DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Arhīvi par mēnesi Июнь, 2016

Daugavpils 16.vidusskola aicina 9.klašu absolventus turpināt mācības

 

 

1. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā (10.-12.kl.)

 

2. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmā (Valsts aizsardzības mācība) (10.-12.kl.)

Programma saskaņota ar Aizsardzības un Iekšlietu ministrijām.

Programmas mērķis – apgūt dažādus mācību priekšmetus un praktiskas iemaņas un prasmes valsts aizsardzības mācībā.

Izglītības programmā ir iekļauts: 4 valodas (latviešu, angļu, krievu, vācu),  ārpusstundu profesionālās teorētiskās un praktiskās nodarbības ar speciālistiem, mācību ekskursijas uz valsts robežu, ko nodrošina un apmaksā Iekšlietu ministrija.

 

 

 

Darba plāns no 1. līdz 17.jūnijam

Datums
Pasākums
Laiks,
vieta
Atbildīgais
01.06.
Pedagoģiskā sēde “Latviešu valodas mācīšanas process, tā kvalitāte 1.-12.klasēs”
10:00
120.kab.
O.Dukšinska
L.Plociņa
Neplānotā instruktāža darba vietā
12:40
aktu zālē
V.Puzāne
Apaļais galds: mācību gada noslēguma aktivitātes
13:00
aktu zālē
O.Dukšinska
02.06.
Eksāmens krievu valodā 9.klasei (rakstu daļa)
9:45
120., 122.kab.
O.Dukšinska
L.Krukovska
A.Anufrijeva
Sanāksme pie vadības “Par pilsētas svētku pasākumu organizēšanu”
13:00
116.kab.
O.Dukšinska
direktora vietnieki
10., 8.B kl. audzinātāji
03.06.
Eksāmens krievu valodā 9.klasei (mutvārdu daļa)
9:00
120., 122., 119.kab.
O.Dukšinska
V.Lipkoviča
S.Zarjanova
T.Soldatjonoka
Ž.Ugarenko
A.Požarska
J.Kvjatkovska
Klašu audzinātāju sanāksme “Kopsavilkums par audzināšanas darbu gadā”
10:00
aktu zālē
MK vadītāja J.Bernāne
04.06.
Pilsētas svētki.
Gājiens.
Izglītības pilsētiņa.
no 12:00 līdz 18:00
O.Dukšinska
R.Urbanoviča
I.Suhane
J.Bernāne
skolotāji
06.-07.06.
MK  sēdes “Metodiskā darba izvērtējums”
10:00
māc. kab.
MK vadītāji
07.06.
Eksāmens   vēsturē 9.klasei
9:45
120., 122.kab.
O.Dukšinska
J.Markova
I.Balahonova
08.06.
Atbalsta komandas sēde “Individuālā darba izvērtējums”
13:00
125.kab.
Z.Rodčenko
09.06.
Izlaiduma vakars 12.klasei
18:00
aktu zālē
O.Dukšinska
R.Urbanoviča
Z.Panfilova
10.06.
Izlaiduma vakars 9.klasēm
17:00
aktu zālē
O.Dukšinska
R.Urbanoviča
M.Avguceviča
L.Romanseviča
A.Nipāne
10.06.
13.06.
Pēcpārbaudījumi mācību priekšmetos
pēc stundu saraksta
Mācību priekšmetu
skolotāji
13.06.
Pēcpārbaudījumu rezultāti un skolēnu pārcelšana nākamajā klasē
10:00
120.kab.
Z.Rodčenko
13.06. – 17.06.
10.klašu komplektācija
9:00
116.kab.
O.Dukšinska
direktora vietnieki
L.Romanseviča
M.Avguceviča
A.Nipāne
S.Mukāne