DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Pedagogi tiekas cikla “Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu” otrā pasākumā

1. decembrī pieredzes apmaiņas pasākumu ietvaros Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Aveņu ielā 40) viesojās pirmsskolas izglītības posma skolotājas, lai labāk iepazītu un izprastu, kā mācību iestādē notiek apmācība sākumskolā. Tas ir otrais sadarbības pasākums par tēmu “Veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz skolu”.

Pasākuma ietvaros 8 pirmsskolas pedagoģes, direktores vietnieces un pirmsskolas izglītības metodiķe vēroja trīs matemātikas stundas: 1.a (skolotāja Sarmīte Štrauha), 1.c (skolotāja Vita Aleinikova) un 2.a (skolotāja Natālija Labute) klasē. Sākumskolas skolotājas pirmsskolas kolēģiem  radīja priekšstatu par mācību procesa norisi sākumskolas posmā. Pēc novadītajām stundām tika organizēts apaļais galds, kura laikā notika diskusija par pēctecīgas pārejas problemātiku un tās risinājumiem. Diskusijā tika akcentēta pirmsskolas un skolas mijiedarbības nepieciešamība izglītības pārejas posmu fāžu produktīvai norisei, īpašu uzmanību pievēršot  rakstītprasmju apguvei, izmantojot jauno kompetenču pieeju, kā arī pāreju uz apmācībām latviešu valodā.  

„Apaļā galda” noslēgumā izskanēja vēlme turpināt veiksmīgo sadarbību.

Sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Jekaterīna Šimane