DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Nacionālā Veselību veicinoša skola

 

Daugavpils Draudzīga aicinājuma vidusskola 2023./2024. mācību gadā turpina piedalīties Nacionālo Veselību veicinošu skolu tīklā.

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt bērnu un izglītības iestādes darbinieku veselību.

 

 

Nodarbības par onkoloģisko slimību riska faktoriem un profilaksi

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā 7.novembrī Slimību profilakses un kontroles centrs organizēja izglītojošo pasākumu 10. – 12. klašu skolēniem.

Izglītojošo pasākumu saturā meitenēm iekļautas šādas tēmas: 

  • krūšu uzbūve, kā un kādēļ rūpēties par krūšu veselību; 
  • mīti par krūtīm un krūts audzēju; 
  • krūts audzēja riska faktori; 
  • pazīmes un rīcība krūšu pārmaiņu konstatēšanas gadījumā; 
  • pareizas krūšu pašizmeklēšanas algoritms, kā arī iespēja darboties praktiski uz krūšu mulāžām. 

Nodarbībās, kas paredzētas zēniem, iekļautas šādas tēmas:

  • onkoloģisko slimību riska faktori (smēķēšana, alkohola lietošana, sauļošanās u. c.) un iespēja sevi pasargāt; 
  • sēklinieku pareizas pašizmeklēšanas algoritms, kā arī iespēja izmēģināt pašpārbaudes soļus uz sēklinieku mulāžām; 
  • pazīmes un rīcība sēklinieku pārmaiņu konstatēšanas gadījumā. 

 

 

Nodarbība par onkoloģisko slimību riska faktoriem un profilaksi

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā 7.novembrī Slimību profilakses un kontroles centrs organizēja pasākumu 10.–12. klašu skolniecēm par krūšu veselību un to pašpārbaudes pareizu veikšanu “Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls”. To mērķis bija izglītot skolnieces par krūšu veselību un krūšu pašpārbaudes pareizu veikšanu, tādējādi aicinot būt vērīgām pret izmaiņām savās krūtīs visas dzīves laikā un nebaidīties vērsties pie ārsta, ja tāda nepieciešamība rastos. Izglītojošo pasākumu laikā mēs ieguvām zināšanas par krūts vēža riska faktoriem un profilakses iespējām, kā arī rīcību, ja pamanītas pārmaiņas krūtīs. Mums bija iespēja apgūt praktiskas iemaņas krūšu pašpārbaudes veikšanā un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Lai nostiprinātu nodarbībā iegūtās zināšanas, ikviena dalībniece saņēma informatīvo materiālu “Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls”.

Sagatavoja:  12.a klases skolniece Viktorija Ivanova

 

Pasaules garīgās veselības diena

10. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules garīgās veselības diena. Visā pasaulē šai dienā notiek dažādi pasākumi.

Mūsu Draudzīgā aicinājuma vidusskolā notika psiholoģiskā spēle “Emociju luksofors” ar mērķi izpētīt skolas skolēnu un darbinieku noskaņojumu šajā dienā. Mīļš paldies visiem par piedalīšanos!

Pirmajā vietā  ierindojās zaļa krāsa, uz skolu atnāca 30% skolēnu un skolotāju, kas ir gatavi rūpīgi strādāt, pārliecināti par sevi. Zaļā krāsa – tā ir miera, gudrības un veselības krāsa.

Otrajā vietā – dzeltena krāsa. Tā ir laimes un cerību krāsa. Cilvēki, kas izvēlas dzelteno krāsu, ir radoši, mērķtiecīgi, prot koncentrēties un virzīt savu  gribu, ar viņiem nekad nav garlaicīgi. Šo krāsu izvēlējās 25% dalībnieku.

Dalībnieki, kuri izvēlējās  zilu krāsu (15%),  atnāca uz skolu ar mierīgu garastāvokli. Zilā krāsa  simbolizē tradīcijas un nezūdošas vērtības, uzticību un kārtīgumu.

Ceturtajā  vietā – sarkana krāsa. Tā ir dzīvības, enerģijas krāsa. Simbolizē kustību, ticību saviem spēkiem spēju netradicionālai rīcībai. Sarkanajai krāsai dod priekšroku tie, kam patīk vadīt citus, būt līderiem. Šo krāsu šodien mūsu skolā izvēlējās 13% dalībnieku.

