DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Meteņi ir klāt!

Meteņi ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki. Sētas ļaudis velk budēļu maskas un dodas ciemos – jo tālāk brauc, jo garāki lini tīrumos aug. Tāpēc Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Tartu 8) “Saulītes” bērni kopā ar skolotājām, tērpušies budēļu maskās, rībinot skaņu rīkus, devās ciemos pie pirmsskolas jaunāko grupu bērniem, lai kopīgās izdarībās dzītu prom ziemu un gaidītu pavasari. Bērni kopā ar Āzīti un Saimnieci dziedāja dziesmas, dejoja, minēja mīklas, stāstīja ticējumus, mielojās ar zirņiem un cūkas šņukuriņu.

Vislielāko prieku bērniem sagādāja iejušanās tēlos, skaņu rīku skandēšana, tā aizbaidot visu nelabo no mājām un cūkas šņukura nogaršošana, kā vēsta ticējums, tad bērni labi mācēs rakstīt un lasīt. Katrā grupā bērnus gaidīja skaisti klāts galds ar svētku cienastu.

Paldies pirmsskolas mūzikas skolotājai Ludmilai Revjakovai un pirmsskolas skolotāja palīgam Irinai Podjavai par atbalstu svētkos!

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotājas

Ināra Gorčika un Ināra Boldavenko