DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Pavasara pasaka

Pasakas sacerēšana pirmsskolas vecuma bērniem ir ļoti interesants un aizraujošs process. Viņi ir brīnišķīgi sapņotāji, izgudrotāji un būtībā pārsteidzoši domātāji un stāstnieki.

Sākoties pavasarim, vispirms mēs kopā ar bērniem klausījāmies, skatījāmies un lasījām pasakas par pavasari. Dažreiz bērniem bija ļoti interesanti, taču bija mirkļi, kad viņiem radās vēlme piedāvāt ko savu. Tad mūsu grupas Nr.6 “Gulbītis” (Raipoles 8) bērniem radās ideja izdomāt savu pasaku par Pavasari. Sākumā mēs izdomājām projekta nosaukumu, pēc tam darbojāmies visi kopā: katrs bērns pa teikumam varēja piedāvāt savu pasakas turpinājumu. Apvienojot visu, mums sanāca lieliska “Pavasara pasaka”, kura bija saprotama un interesanta pašiem bērniem. Turpinājumā kopīgi mēs uzrakstījām pasākuma sagatavošanas plānu “Pasaku stāstītājs”, kur aprakstījām: nepieciešamos materiālus, ievaddaļu, pamatdaļu un secinājumus. Sākām taisīt maskas ar savas pasakas varoņiem un zīmēt dekorācijas tās sižetam.

Un tad pienāca izrādes diena, kad bērni patstāvīgi stāstīja un rādīja savu sacerēto  pasaku jaunākajiem bērniem. Pēc izrādes bērni kopā ar ciemiņiem no grupiņas “Vālodzīte” (3-4 gadīgie bērni) bija aicināti uz tējas pauzi un cienāti ar saldumiem.

Šis radošais darbs ne tikai pašiem pasakas sacerētājiem un aktieriem, bet arī jaunākajiem draugiem parādīja to, ka, kopīgi sadarbojoties, izdodas brīnišķīgs rezultāts un gandarījums visiem no paveiktā ir milzīgs!

Informāciju sagatavoja grupas “Gulbītis” pirmsskolas izglītības skolotāja J.Matule