DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Skolas Goda svētki

Skola skolēniem dod iespēju atklāt, attīstīt un parādīt savu talantu, radošumu, veidot un pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Skolotājiem tā dod iespēju pilnveidot profesionālo meistarību, dalīties pieredzē, atbalstīt ikvienu skolēnu un lepoties ar audzēkņu veiksmēm.

31.maijā, pēdējā mācību gada dienā, kad pie durvīm jau klauvē vasaras brīvdienas, notika tradicionālais pasākums – skolas Goda svētki. Tajos tika godināti tie skolēni, kuri sasnieguši visaugstākos rezultātus mācībās, olimpiādēs, ZPD, projektos, sporta sacensībās un konkursos. Arī tika godināti skolotāji par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā olimpiādēm, ZPD, konkursiem un projektiem. Visi saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvanas. Svētku noskaņojumu radīja skolas radošo kolektīvu un talantīgo skolēnu priekšnesumi.

Novēlam visiem jauku un saulainu  vasaras brīvlaiku un uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam!