DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”

Vairāk nekā 5000 Latvijas skolu dejotāji kopā ar saviem vadītājiem un skolotājiem sabrauca Daugavpilī uz bērnu tautas deju festivālu „Latvju bērni danci veda”, tā turpinot dejošanas tradīcijas, kas stiprina Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku ilgtspējīgo pastāvēšanu Latvijā. Katru gadu vasaras sākumā divās Latvijas pilsētās notiek tautas deju festivāls bērniem un jauniešiem no dažādiem Latvijas novadiem. Tajā tiek parādīta un attīstīta dejotprasme oriģinālās novadu programmās deju lielkoncertā, atklāts savs individuālais deju kolektīva stāsts ielu koncertā un svētku gājienā tiek iepazīta Latvijas pilsētu kultūrvide.

No nelieliem koncertiem 1990.gadā Rīgā, Mazajā Ģildē ar 22 kolektīvu (600 dalībnieku) piedalīšanos festivāls ir izaudzis par vērienīgu pasākumu, kas kopš 2002.gada notiek divās Latvijas pilsētās ar kopā ap 5000-6000 dalībniekiem.

Skolēnu Dziesmu un deju svētki notiek reizi 5 gados, taču, pateicoties ikgadējam festivālam ,,Latvju bērni danci veda’’, dejotājiem ir iespēja biežāk parādīt sevi un iepriecināt skatītājus. Zīmīgi, ka Latvijas valsts lielās jubilejas gadā mūsu pilsētā notiks šis grandiozais pasākums, jo iepriekšējie tāda mēroga svētki bija nu jau tālajā 1999. gadā.

Ielu koncerti notika vienlaicīgi uz trim skatuvēm: Vienības laukumā, Rīgas un Viestura ielas krustojumā, Rīgas ielā blakus skulptūru dārzam.

Šī festivāla dalībnieki bija arī mūsu skolas 3.c klases deju kolektīvs, kuru vada Marina Meduņecka. Mazie dejotāji guva pieredzi, piedaloties tik skaistā un lielā pasākumā. Piedalīties lielkoncertā, sadarboties ar citiem deju kolektīviem, būt atbildīgiem par savu uzstāšanos un godam nest savas skolas vārdu Daugavpilī, Latvijā. Tas ir mazo dejotāju sveiciens Latvijai simtgadē!
Sagatavoja Alīna Šumilo, 3.c klases audzinātāja