DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Priecīgas gaidīšanas laiks

Advents un līdz ar to jauns liturģiskais gads šogad sākas 29. novembrī. Ko ir vērts zināt par šo gaidīšanas un cerību laiku? Vārds „Advents” (latīņu valodā adventus) nozīmē atnākt, tuvoties un ir attiecināms uz Kristus atnākšanu, Viņa piedzimšanu. Advents nav drūms, bet gan priecīgas gaidīšanas un garīgā brieduma laiks, kas var mums palīdzēt labāk sagatavoties Kristus dzimšanas svētkiem. Jau pati gaidīšana uz Kunga atnākšanu rada mūsos prieku.

Kad notiek šī Kunga atnākšana? Svētie Raksti saka: šodien, šajā brīdī. Bībelē vārdam „šodien” ir būtiska nozīme, jo šodien Dievs vēlas mūs uzrunāt un atklāt savus nodomus, šodien Viņš mūs meklē un tieši tagad ir tas labvēlīgais laiks, lai nostātos Dieva priekšā un sastaptos ar Viņu. Mūsu dzīve ir ļoti trausla un neviens nezina, kāda būs rītdiena. Mums ir tikai šodiena, lai atgrieztos, lai priecātos, mīlētu, darītu labu, palīdzētu citiem.

Adventa vainags ir aicinājums sanākt kopā uz lūgšanu un garīgām pārdomām. Vainags tiek gatavots no skuju koka zariem un rotāts ar četrām svecēm, kas tiek aizdedzinātas katrā nākamā svētdienā. Sveču aizdedzināšana nozīmē mūsu cerību uz Kristus atnākšanu. Katrai svecei ir arī simboliskā nozīme: pirmā svece simbolizē cerību, otrā – ticību, trešā – prieku, ceturtā – mīlestību. Kopīgā lūgšana ir bezgala vērtīga, – jo vairāk tādēļ, ka tā ļauj nodot ticību nākamajām paaudzēm, veicina vienprātību, saticību un palīdz saglabāt vienotību.

Mīļie vecāki, skolēni un skolotāji, rūpēsimies arī šajā laikā par kristīgām vērtībām un tradīcijām, jo bez šīs garīgās dimensijas dzīve kļūst ne tikai nabadzīgāka, bet arī zaudē jebkādu jēgu, harmoniju, skaistumu un prieku. Lai Dievs palīdz ikvienam piedzīvot šo gaidīšanas prieku ģimenē, skolā un draudzē! Svētīgu mums šo gaidīšanas un cerību laiku!

Priesteris Andris Ševels MIC, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests