DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Projekts Erasmus +

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts “Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai” (Nr. 2016-1-TR01-KA219-034898_3) (Parent Involvement in Education- To Get Sweet Results).

Projektu nedēļas laikā 10.klases skolēni kopa ar skolotāju Ž.Špoģi veica darbu Erasmus+ projektā, kurā plānotais rezultāts bija kalendāra publicēšana, video prezentācija par Latviju, mūsu pilsētu un Daugavpils 16.vidusskolu, kā arī apkopot informāciju par tēmu „Interesanti fakti par cilvēka smadzenēm”.

Pirmdienas aktivitātes bija iepazīšanās ar darba gaitu, pienākumu sadale un kalendāra lappuses pārbaude. Pirmdienas rezultāts bija kalendāra nodošana publicēšanai.

Otrdien skolēniem bija darbs ar internetu, ka arī PowerPoint prezentācija. Internetā atrasto materiālu par tēmu » Interesanti fakti par cilvēka smadzenēm» skolēniem izdevās sistematizēt. Dienas beigās bija atskaite par darba gaitu.

Trešajā dienā skolēnu darbs bija vieglāks, jo vajadzēja izveidot prezentāciju par Latviju, mūsu pilsētu un Daugavpils 16.vidusskolu. Darbs bija izpildīts ātri, jo 10.klases skolēni jau zināja daudz informācijas par šo tēmu un viņiem bija daudz materiāla.

Ceturtdienas mērķis bija izanalizēt un sistematizēt visu atrasto informāciju. Kā arī bija darbs ar dokumentāciju.

Pēdējā projektu nedēļas dienā skolēniem būs jāprezentē darba rezultāti uz skolas skatuves. Skolēni prezentēs kalendāra lappuses, video prezentāciju par Latviju, mūsu pilsētu un Daugavpils 16.vidusskolu, kā arī tēmu » Interesanti fakti par cilvēka smadzenēm».

Projektu nedēļas laikā padarītais darbs 10.klases skolēniem un Ž.Špoģei noderēs braucienam uz Grieķiju un Poliju.