DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

PuMPuRS

Individuālais atbalsts skolēniem

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2021.-2022. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas 4 pedagogi turpina sniegt individuālās konsultācijas 17 skolēniem, kuriem ir dažāda rakstura grūtības mācībās, kā arī lai sniegtu atbalstu skolēniem, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā. Lasīt tālāk…

Latvijas Čempionāts 10 dejās

Apsveicam

 

Daugavpils 16. vidusskolas deju kolektīva “Zemgalīte” dalībniekus ar iegūtajām godalgotajām vietām “Latvijas Čempionātā 10 dejās 2022”!
Dalībnieki:

 • Meitenes solo 2016. un vec. 4 dejas W Q Ch J

Adelīna Dombrovska (3.a) – 1. vieta

Violeta Kaļiņina (3.a) – 1. vieta

Viktorija Krilova (4.a) – 1. vieta Lasīt tālāk…

Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

2022.gada 4. martā notika Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) Latgales reģiona konference, kas norisinājās tiešsaistes režīmā  MS Teams platformā. Tajā tika prezentēti 142 ZPD dažādās zinātnes nozaru grupās.

Daugavpils 16. vidusskolu konferencē pārstāvēja 12. klases skolēni Maksims Antonovs, Vitālijs Gagunovs un Nikoļa Matjuhina. Skolēnu ZPD  „Šuņezera dabas taka” un „Cilvēka darbības klimata izmaiņu mazināšanā” tika prezentēti dabaszinātnes nozarē. Skolēni prezentēja  ZPD  PowerPoint formātā, iekļaujot tajā būtiskākos pētījuma jautājumus. Abi ZPD tika apbalvoti ar III pakāpes diplomiem. Darbu vadītājas ir ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Rudjko un fizikas skolotāja  Aļona Proščenko, darbu konsultantes – latviešu valodas un literatūras skolotājas Valentīna Ribakova un Zigrīda Panfilova.

Paldies skolēniem un pedagogiem par ieguldīto darbu!

Sagatavoja direktora vietniece A.Proščenko

Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” dalībnieku tikšanās Horvātijā

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

 1. gada pavasarī Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” ietvaros notika projekta dalībnieku tikšanās Zagrebā (Horvātijā), kurā piedalījās partneri no Turcijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Horvātijas. Mobilitāte notika skolotāju digitālo kompetenču uzlabošanas kontekstā. Daugavpils 16. vidusskolu pārstāvēja angļu valodas skolotājas Ž.Špoģe, V.Mikuļina un ģeogrāfijas skolotāja S.Rudjko.

Lasīt tālāk…

Kafijas automāta izvietošana

 

Daugavpils 16.vidusskola izsludina izsoli par 4 mtelpu nomu kafijas automāta izvietošanai.

JĢS Atklātā ģeoloģijas olimpiāde

Apsveicam

Veroniku Kazakeviču (9.a) ar iegūto  1.vietu, Adrianu Vanageli (9.a) un Denisu Matuseviču (6.c) ar iegūto 2.vietu, Germanu Mikulovu (9.a) ar iegūto  3.vietu JĢS Atklātajā ģeoloģijas olimpiādē!

Paldies skolotājai Svetlanai Rudjko par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

50. starptautiskais bērnu mākslas darbu konkurss – izstāde “Lidice-2022”

Apsveicam

Olesju Bogdani (9.a) un Viktoriju Ivanovu (10.kl.) ar uzvaru 50. starptautiskā bērnu mākslas darbu konkursa – izstādes “Lidice-2022” Latvijas kārtā!

Skolēnu darbi izvirzīti konkursam Čehijā.

Paldies skolotājai Jadvigai Osipovai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Lasīt tālāk…

Ziemas kauss 2022


 Apsveicam Daugavpils 16. vidusskolas deju kolektīva “Zemgalīte” dalībniekus ar iegūtajām godalgotajām vietām deju konkursā “Ziemas kauss 2022”!
Dalībnieki:

  • Meitenes solo 2014. un vec. 1.-2. līm. 2 dejas W Ch
   Koguce Jeļizaveta (2.a) – 1.vieta
   Anastasija Rodčenko (2.a) – 1.vieta
   Davidova Darja 2012.g. (3.a) – 1.vieta
   Dombrovska Adelīna 2012.g.( 3.a) – 1.vieta

Lasīt tālāk…

Ķīmijas valsts 63. olimpiāde (2.posms)

Apsveicam  

 

10. klases skolnieku Aleksandru Ziļu ar iegūto 1.vietu Ķīmijas valsts 63. olimpiādes 2.posmā!

Paldies skolotājai Jeļenai Markovai par skolēna sagatavošanu olimpiādei.

39.Valsts Ģeogrāfijas Olimpiāde (2.posms)

Apsveicam  

 

11. klases skolnieci Evelīnu Vasiļjevu ar iegūto 2.vietu, 11.klases skolēnus Vladislavu Gaiļevski un Andreju Piļščikovuar iegūto 3.vietu, 12.klases skolēnu Danilu Buli un 9.A klases skolēnu Ģermanu Mikulovu ar iegūto atzinību 39.Valsts Ģeogrāfijas Olimpiādē (2.posms)!

Paldies skolotājai Svetlanai Rudjko par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.