DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Mācāmies interaktīvi un radoši

Kopš iepriekšējā mācību gada skolā tiek īstenotas jaunas, uz kompetencēm virzītas mācību programmas, kurās galvenais akcents ir zināšanu apguve un caurviju prasmju attīstīšana praktiskā darbībā, kā arī mācīšanās stratēģiju apgūšana.

Ieskatīsimies dabaszinību stundās 4. klasē, kurās skolēni apguva modelēšanas metodi. Mācoties vielu  par Saules sistēmas uzbūvi, viņi apguva teorētiskās zināšanas, praktiski darbojoties. Pirmajā stundā skolēni tika iepazīstināti ar Saules sistēmas uzbūves teorētisko daļu un modeļa veidošanas principiem un kritērijiem. Turpmākā darbībā 4.b un 4.c klases skolēni varēja radoši izpausties, veidojot Saules sistēmas modeļus. Viņiem bija izvēle – modeļus veidot pēc piedāvātiem paraugiem vai izstrādāt savu unikālo darbu. Rezultātā viņiem sanāca ļoti interesanti, skaisti un radoši modeļi, kas apliecināja, ka skolēni ir ļoti ieinteresēti šāda veida darbā, viņi ir čakli, talantīgi un aizrautīgi, un, ka izrādījās, skolēnu fantāzijai nav robežas. Skolas foajē tika izveidota izstāde “Saules sistēmas modeļi”, kur ikviens varēja apskatīt skolēnu darbus.

Liels prieks, ka man ir tādi skolēni! Paldies 4.b un 4.c klases skolēniem par burvīgiem darbiem!

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Jeļena Šilova