DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Архивы рубрики ‘bez virsraksts’

Pavasaris klāt!

Lai uzskatāmāk runātu par pavasari, mēs kopā ar bērniem (2- 3 gadīgie bērni, grupa “Sarkankrūtītis”, Raipoles 8) izveidojām savu pavasara “māju”. Uz lielas plastmasa kastes uzrakstījām visus pavasara mēnešu nosaukumus, izdekorējām sienas ar bērnu plaukstiņām, bet iekšpusē izvietojām  ar pavasari saistītus dabas objektus.

 Šis pašgatavotais metodiskais līdzeklis tiek izmantots pavasara mēnešu nosaukumu nostiprināšanai, pavasara pazīmju noskaidrošanai un atkārtošanai. Bērniem ir iespēja papildināt sižetu, atnesot no mājām kādu mazu lietiņu vai izgatavot papildinājumu kopīgi grupā.  Bērniem būs interesanti vērot izmaiņas pavasara “mājā”, kuras notiks ierodoties tajā citiem pavasara vēstnešiem. Lasīt tālāk…

Lieldienu laiks Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

Ar lielu gaidīšanas prieku Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Stāvā iela 41) bērni gatavojās Lieldienām. Čaklās bērnu rociņas gatavoja radošos darbiņus no dažādiem materiāliem – salvetēm, auduma, papīra, spalviņām, dabas materiāliem, izpūstām oliņām – zīmēja, veidoja, aplicēja! Nedēļas tēmas ietvaros “Lielā diena atnākusi” grupās bērni aktīvi gatavojās pavasara svētkiem, Lieldienām. Bērni klausījās skolotāju stāstījumā un paši stāstīja par saviem novērojumiem dabā. Bērni nodarbībās iepazinās ar Lieldienu tradīcijām. Zālē bērniem notika pasākums ,,Nāc nākdama, Lielā diena!”. Svētku noskaņā dziedāja dziesmas, minēja mīklas, dejoja, kā arī skandināja skaitāmpantus par Lieldienām un piedalījās rotaļās. Pie bērniem atnāca Lieldienu zaķis, kopā ar viņu bērni modināja saulīti.                                            

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka Lasīt tālāk…

Lieldienu zaķis iecilpo mūsu sētā

Ai, zaķīti, garausīti,

Kā mēs tevi sen gaidījām

Ar raibām oliņām,

Ar pūpolu zariņiem!

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolā (Tartu 8) notika Lieldienu svinēšanas pasākumi. Gaidot pavasara saulgriežus bērni laicīgi darināja rotājumus, bērni kopā ar pedagogiem rotāja gan telpas, gan āra teritoriju. Lieldienas rītiņā visa saime pulcējās sporta laukumā, lai svinētu pavasara svētkus – Lieldienas. Lasīt tālāk…

Projekta “Kods: L.A.U.K.I.” noslēguma pasākums Jelgavā

2023.gada 4.aprīlī Jelgavas pils aulā norisinājās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centra sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā īstenotā projekta “Kods: L.A.U.K.I.” noslēguma pasākums, kurā piedalījās arī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas un Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas skolēnu komandas.

Projekts bija liels piedzīvojums. Tajā piedalījās 6 skolēnu komandas no Latvijas pilsētām: Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Rēzeknes, Rīgas un Jelgavas. Projekta laikā katra skolēnu komanda devās uz diviem uzņēmumiem lauku teritorijās un filmēja video par tiem. Daugavpils skolēni veidoja filmas par metālapstrādes uzņēmumu SIA “Salika” un Z/S “Klajumi”. Lasīt tālāk…

Skolotājs uz vienu dienu

Martā 1.b un 2.b klasē (Aveņu 40) notika pasākums „Skolotājs uz vienu dienu”. Pasākuma pamatmērķis ir ģimenes iesaistīšana mācību un audzināšanas procesā.

Stundas notika neparasti – šajā dienā skolēnu vecāki bija skolotāji un vadīja stundas.  1.b klases skolnieces Agnijas Stoles mamma Olga Stole novadīja neparastu klases stundu, kurā bērniem stāstīja par savu darba vietu „Luminor” bankā. Olga pastāstīja skolēniem par naudu, naudas vēsturi un sasaistīja mācību stundu ar matemātiku, jo skolēni mācību stundas nobeigumā risināja arī dažāda tipa uzdevumus. Savukārt 2.b klasē Maksima Semjonova mamma Inesa Semjonova novadīja klases stundu, sasaistot to ar vizuālo mākslu. Arī šī māmiņa strādā bankā. Skolēni zīmēja savas krājkasītes un runāja par naudas taupīšanu un krāšanu. Lasīt tālāk…

Cikla “Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu” aktivitātes

No 29.marta līdz 05.aprīlim norisinājās kārtējās aktivitātes pasākumu cikla “Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu” ietvaros, tika apmeklētas Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolas izglītības īstenošanas vietas Raipoles 8, Stāvā 41 un Tartu 8.

