DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

2022./2023.m.g. Stāvā iela 41

Pasākums “Modē šovasar sports!”

Cik jauka un krāsaina ir vasara! DDAV izglītojamie (Stāvā iela 41) aktīvi seko jaunākajām modes tendencēm sava ķermeņa stiprināšanā un fizisko spēju attīstīšanā. Pasākumā dominēja krāsas – sarkana, dzeltena un zaļa, kas aktualizē luksofora krāsu uznācienu pirms 1.septembra. Kustību piedzīvojumā valdīja visdažādāko emociju gammas: prieks, pārsteigums, cerības, gaviles, lepnums un izbrīns. Savstarpēji saistītās daudzveidīgās kustības nodrošināja ikvienam dalībniekam visaptverošāk vingrināt visu ķermeni. Vasarā modes lieta stafetēs iekļaut aktivitātes ar ūdeni, kas noslēgumā kalpo kā atvēsinoša izprieca. Katra komanda apliecināja saliedētību un draudzību. Pasākuma noslēgumā izglītojamie ieguva medaļas par aktīvu dalību sporta aktivitātēs.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka,

pirmsskolas izglītības skolotājas Santa Kazakeviča un Jeļena Bobiļeva

Izlaidums pirmsskolā 2023

Šī gada 25. maijā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolā (Stāvā iela 41) beidzot klāt bija lieli, ilgi gaidīti svētki – izlaidums mūsu gudrajiem, mīļajiem, nepacietīgajiem, laimīgajiem bērniem.

Zālē pulcējās daudz viesu, kuru sejās bija pamanāms saviļņojums, smaids un arī kāda prieka asara, kad, skanot skaistai dziesmai, zālē lepni, satraukti un laimīgi svinīgi ienāca izlaiduma bērni. Svētku lentītes un sacirtoti matiņi, džentlmeniska nostāja, ziedu smarža un krāsaini baloni – tas viss deva iespēju vēlreiz iejusties skaistajā zelta dzīves laikā, ko visi saucam par bērnību. Šī bija neaizmirstama un skaista svētku diena arī vecākiem un visam pirmsskolas darbinieku kolektīvam.

Vēlam mūsu absolventiem: lai skolā vienmēr labi klātos, lai būtu mīļas skolotājas, lai paši būtu veseli un gudri, lai būtu daudz draugu un katru dienu kaut kas jauns, ko uzzināt. Lai tālāk dzīvē līdzi paņemtu pīlādžkoka ziedu baltumu un sārto ogu neatlaidību un spītu. Bet vecākiem ikdienas steigā biežāk paņemt savu mazuli klēpī, samīļot un neaizmirst pateikt, cik ļoti Jūs mīlat savus bērnus un cik ļoti Jūs lepojaties ar savu bērnu panākumiem.

Pirmsskolā katra diena ir pilna pārsteigumiem, un arī šajā svētku dienā bērni bija sagatavojuši viesiem koncertu, kurā viņi pastāstīja par to, kāda bija ikdiena bērnudārzā, kā viņi atpūtās, priecājās, draiskojās un cik ļoti, ļoti nu viņi vēlas iet uz skolu. Kā lielu pārsteigumu izlaiduma bērni ar lepnumu nodejoja savā mūžā pirmo valsi. Nobeigumā visi kopā devās pagalmā, lai palaistu debesīs  gaisa balonus ar bērnu nākotnes sapņiem un vēlēšanos.

Lai bērniem pirmsskolā pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums, bet vecākiem novēlam, lai nekad nepietrūkst izturības un mīlestības, mazos ciparu un burtu gariņus lolojot!

Paldies visiem pirmsskolas darbiniekiem par sirsnību, mīļumu un kopīgo veikumu šajā mācību gadā! Paldies vecākiem par labajiem vārdiem, atbalstu un sadarbību!

