DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Klases stunda “APU pasaulē”

16.februārī mūsu skolas pirmklasniekiem notika jautrā klases stunda “APU pasaulē” (novadīja skolas metodiķe Svetlana Zenova). Bērni atkārtoja uzvedības noteikumus skolā, pildot klases rūķīša uzdevumus: diferencēja labu uzvedību no nevēlamās, spēlēja APU futbolu, izteica savu viedokli par piedāvāto situāciju un tās iespējamām sekām, mācījās sadarboties un palīdzēt viens otram, strādājot pāros. Stundas kulminācija bija klases rūķīša dāvanas par čaklu darbu: galda spēle “Mēs atbalstam pozitīvu uzvedību” un APU saldumi.

Paldies par atbalstu 1.klašu audzinātājām Sarmītei Štrauhai, Ilonai Šestakai un Vitai Aleinikovai.

Informāciju sagatavoja APU komanda