DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Skolas metodiskā konference

2022./2023. mācību gada noslēgumā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pedagogi sanāca kopā, lai dalītos pieredzē ar labās prakses piemēriem par tēmu “Efektīva, skolēncentrēta, diferencēta mācību stunda”.

Konferencē piedalījās ziņotāji no pirmskolas, kas stāstīja par atbalstošās mācību vides veidošanu, runājošām sienām, integrētajām nodarbībām. Bioloģijas skolotāji dalījās pieredzē, kā mācību stundās tiek attīstītas skolēnu  radošās spējas. Matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, sociālo zinību un vēstures skolotājas stāstīja par integrētajām stundām un projekta darbiem. Latviešu valodas un literatūras skolotāji stāstīja par darbu ar leksiku un norādīja ceļus, kā izvēlēties grāmatu lasīšanai. Datorikas skolotāji demonstrēja iespējas, kā sadarboties ar citu priekšmetu skolotājiem un attīstīt skolēnu radošās spējas. Tika stāstīts arī par zinātniski pētnieciskajiem darbiem (ZPD), kā to izstrāde attīsta kritisko domāšanu, kā arī par dalību projektos “Zinātne uz skatuves” un “Sporto visa klase”.

Ir liels gandarījums un lepnums, ka mūsu skolā strādā radoši un profesionāli pedagogi. Paldies visiem pedagogiem par līdzdalību konferencē!

Sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Aļona Proščenko