Iespējams, tos dalībniekus, kas izvēlējās melnu krāsu  (12%), satrauc kādas problēmas. Melnās krāsas cienītāji allaž ir gatavi cīnīties. Bieži melno krāsu izvēlas cilvēki, kad viņam mainās dzīves uzskati, kā arī šī krāsa simbolizē pieredzi un kārtīgumu.

5% spēles dalībnieku izvēlējās pelēku krāsu. Tā ir neitrāla krāsa, kuru iecienījuši tie, kam patīk turēties ēnā, kas uz šo brīdi noguruši. Tajā pašā laikā pelēkās krāsas cienītājus raksturo loģiskā domāšana un  prasme risināt problēmas.

Iepriecina, ka lielākā daļa dalībnieku atnāca uz skolu ar pozitīvu un mierīgu noskaņojumu! Atbalstīsim tos, kuri šodien pagaidām nejūtas labi, palīdzēsim pārvarēt grūtības!

Paldies parlamenta pārstāvjiem par palīdzību spēles organizēšanā!

Informāciju sagatavoja: psiholoģe Ludmila Budreviča

 

2022./2023.m.g.

Nodarbības par traumatisma profilaksi

Lai izglītotu dažāda vecuma bērnus par drošības jautājumiem un biežākajiem traumu veidiem, par traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem,  Veselības ministrija š.g. februārī uzsāka īstenot bezmaksas izglītojošas nodarbības izglītības iestādēs par bērnu traumatisma profilaksi ar mērķi samazināt bērnu traumatismu Latvijā. 

2023.gada 29. martā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Aveņu 40) 4.-7. klašu skolēniem tika organizētas nodarbības, kurās skolēni iepazina attiecīgā vecumposma raksturīgākos traumu veidus un pildīja praktiskus vingrinājumus par drošību. Nodarbībās bija gan teorija, gan praktiski uzdevumi, gan diskusija. Skolēni aktīvi iesaistījās aktivitātēs, piedalījās piedāvāto situāciju analīzē un savu viedokļu paušanā par traumu iespējām konkrētā situācijā. Katrs skolēns varēja parādīt savas zināšanas un dalījās pieredzē par šo tēmu. 

Sagatavoja bioloģijas skolotāja Jeļena Šilova

Izglītojošs pasākums par bērnu traumatisma profilaksi

5.martā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Valmieras iela 5) notika 3 izglītojošās nodarbības, kurās piedalījās 5.d, 6.d un 8.d izglītojamie. Pie mums ciemojās izglītības un skolu psiholoģe Anna-Marija Ņikitina. Izglītojošo pasākumu mērķis bija izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus par drošību, biežākajiem traumatisma veidiem, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem.

Bērnu traumatisms ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, tāpēc, lai mazinātu traumu gūšanas risku astoņu biežāko traumu gūšanas kontekstā, piemēram, no kritieniem, apdegumiem, dzīvnieku kodumiem, nepieciešams izglītot visu vecuma posmu bērnus par drošu uzvedību, drošu vidi, pareizu drošības aprīkojuma lietošanu, atbilstoša apģērba izvēli, savu spēju kritisku izvērtēšanu u.c. aspektiem. Viena izglītojošā pasākuma ilgums skolas vecuma bērniem – 40 minūtes. Izglītojošajā pasākumā bija teorētiskā daļa, kurā bērni tika iepazīstināti ar attiecīgajam vecuma posmam raksturīgākajiem traumatisma veidiem, riskiem un sekām, kā arī praktiskā daļa, kuras ietvaros bērniem bija jāpilda dažādi tematiski uzdevumi.

Informāciju sagatavoja bioloģijas skolotāja Marina Pučka

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros 2022./2023. m.g. tika novadītas vairākas tematiskas klases stundas 8., 9., 10., 11. un 12. klasēs: Pasaules sirds diena; Pasaules krūts veselības mēnesis; Pasaules psihiskas veselības diena; Roku higiēnas diena; Pasaules insulta diena; Diena bez alkohola; HIV nešķiro, tas attiecas arī uz tevi. Tajās aktīvi izmantoti NVVST piedāvātie materiāli, no kuriem skolēni uzzināja daudz jaunas un noderīgas informācijas, kā arī nostiprināja jau esošas.