Visiem vēlam jauku, raibu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Audzēkņi sniedz koncertu Mātes dienā

2023.gada maijā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Stāvā iela 41) audzēkņi Mātes dienā sveic savas māmiņas, dāvinot tām koncertu. Bērni savas māmiņas iepriecināja, dziedot dziesmiņas, skandējot dzejoļus, apsveicot ar pašu gatavotām kartiņām un ziediem. Gan mazi, gan lieli, gan vidēji – visi dzied un dejo no sirds, lai iepriecinātu. Paši bērni bija ļoti gandarīti par iespēju padancot kopā ar savām māmiņām. Kas gan var būt labāks par smaidu māmiņas sejā un prieku māmiņas acīs! Ja ar māmiņu kopā priecājas arī tētis, vecmāmiņa un vectētiņš, tad ir tik līksmi ap sirdi. Laime ir ģimenes ligzdā, kur ir bērni, kur visi kopā pārdzīvo bēdas un priekus.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Pieredzes apmaiņas pasākums “Vide, kas sekmē pašvadītu mācīšanos”

2023. gada 19.aprīlī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Stāvā iela 41) norisinājās pilsētas mēroga pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas un skolas pedagogiem. Mūsu iestādē viesojās un mācību procesu dažādās vecuma grupās vēroja pilsētas pirmsskolas un skolas pedagogi. Dalījāmies savā pieredzē, kā mēs īstenojam savas idejas. Ciemiņi izvēlējās sev piemērotu grupu pēc vecumposma un devās uz grupiņām vērot rotaļnodarbības. Bērni parādīja, ko viņi zina, sadarbojās ar citiem bērniem un izpauda savas emocijas, radoši darbojās. Pēc novērotām rotaļnodarbībām viesi dalījās savos iespaidos. Aizpildīja piedāvāto runājošo sienu. Izspēlējām aktivitāti, kas piepildīja pedagogus ar pozitīvām emocijām. Šī diena bija emocijām pilna gan bērniem, gan pedagogiem!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Lieldienu laiks Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

Ar lielu gaidīšanas prieku Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Stāvā iela 41) bērni gatavojās Lieldienām. Čaklās bērnu rociņas gatavoja radošos darbiņus no dažādiem materiāliem – salvetēm, auduma, papīra, spalviņām, dabas materiāliem, izpūstām oliņām – zīmēja, veidoja, aplicēja! Nedēļas tēmas ietvaros “Lielā diena atnākusi” grupās bērni aktīvi gatavojās pavasara svētkiem, Lieldienām. Bērni klausījās skolotāju stāstījumā un paši stāstīja par saviem novērojumiem dabā. Bērni nodarbībās iepazinās ar Lieldienu tradīcijām. Zālē bērniem notika pasākums ,,Nāc nākdama, Lielā diena!”. Svētku noskaņā dziedāja dziesmas, minēja mīklas, dejoja, kā arī skandināja skaitāmpantus par Lieldienām un piedalījās rotaļās. Pie bērniem atnāca Lieldienu zaķis, kopā ar viņu bērni modināja saulīti.                                            

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Dārzs uz palodzes

Aiz loga jau ir pavasaris, un ir pienācis laiks stādīt dārzu.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Stāvā iela 41) visu grupu bērni izveidoja savu dārzu uz palodzes. Ar tausti bērni iepazina zemi un redīsu, biešu un zirņu sēklas un sīpolus. Sēklas iebēra vagā un aizbēra to ciet. Kad viss bija iesēts, tad darbojās ar laistīšanu. Cik daudz iztēles, fantāzijas un radošuma tajā ieguldīts! Lai mini dārzs piesaistītu bērnu uzmanību, tika izmantoti dažādi priekšmeti.

