alūksnes, Cēsu novada Jāņmuižas, Kuldīgas un Daugavpils divu mēnešu garumā sadarbojoties uzzināja to, cik Latvija var būt dažāda laika apstākļu ziņā. Bērni katru dienu pētīja laika apstākļus, veica mērījumus, pierakstīja un zīmēja novēroto. Kopīgā “padlet” sienā skolotājas  un bērni katru dienu ievietoja ierakstus, fotogrāfijas par novērotajiem laika apstākļiem, lai salīdzinātu tos ar citiem Latvijas novadiem – projekta dalībnieku pilsētām. Lasīt tālāk…

Pavasara pasaka

Pasakas sacerēšana pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti interesants un aizraujošs process. Viņi ir brīnišķīgi sapņotāji, izgudrotāji un būtībā pārsteidzoši domātāji un stāstnieki.

Sākoties pavasarim, vispirms mēs kopā ar bērniem klausījāmies, skatījāmies un lasījām pasakas par pavasari. Dažreiz bērniem bija ļoti interesanti, taču bija mirkļi, kad viņiem radās vēlme piedāvāt ko savu. Tad mūsu grupas Nr.6 “Gulbītis” (Raipoles 8) bērniem radās ideja izdomāt savu pasaku par Pavasari. Sākumā mēs izdomājām projekta nosaukumu, pēc tam darbojāmies visi kopā: katrs bērns pa teikumam varēja piedāvāt savu pasakas turpinājumu. Apvienojot visu, mums sanāca lieliska “Pavasara pasaka”, kura bija saprotama un interesanta pašiem bērniem. Turpinājumā kopīgi mēs uzrakstījām pasākuma sagatavošanas plānu “Pasaku stāstītājs”, kur aprakstījām: nepieciešamos materiālus, ievaddaļu, pamatdaļu un secinājumus. Sākām taisīt maskas ar savas pasakas varoņiem un zīmēt dekorācijas tās sižetam. Lasīt tālāk…

Programma “Latvijas skolas soma” DDAV: ekskursija uz Lūznavas muižu

2023.gada 1.martā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 4.a klases skolēni apmeklēja Latgales jūgendstila pērli, kura celta 20.gs. sākumā. Pasākuma mērķis bija papildināt savas zināšanas par Latvijas vēsturi un ainavu.

Lūznavas muiža ir radoša, darbīga un iedvesmojoša satikšanās vieta. Arī mēs labprāt apmeklējām šo pērli, gida pavadībā devāmies ekskursijā pa muižu, izpildījām doto uzdevumu — būt vērīgiem un atrast ceļojuma laikā pa muižu dažādas vietas un atzīmēt darba lapā. Skolēni diezgan labi to paveica un devās strādāt darbnīcā «Bišu vaska drāna». No auduma un bišu vaska veidoja savu salveti. Smarža piepildīja visu telpu, ar labu noskaņojumu tika paveikts šis darbiņš. Visi bija gandarīti un priecīgi. Lasīt tālāk…

Jauno programmētāju darbu izstāde “Mana pirmā spēle”

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Aveņu ielā 40) notika jauno programmētāju darbu izstāde “Mana pirmā spēle”. Pirmo gadu 9.klases skolēni  mācās pēc jaunas programmas. Tēmas “Kā patstāvīgi plānot un īstenot programmēšanas projektu?” ietvaros viņiem vajadzēja apgūt Java Script pamatus, izveidot savu spēli, pielietojot savas prasmes grafikas programmēšanā.

Katra klase patstāvīgi plānoja savu darbu aizstāvēšanu. Vajadzēja sadalīt pienākumus, izveidot ielūguma kartītes viesiem, pārdomāt vērtēšanas sistēmu. Un galvenais – vajadzēja izveidot savu spēli un par to pastāstīt. Lasīt tālāk…