Draudzīgo vizīšu gaitā tika apspriesti notikušo pasākumu rezultāti, kā arī idejas un plāni nākamajam mācību gadam, novadītas iepazīšanās ekskursijas, novērotas trīs rotaļu nodarbības sagatavošanas grupās. Prieks, ka bērnu prasmes un iemaņas atbilst skolas sākumposmam. Bērni izcili saprot un izpilda skolotāju norādījumus latviešu valodā, prot lasīt, skaitīt, grupēt, salīdzināt, atbildēt uz jautājumiem pilniem teikumiem, strādāt radoši un patstāvīgi. Lasīt tālāk…

Vecāku klubiņa “Mēs kopā!” nodarbība

2023. gada 1. aprīlī (Valmieras iela 5) un 4. aprīlī (Aveņu iela 40) skolā tika novadīta topošo pirmklasnieku vecāku klubiņa “Mēs kopā!” 3. nodarbība par aktuālo tēmu “Uzmanības koncentrēšana. Telefons – draugs vai drauds?”.

Skolas psiholoģes Jeļena Kaļinina (Valmieras 5) un Ludmila Budreviča (Aveņu 40) sniedza vecākiem praktiskās rekomendācijas, kā vecākiem rīkoties gadžetu laikā, meklējot optimālus un pēc iespējas labvēlīgākos risinājumus bērnu attīstībai un izaugsmei. Vecāki aktīvi piedalījās diskusijā, uzdeva jautājumus, kā arī pildīja uzdevumus uzmanības trenēšanai, kurus var izmantot nodarbībām ar bērniem mājās.

Liels paldies skolas psiholoģēm par interesantu, izzinošu informāciju, kā arī vecākiem par atsaucību, vēlmi kopīgi meklēt atbildes uz interesējošiem jautājumiem un produktīvu sadarbību.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Svetlana Zenova Lasīt tālāk…

Izglītojošs pasākums par bērnu traumatisma profilaksi

5.martā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Valmieras iela 5) notika 3 izglītojošās nodarbības, kurās piedalījās 5.d, 6.d un 8.d izglītojamie. Pie mums ciemojās izglītības un skolu psiholoģe Anna-Marija Ņikitina. Izglītojošo pasākumu mērķis bija izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus par drošību, biežākajiem traumatisma veidiem, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem.

Bērnu traumatisms ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, tāpēc, lai mazinātu traumu gūšanas risku astoņu biežāko traumu gūšanas kontekstā, piemēram, no kritieniem, apdegumiem, dzīvnieku kodumiem, nepieciešams izglītot visu vecuma posmu bērnus par drošu uzvedību, drošu vidi, pareizu drošības aprīkojuma lietošanu, atbilstoša apģērba izvēli, savu spēju kritisku izvērtēšanu u.c. aspektiem. Lasīt tālāk…

Nodarbības par traumatisma profilaksi

Lai izglītotu dažāda vecuma bērnus par drošības jautājumiem un biežākajiem traumu veidiem, par traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem,  Veselības ministrija š.g. februārī uzsāka īstenot bezmaksas izglītojošas nodarbības izglītības iestādēs par bērnu traumatisma profilaksi ar mērķi samazināt bērnu traumatismu Latvijā. 

2023.gada 29. martā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Aveņu 40) 4.-7. klašu skolēniem tika organizētas nodarbības, kurās skolēni iepazina attiecīgā vecumposma raksturīgākos traumu veidus un pildīja praktiskus vingrinājumus par drošību. Nodarbībās bija gan teorija, gan praktiski uzdevumi, gan diskusija. Skolēni aktīvi iesaistījās aktivitātēs, piedalījās piedāvāto situāciju analīzē un savu viedokļu paušanā par traumu iespējām konkrētā situācijā. Katrs skolēns varēja parādīt savas zināšanas un dalījās pieredzē par šo tēmu. 

Sagatavoja bioloģijas skolotāja Jeļena Šilova Lasīt tālāk…

VESELĪBA “+” 2023 –“Vesels gars veselā miesā”

Apsveicam

 

8.a klases komandu ar iegūto 2. vietu,  8.d klases komandu ar iegūto 3. vietu Daugavpils pilsētas konkursā — veselības un karjeras maratonā VESELĪBA “+” 2023 –“Vesels gars veselā miesā”! 

Paldies skolotājām Jeļenai Šilovai  un Marinai Pučkai par skolēnu sagatavošanu konkursam! Lasīt tālāk…