Jāmin arī, ka 3., 6., 7., 8., 9., 10. un 12. grupas bērni kopā ar skolotājām piedalās projektā “Skaties, kā no sēklas izaug augs!”. Bērni iemācīsies kopt augus un iepazīsies ar to kopšanas nosacījumiem, attīstīs zināšanas par augu augšanu istabas apstākļos. Katru dienu vērosim kādas izmaiņas notiks!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Mācību ekskursija Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

Pāreja uz mācībām 1.klasē ir ļoti satraucošs, interesants un svarīgs posms katra pirmsskolēna dzīvē. Lai veicinātu topošo pirmklasnieku veiksmīgu pāreju un turpmāku vieglāku adaptāciju skolā, š.g.15.martā Draudzīgā aicinājuma vidusskolas sagatavošanas grupas bērni (Stāvā iela 40, Raipoles iela 8, Tartu iela 8) – topošie pirmklasnieki devās izzinošā ekskursijā uz Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolu (Aveņu iela 40), kur viņiem piedāvāja iespēju iejusties skolēnu lomā, iekļaujoties skolas ikdienas procesā. Pasākuma mērķis bija izzināt un iepazīt skolas vidi, ļaut iejusties jaunajā sociālajā vidē, izprast skolas noteikumus un veidot prasmi piemēroties tiem, rosināt vēlmi tiekties uz skolu, rosinot motivāciju kļūt par skolnieku.

Mūsu iestādes bērniem tika sniegta lieliska iespēja doties izzinošā ekskursijā pa skolu. Šeit pirmsskolēni varēja nodibināt uzticības pilnas attiecības ar skolotājiem, apskatīt klašu telpas, izstaigāt skolas gaiteņus, ielūkoties bibliotēkā un ēdnīcā, apmeklēt sporta zāli, baseinu, kā arī ienākt direktores kabinetā. Ar īpašu sajūsmu un lepnumu bērni pieņēma jauno statusu – skolēns, jo varēja piedalīties īstā stundā un pasēdēt īstos skolas solos. Topošie pirmsskolēni labprāt uzdeva jautājumus gan skolotājai, gan skolēniem, lai varētu labāk izprast skolas dzīves īpatnības. Sakām lielu paldies Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas administrācijai un skolotājiem par atsaucību, sadarbību un mūsu iestādes bērnu silto uzņemšanu skolas telpās!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

 

Izglītojošā nodarbība par traumatisma profilaksi

14.martā  Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Stāvā iela 41) notika 3 izglītojošās  nodarbības, kurās piedalījās 3. pirmsskolas posma izglītojamie.  Pie mums ciemojās izglītības un skolu psiholoģe Anna-Marija Ņikitina. Nodarbību mērķis – izglītot un informēt bērnus par drošību, biežākajiem traumatisma veidiem, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Pētījums “Vai sniegs tiešām ir tīrs?”

2023.gada 02. martā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Stāva iela 41) 9.grupas “Eglīte” pedagoģes Anita Verbicka un Ludmila Luzmina kopā ar bērniem veica pētījumu “Vai sniegs tiešām ir tīrs?”. Paši bērni izdomāja eksperimentus. Konkrētā tēma radusies, runājot, ka putni ēd sniegu, lai padzertos, un bērni gribējuši izpētīt, kāds tad sniegs nonāk putniem vēderā. Sanāca arī matemātikas joma, jo pirms sniega kušanas kolbā bērni atzīmēja ar marķieri vietu, līdz kurai, pēc bērnu domām, būs ūdens no izkusušā sniega. Tad ar lineālu nomērīja starpību. Grupiņas “Eglīte” audzēkņi stāsta, ka, ja ēdīs sniegu, būs mikrobi vēderā. Kāds pat piebilst, ka sniegā esot dubļi pat tad, ja tos neredz. Galvenais bērnu secinājums – netīro sniegu rada paši cilvēki. Sniega ēšanas tēma nenovecošot nekad un šos eksperimentus varēs atkārtot ik gadu, jo, atnākot ziemai, aizmirstam par netīrību un sniegs garšo mums visiem.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Pasākums “Draudzība ir vērtīga dāvana”

