DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Darba plāns no 1. līdz 17.jūnijam

Datums
Pasākums
Laiks,
vieta
Atbildīgais
01.06.
Pedagoģiskā sēde “Latviešu valodas mācīšanas process, tā kvalitāte 1.-12.klasēs”
10:00
120.kab.
O.Dukšinska
L.Plociņa
Neplānotā instruktāža darba vietā
12:40
aktu zālē
V.Puzāne
Apaļais galds: mācību gada noslēguma aktivitātes
13:00
aktu zālē
O.Dukšinska
02.06.
Eksāmens krievu valodā 9.klasei (rakstu daļa)
9:45
120., 122.kab.
O.Dukšinska
L.Krukovska
A.Anufrijeva
Sanāksme pie vadības “Par pilsētas svētku pasākumu organizēšanu”
13:00
116.kab.
O.Dukšinska
direktora vietnieki
10., 8.B kl. audzinātāji
03.06.
Eksāmens krievu valodā 9.klasei (mutvārdu daļa)
9:00
120., 122., 119.kab.
O.Dukšinska
V.Lipkoviča
S.Zarjanova
T.Soldatjonoka
Ž.Ugarenko
A.Požarska
J.Kvjatkovska
Klašu audzinātāju sanāksme “Kopsavilkums par audzināšanas darbu gadā”
10:00
aktu zālē
MK vadītāja J.Bernāne
04.06.
Pilsētas svētki.
Gājiens.
Izglītības pilsētiņa.
no 12:00 līdz 18:00
O.Dukšinska
R.Urbanoviča
I.Suhane
J.Bernāne
skolotāji
06.-07.06.
MK  sēdes “Metodiskā darba izvērtējums”
10:00
māc. kab.
MK vadītāji
07.06.
Eksāmens   vēsturē 9.klasei
9:45
120., 122.kab.
O.Dukšinska
J.Markova
I.Balahonova
08.06.
Atbalsta komandas sēde “Individuālā darba izvērtējums”
13:00
125.kab.
Z.Rodčenko
09.06.
Izlaiduma vakars 12.klasei
18:00
aktu zālē
O.Dukšinska
R.Urbanoviča
Z.Panfilova
10.06.
Izlaiduma vakars 9.klasēm
17:00
aktu zālē
O.Dukšinska
R.Urbanoviča
M.Avguceviča
L.Romanseviča
A.Nipāne
10.06.
13.06.
Pēcpārbaudījumi mācību priekšmetos
pēc stundu saraksta
Mācību priekšmetu
skolotāji
13.06.
Pēcpārbaudījumu rezultāti un skolēnu pārcelšana nākamajā klasē
10:00
120.kab.
Z.Rodčenko
13.06. – 17.06.
10.klašu komplektācija
9:00
116.kab.
O.Dukšinska
direktora vietnieki
L.Romanseviča
M.Avguceviča
A.Nipāne
S.Mukāne