DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Stāvā iela 41

 

 

 

2023./2024.m.g.

 

Valentīna diena kopā ar Sirsniņdraugu

Šogad Draudzības dienu mēs atzīmējām ar īpašu pasākumu audzēkņiem (Stāvā iela 41).  Mūsu svētku viesis bija Sirsniņdraugs, kas padarīja šo dienu vēl īpašāku.

Pasākums sākās ar pārsteigumu un ciemiņa sagaidīšanu. Bērni bija sajūsmināti un izrādīja patiesas emocijas, kad Sirsniņdraugs sveicināja viņus,  ejot apkārt iestādei. Tad mazos ķiparus aicināja zālē, kas bija rotāta ar baloniem un tematiskiem dekoriem, atspoguļojot mīlestību un draudzību. Sirsniņdraugs uzsāka savu uzstāšanos, atskaņojot dziesmas, kas bija piemērotas katrai vecuma grupai. Dziesmu un mūzikas izpildījumi ne tikai iedvesmoja bērnus, bet arī mudināja viņus piedalīties dejās un rotaļās.

Tālāk sekoja fotosesija, kurā bērni varēja iemūžināt savus smaidus un priecīgos mirkļus kopā ar skolotājiem, draugiem un Sirsniņdraugu. Bērnudārza albumos šīs bildes būs skaists atgādinājums par šo sirsnīgo notikumu.

Pasākums ar Sirsniņdraugu bija ļoti aizraujošs. Tas bija laiks, pavadīts ar draugiem un piepildīts ar mīlestību, dziesmām, dejām un fotogrāfijām, kas atstās maziem audzēkņiem neaizmirstamas atmiņas.

Sirsniņdrauga lomā iejutās un informāciju sagatavoja

pirmsskolas izglītības skolotāja Marina Bonka

Eksperimentu prieks

Šomēnes Pasaules Sniega Dienas ietvaros grupas “Bitīte” (Stāvā iela 41) audzēkņiem notika pasākumu cikls “Un katra sniegpārsliņa kā vēstījums no debesīm….”, kurā galvenā darbība ir eksperimenti ar sniegu.

Paši mazākie presēja, grieza, kausēja, krāsoja sniegu, un vēroja tā īpašības,  kas ar to notiek siltumā, ūdenī un jaucot ar citām vielām. Savukārt vecākie bērni veidoja sniega vulkānu un vēlāk vēroja tā izvirdumu.

Eksperimentu noslēgumā ārā notika ziemas darbi un izpriecas – notika taciņu tīrīšana, vizināšanās ar ragaviņām,  šļūkšana no kupenas, pikošanās prieks  un  citas aktivitātes.

Sniega, negaidīti, straujā kušana rosināja meklēt citus risinājumus eksperimentu turpināšanai, tāpēc palīgā nāca mākslīgie materiāli. Sniegs tika veidots no sadzīvē izmantojamiem materiāliem, un tas tika izmantots mācību procesā – burtu un ciparu rakstīšana “sniegā” ir jautrāka nekā burtnīcā.  Jaunākā posma ķipari rīkoja ziemas  sporta veidu sacensības ar Kinder rotaļlietām. Sniegavīru celšanai pieslēdzas arī “Mazie tehnoprātnieki” un Bee-Bot robotiņi.

Informāciju sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotāja Marina Bonka

Interešu izglītības pulciņš “Robotika”

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola, pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietā Stāvā 41, bērniem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņu “Robotika”, kurš tiek īstenots ar Bee Bot robotiņu palīdzību. Ar šiem grīdas robotiņiem var veicināt bērnu attīstību matemātikas un pašizpausmes prasmēs, kā arī veidot cēloņu un seku sakarību izpratni. Šos robotus var izmantot  gan izzinošās aktivitātēs interešu pulciņa ietvaros, gan ikdienas rotaļnodarbībās.

Piemēram, nodarbība 5-6 gadu veciem bērniem. Mērķis: iepazīstināt ar robotiem, programmēšanas pamatiem, mācīties orientēšanos plaknē, attīstīt loģisko domāšanas un problēmu risināšanas spējas, veicināt komandas darba prasmes. Nodarbības gaitā bērni sagatavo šķēršļu joslu robotam, ar STARTU, FINIŠU un vismaz diviem šķēršļiem. Mūsu gadījumā tie bija lego kluči, no kuriem tika uzcelts labirints ar ejām un tuneļiem.

Sagatavoja: Evija Bodrova, interešu pulciņa un pirmsskolas izglītības skolotāja

Zinību diena Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

Vasaras brīvdienas ir pagājušas, kļavu lapas sāk sārtoties un ir sācies jauns darba cēliens. Saulains un silts pienāca 1. septembra rīts. Ar krāsainiem ziediem rokās pirmsskolas  durvis (Stāvā iela 41) vēra mazie audzēkņi. Kādam viss vēl bija svešs un nezināms. Kāds pirmsskolas grupā atgriezās un steidza satikt savus draugus, skolotājas un dalīties vasaras piedzīvojumos.

Visu pirmsskolas grupiņu bērni dejoja, gāja rotaļās, dziedāja. Svētkos valdīja patīkama noskaņa, jautri skanēja bērnu smiekli. Bērni sveica savas skolotājas ar krāšņiem rudens ziediem.

Cienījamie vecāki un Draudzīgā aicinājuma vidusskolas darbinieki! Lai Jums ik dienas pietiek dzīves gudrības un iespēju priecāties līdz ar bērniem un sniegt viņiem visu nepieciešamo atbalstu, sirsnību un mīlestību, lai viņi varētu pilnvērtīgi augt un attīstīties! Paldies visiem audzēkņu vecākiem, kuri savu bērnu audzināšanu un izglītošanu uztic mums!

Lai labas domas, labi darbi rod piepildījumu jaunajā 2023./2024. mācību gadā!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

2022./2023.m.g.