DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Daugavpils 16.vidusskola aicina 9.klašu absolventus turpināt mācības

 

 

1. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā (10.-12.kl.)

 

2. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmā (Valsts aizsardzības mācība) (10.-12.kl.)

Programma saskaņota ar Aizsardzības un Iekšlietu ministrijām.

Programmas mērķis – apgūt dažādus mācību priekšmetus un praktiskas iemaņas un prasmes valsts aizsardzības mācībā.

Izglītības programmā ir iekļauts: 4 valodas (latviešu, angļu, krievu, vācu),  ārpusstundu profesionālās teorētiskās un praktiskās nodarbības ar speciālistiem, mācību ekskursijas uz valsts robežu, ko nodrošina un apmaksā Iekšlietu ministrija.