Draudzīgā Aicinājuma vidusskolā (Stāvā iela 41) februāra otrajā nedēļā svinēja Draudzības dienu. Skolotājas un bērni bija tērpušies sarkanos tērpos, lai Baltajā zālē svinētu svētkus. Ieskandinot svētkus, skolotājas ar bērniem kopīgi nodziedāja dziesmiņu „Sirsniņa”. Grupu bērni bija sagatavojuši dāvaniņas, ar kurām savstarpēji viens otru apdāvināja. Viņi skandināja dzejoļus, dziedāja un gāja rotaļās. Neizpalika kopīgi minētas mīklas, par kurām saņēma garšīgas sirsniņkonfektes. Nobeigumā bērniem tika sarīkota jautra „disenīte”. Dejas, spēles, dziesmas rotaļas un dažāda veida atrakcijas radīja labvēlīgu un draudzīgu noskaņu zālē, kas sildīja sirdis gan lieliem, gan maziem. Bet galvenā atziņa, ko ieguvām, ir tas, ka visi   D R A U D Z Ē J A S!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Pieredzes apmaiņas pasākums

Šā gada 14. februārī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā  (Stāvā iela 41) viesojās un vēroja mācību procesu dažādās vecuma grupās  kolēģes no Raipoles ielas 8 un Tartu ielas 8. Pasākuma laikā kolēģiem bija iespēja vērot atklātās rotaļnodarbības, analizēt tās, redzēt jaunas idejas,  apspriest dažādus jautājumus par jēgpilnu mācīšanos un gūt ierosmi darbam. Tikšanās dalībnieki ļoti pozitīvi atsaucās un atzina aktivitāti par veiksmīgu pieredzes gūšanu. Šādi pieredzes apmaiņas pasākumi dod iespēju vērot labo praksi, paplašina skolotāju redzesloku, un gūto ideju iedzīvināšana savā praksē ļauj padarīt bērnu ikdienu izglītības iestādē interesantāku un saistošāku. Paldies DDAV (Stāvā iela 41)  radošajam kolektīvam par ieguldīto darbu un nesavtību sava darba popularizēšanā!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Ēnu teātris

Šī gada 9.februārī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Stāvā iela 41) 9. grupas “Eglīte” pirmsskolas skolotājas Anita Verbicka un Ludmila Kuzmina kopā ar audzēkņiem izveidoja un izspēlēja ēnu teātri, izmantojot lampu un kartona kasti. Bērni paši izvēlējās sev varoni un izveidoja ar savām rokām savu dzīvnieka tēlu. Ēnu teātris – tās ir pozitīvas emocijas, patīkama saskarsme, izbrīns un sajūsma, kas kopumā veido svarīgus faktorus un ienes prieku un labu noskaņojumu. Tas ieinteresēja bērnus pētīt, izzināt un izdarīt vienkāršus secinājumus, tā veicinot spriestspējas, zinātkāres un domāšanas attīstību. Bērni ar aizrautību apskatīja daudzveidīgos dzīvnieka tēlus, kurus izmantoja dažādās manipulācijās. Pēc tam, visu dienu, bērnu starpā nerimās sarunas par to. Pasākums izdevās krāsains, raibs, jautrs un raisīja bērnos tikai pozitīvas emocijas. Gala rezultātā – varen jautra dieniņa!!!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Krāsainā nedēļa Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

Daugavpils Draudzīga aicinājuma vidusskolas (Stāvā iela 41) 6.grupas “Zemene” 4-5 gadīgie bērni februāra pirmo nedēļu veltīja krāsu iepazīšanai un nostiprināšanai. Lai bērni papildinātu  zināšanas par krāsām, krāsu jaukšanu, toņiem un krāsu nozīmi, katrai dienai bija piešķirta sava krāsa. Vecāki tika aicināti savus mazuļus ģērbt katru dienu atbilstoši tās dienas krāsai. Skolotājas katru dienu ar bērniem meklēja attiecīgās dienas krāsu sev apkārt.

Pirmdiena – dzeltenās krāsas diena. Bērniem tika atskaņota I.Ziedoņa “Dzeltenā pasaka”. Dzeltenā ir saules krāsa, tāpēc uzmanība bija pievērsta gaismai, saulei, pozitīvajām emocijām, ko tās izraisa.