Arī skola aktīvi izmanto piedāvātus priekšlikumus. 29 novembrī 5.- 6. klases (Aveņu 40), piedalījās mācību nodarbībā “Personīgā higiēna 5.- 6. klasēm”. Tajā skolēni strādāja grupās, atbildēja uz jautājumiem par personīgo higiēnu, viņi atkārtoja un nostiprināja zināšanas par pareizu roku mazgāšanu, par izmainām meiteņu un zēnu ķermenī pubertātes attīstības posmā. Labāka grupa tika apbalvota ar saldo pārsteigumu. Pēc nodarbības visiem dalībniekiem tika dāvināti kokvilnas dvielīši un  mitrās salvetes, kā arī informatīvie materiāli «Meitenes, puiši un pubertāte” un “Tava veselība Tavās rokās”. Pedagogs saņēma informatīvo materiālu “Ieteikumi pedagogiem darbā ar 5.–7. klašu audzēkņiem par roku higiēnas ievērošanu” un plakātu “Roku mazgāšanas algoritms”. Nodarbību nobeigumā pasniedzējas Karina un Zinaida bija gandarīti par savu darbu, jo skolēni bija atsaucīgi un labprāt piedalījās pasākumā.

Mūsu skolas 4.a klases skolēni piedalījās radošo darbu konkursa “Mans veselīgā uztura šķīvis”, kura mērķis ir veicināt veselīga uztura paradumu ieviešanu ikdienā, rosinot bērnus iesaistīties veselīga uztura šķīvja principa kā veselīga ikdienas paraduma veidošanā un aktualizējot tā nozīmību veselības saglabāšanā un uzlabošanā.

1.decembrī 9.c klases komanda piedalījās konkursā “HIV nešķiro, tas attiecas arī uz tevi”, kur saņēma atzinību par sniegtām atbildēm.

 

“HIV  in Europe”

Katru gadu 1.decembrī tiek atzīmēta Pasaules AIDS diena. Daugavpilī ideja atzīmēt šo dienu radās 1988. gadā, lai mazinātu sabiedrības aizspriedumus un naidu pret HIV inficētiem cilvēkiem un AIDS pacientiem.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas telpās Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komiteja un Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža 1.decembrī  organizēja konkursu pilsētas 9. klašu skolēniem ar devīzi “HIV  in Europe”. Tā bija zināšanu pārbaude vairākos posmos – teorētiskās zināšanas, situācijas analīze, krustvārdu mīklas. Noslēgumā skolēni saņēma diplomus, dāvanas un gardumus no Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļas.

Konkursā piedalījās arī divas DDAV 9. klašu skolēnu komandas. 9.d klases komanda: Jolanta Karloviča, Taisija Oņiščenko, Evelina Ķirčenko un Pāvels Filipovs. 9.c klases komanda: Kristīne Kovaļčuka, Romans Vasilis, Mija Maksimova, Iļja Bogdanovs, Elizabete Vanagele.

Paldies skolēniem par piedalīšanos konkursā!

Informāciju sagatavoja bioloģijas skolotājas Marina Pučka un Jeļena Šilova

Izglītojošās nodarbības «Personīgā higiēna»

2022. gada 30.novembrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas 4.-6. klašu skolēniem tika novadītas izglītojošās nodarbības “Personīgā higiēna”, ko organizēja Slimību profilakses un kontroles centrs. Šoreiz pasniedzējas Karina un Renāte ar klasēm sadarbojās klātienē (izglītības programmu īstenošanas vietā, Valmieras iela 5).

Pasākuma laika ar skolēniem tika runāts par pusaudžu personīgo higiēnu. Tika mācīts par šādiem tematiem: sviedru dziedzeru izmaiņas, pareiza ķermeņa higiēna un apģērba izvēle; roku higiēna, t.sk., roku mazgāšanas nozīme, biežums un pareiza mazgāšanas tehnika; sejas ādas izmaiņas, tās pareiza kopšana; matu un galvas ādas kopšana; mutes dobuma higiēna, t.sk., zobu tīrīšanas nozīme, biežums un pareiza tīrīšanas tehnika; intīmās zonas higiēna.

Nodarbību laikā skolēni, veidojot komandas, sacentās savā starpā, pielietojot zināšanas un prasmes par dažādiem personīgās higiēnas aspektiem. Pēc nodarbībām visi dalībnieki saņēma balvas: dvielīšus un mitrās salvetes, kā arī informatīvo materiālu «Meitenes, puiši un pubertāte”. Labākās komandas ieguva speciāls balvas.

Paldies lektorēm  par interesantu un noderīgu nodarbību vadīšanu!

 Informāciju sagatavoja bioloģijas skolotāja Marina Pučka