DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

eTwinning projekts “Laika apstākļu eksperti”

Vai mūsu zeme Latvija ir liela vai maza? Cits teiks maza, bet bērna acīs tā ir liela! Un cik dažāda tā! Tie paši laika apstākļi Latgalē, Kurzemē vai Latvijas Ziemeļos — Ziemeļvidzemē – tie ir tik atšķirīgi! Lai to visu izpētītu, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolas grupas “Stārķīši” (Raipoles 8 ) bērni iesaistījās eTwinning projektā “Laika apstākļu eksperti”.

Piecu pirmsskolas izglītības iestāžu bērni no Ludzas novada Blontiem, Alūksnes, Cēsu novada Jāņmuižas, Kuldīgas un Daugavpils divu mēnešu garumā sadarbojoties uzzināja to, cik Latvija var būt dažāda laika apstākļu ziņā. Bērni katru dienu pētīja laika apstākļus, veica mērījumus, pierakstīja un zīmēja novēroto. Kopīgā “padlet” sienā skolotājas  un bērni katru dienu ievietoja ierakstus, fotogrāfijas par novērotajiem laika apstākļiem, lai salīdzinātu tos ar citiem Latvijas novadiem – projekta dalībnieku pilsētām. Projekta laikā bērni vienu reizi nedēļā tikās tiešsaistē ar visām iesaistītajām izglītības iestādēm, iepazīstinot citus ar novērotajiem nedēļas laikā laika apstākļiem. Pēdējā tiešsaistes tikšanās reizē, kura notika 31. martā, tika apkopota visa informācija. Bērni no Alūksnes PII “Sprīdītis” priecēja draugus ar uzstāšanos – dziedāja  dziesmu par pavasari. Bērni no Jāņmuižas PII izstāstīja brīnišķīgu dzejoli un atdarināja to, izmantojot skaņu rīkus. Kuldīgas PII “Cīrulītis” bērni nodziedāja dziesmiņu par Saulīti. Bērni no Ludzas novada Blontu PII izstāstīja pavasara pazīmes un demonstrēja savus skaistos zīmējumus. Mūsu bērni piedāvāja visiem minēt mīklas par laika apstākļiem.

eTwinning projekts “Laika apstākļu eksperti” ir noslēdzies. Mūsu bērniem tā bija lieliska iespēja, izmantojot mūsu “Meteostaciju”, veikt laika apstākļu novērošanu savas pirmsskolas teritorijā, dalīties ar rezultātiem un salīdzināt tos. Kā apkopojums paveiktajam darbam tika izveidots žurnāls “Laika apstākļi Latvijā”, kurā tika atspoguļota katras dienas gaisa temperatūra projekta īstenošanas laikā visās piecās pirmsskolās.

Liels paldies grupas skolotājām Jevgeņijai Vorfolomejevai un Marijai Gainutdinovai, kuras kopā ar savas grupas bērniem iesaistījās šajā projektā, centīgi darbojās un guva turpmākajam darbam noderīgu pieredzi.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos  Ž. Stašāne