DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Vidusskolēni piedalās Latvijas mēroga projektā «Zaļā misija: klimats»

Rudenī Daugavpils 16. vidusskola bija pieteikta projektam «Zaļā misija: klimats». Un beidzot 1.aprīlī pie mums viesosies SIA Aspired, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka speciālisti. Projekta ietvaros ir plānots, ka skolā tiks novadītas 3 tehniski radošās darbnīcas.

Darbnīcas ir šādas:

«Klimats toreiz un tagad». Darbnīcas laikā skolēni veic vairākus eksperimentus, novērojumus, lai noskaidrotu, kas ir klimata pārmaiņas, kā tās norisinās, kāpēc tās notiek, kā arī kādas ir šo pārmaiņu sekas.

«Zaļā pilsēta». Darbnīcā katra skolēnu grupa pārstāv pašvaldību, kurā nepieciešams samazināt CO2 daudzumu atmosfērā. Lai to izdarītu, dalībniekiem ir jārealizē vairāki risinājumi, kas arī dzīvē tiek izmantoti, lai samazinātu CO2 daudzumu. Izvēloties risinājumus, dalībniekiem ir jāiekļaujas atvēlētajā budžetā. Rezultātā katra grupa apkopo iegūtos rezultātus katram no īstenotajiem risinājumiem un aprēķina, cik liels ir CO2 daudzums, kad risinājumi ir ieviesti.

«Gudrais Mērs». Katra skolēnu grupa pārstāv pašvaldību kādā no Eiropas valstīm (tās tiek izlozētas). Spēles jeb darbnīcas mērķis ir izskaidrot, ka ir klimata pārmaiņas, kuras nevaram ietekmēt, tāpēc tām ir jāpielāgojas, cenšoties tās prognozēt. Mērķis ir, izspēlējot vairākus gājienus, lai pašvaldībā būtu vismazākais cietušo iedzīvotāju skaits. Katrai grupai ir atvēlēta noteikta spēļu naudas summa, kuru iespējams investēt, lai nodrošinātos pret kādām nākotnes klimata pārmaiņām vai veikt remontdarbus, lai novērstu postījumus, ko izraisījusi kādas klimata pārmaiņu sekas iestāšanās.

Nodarbības notiks: 9:20 – 10: 50 (2., 3. st. laikā)

Dalībnieki: 10.m, 11. un 12. klases

Auditorijas: 120. kab., 122. kab., aktu zāle