DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Mācīties vienam no otra – veidot nākotni

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1  “Voneinander lernen-Zukunft bauen“/“Mācīties vienam no otra — veidot nākotni”

2019.gada septembrī Daugavpils 16.vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”  (Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1) īstenošanu.

Projekta gaitā, sadarbojoties ar uzņēmumiem un piedaloties darba procesā, jauniešiem ir iespēja iegūt uzņēmējdarbības pieredzi, kā arī iepazīt «biznesa moduļus», izveidojot miniuzņēmumus. Piedaloties projekta aktivitātēs, t.sk. Eiropas uzņēmējdarbības dienā, kas notiks partnervalstu skolās, jaunieši tiek mudināti attīstīt galvenās uzņēmējdarbības prasmes un iezīmes (zinātkāri, pašpaļāvību, iniciatīvu, komandas garu, biznesa pārliecību, neatkarību).

Projekta mērķi ir:

 • veicināt uzņēmējdarbības izglītību;
 • attīstīt pamatprasmes attiecībā uz uzņēmējdarbības domāšanu un rīcību;
 • veicināt sadarbību ar reģionālajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kā arī jaunatnes kontaktus ar tiem, lai gūtu ieskatu uzņēmējdarbības reālajā pasaulē;
 • attīstīt mediju kompetences;
 • atbalstīt skolas novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu;
 • veicināt sociālo iekļaušanu sabiedrībā;
 • veicināt mūsdienu svešvalodu apguvi;
 • attīstīt starpkultūru kompetences;
 • stiprināt Eiropas sadarbību starp skolēniem un skolotājiem;
 • veicināt skolas internacionalizāciju, Eiropas dimensijas attīstību, pārņemot novatoriskas koncepcijas un Eiropas skolu metodisko pieredzi.

Skolu apmaiņas partnerībā piedalās 6 Eiropas skolas: koordinējošā skola – Daugavpils 16.vidusskola un partnerskolas – Daugavpils 15.vidusskola (Latvija), Stredni zdravotnicka skola a Obchodni akademie Trutnov (Čehija), IPS F.S. CABRINI (Itālija), 8th LYKEIO PERISTERIOU (Grieķija),  Städtisches Gymnasium Barntrup (Vācija). Projekta dalībnieki ir pieredzējuši dažādu priekšmetu skolotāji, kuri ir atvērti visiem jauninājumiem, skolas vadība, atbalsta personāls un 15–18 gadu veci skolēni, ieskaitot tos, kuri nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, kuriem ir zemā motivācija vai mācīšanās grūtības, kā arī potenciālā mācību pārtraukšana. Netieši ir iekļauti skolēni un skolu klases, kā arī biznesa pārstāvji, amatnieki, speciālisti, vecāki, valdības un valsts amatpersonas, politisko un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Projekta īstenošanas laikā paredzētas 3 kopīgas īstermiņa apmācības pedagoģiskajam personālam (Latvijā, Vācijā, Grieķijā), 5 īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas (Latvijā, Grieķijā, Itālijā, Čehijā, Vācijā), kuros ir iekļautas:

 • iepazīšanās ar partnervalstu skolām un skolas izglītības sistēmām;
 • profesionālā pedagogu apmācība, semināri, pieredzes apmaiņa ar Eiropas kolēģiem, stundu apmeklējumi;
 • meistarklases un apmācības skolēniem;
 • sadarbība ar partnervalstu reģionāliem uzņēmumiem;
 • kopējās tīmekļa vietnes izveidošana ar visiem projekta materiāliem un dokumentiem;
 • Eiropas uzņēmējdarbības dienas rīkošana partnervalstu skolās (vietējā līmenī);
 • publikācijas par projekta gaitu.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.augustam. Visi projekta rezultāti tiks publicēti tam paredzētā projekta vietnē un brīvi pieejami plašai auditorijai.

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas

projekta koordinatore Jeļena Sardiko