DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

ABC svētki

23.maijā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Aveņu 40) notika pasākums “ABC svētki” pirmo klašu skolēniem, ko organizēja un novadīja skolēnu pašpārvaldes pārstāvji.

Pasākumu vadīja 8.c klases skolnieces S.Poļetajeva, S.Eisaka un P.Martinkeviča. Pirmklasniekiem tika piedāvāti dažādi uzdevumi, kuru izpildei nepieciešamas latviešu alfabēta zināšanas. Pirmklasnieki ar interesi iesaistījās pasākuma aktivitātēs, viņi parādīja, cik labi zina alfabētu un iemācījušies lasīt. Darbojoties ar burtiem, viņi veidoja vārdus, prata izlasīt un pareizi nosaukt dažādu lietu nosaukumus. Pirmklasnieki aktīvi iesaistījās arī kustību spēlēs. Pasākums noritēja pozitīvā gaisotnē, kas veicina bērnu lasītprieku.

Novēlam mūsu pirmklasniekiem veiksmi, zinātkāri, lasītprieku un vēlmi būt draugos ar grāmatu!

Sagatavoja skolēnu pašpārvaldes dalībniece Sofja Poļetajeva