Otrdiena – zilās krāsas, debesu un jūras krāsa. Bērni ar interesi zīmēja, krāsoja, veidoja dažādus radošus darbus, izmēģināja dažādas darbu veidošanas tehnikas. Bērni lēja, maisīja un jauca dažādas vielas, kā rezultātā radās zils vulkāna izvirdums. Vulkāna darbība pārsteidza un priecēja bērnus.

Trešdiena – zaļās krāsas diena. Pie bērniem ciemojās zaļā pasaka. Tā kā zaļā ir dabas krāsa, tad runa bija par dabu un tās saudzēšanu.

Ceturtdiena – sarkanās krāsas diena. Šajā dienā bērni stāstīja un arī rādīja, kas ir sarkans visapkārt. Bērni izgatavoja sirsniņas un mācījās draudzēties. Ļoti mīļa, koša un sirsnīga izdevās šī diena.

Piektdiena – raibā jeb brūnā diena. Nedēļa noslēdzās ar muzikālu jautro brīdi, dejām un rotaļām. Bērni atkārtoja nedēļas laikā apgūtās krāsas. Skanot  dziesmām par krāsām, mazuļi meklēja tās sev apkārt.

Nedēļa izdevās patiesi raiba un krāsaina. Visus priecēja  daudzveidīgie radošie darbi, tēma bērniem bija saistoša un aizraujoša. Vecāki ar prieku atbalstīja un palīdzēja sagatavot katrai dienai atbilstošu tērpu.

Paldies 6.grupas “Zemene” pedagoģēm Tatjanai Dmitrijevai un Jūlijai Zujevai par izdomu un liela krāsainā prieka sagādāšanu  bērniem! Paldies vecākiem par apģērba, atribūtu sarūpēšanu un atbalstu!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Audzēkņi atvadās no Ziemassvētku eglītes

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (īstenošanas vieta Stāvā ielā 41) audzēkņi un pedagogi pulcējās kopā, lai atvadītos no Ziemassvētku eglītes.  Katras grupas bērni parādīja, ko katrs māk – gan skandēja dzejoļus, gan griezās dejā, gan priecājās  kopējās rotaļās. Mēs atvadāmies no eglītes līdz nākamajiem Ziemassvētkiem. Dejosim pie mūsu eglītes, lai prieks un jautrība paliek visu gadu!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Izglītojošā nodarbība par roku higiēnu

2023.gada 06.janvārī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (īstenošanas vieta Stāvā ielā 41) vecākās un sagatavošanas grupas bērniem tika organizēta tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes studenti Alinu Slobodeņuku. Izglītojošās nodarbības laikā studente sniedza informāciju par personīgo higiēnu un tās nozīmi cilvēka dzīvē. Personīgās higiēnas ievērošana (roku mazgāšana, rūpes par ķermeni – nagu, matu, apģērba kopšana un regulāra zobu tīrīšana) ir efektīvs veids, kā Tu vari pasargāt sevi un citus no saslimšanām.Bērni rotaļnodarbību veidā apguva pareizu roku mazgāšanas tehniku, kā arī atkārtoja, kad rokas ir jāmazgā. Nodarbību mērķis bija veicināt bērnu izpratni par roku higiēnas nozīmīgumu ikdienā, kā arī tās nepieciešamību veselības saglabāšanā.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Ziemassvētku labdarības akcija

Ar savu sirds siltumu, dāsnumu un labajiem darbiem jau vairākus gadus piedalāmies Ziemassvētku labdarības akcijā. Piparkūkas, mandarīni un citi našķi rada svētku prieku daudzām personām. Skolotājas kopā ar bērnu vecākiem ir rūpējušies, lai ielīksmotu, svētkos sveiktu “Dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem”. Joprojām notiek sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļu.

Paldies izglītojamo ģimenēm, pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem par atsaucību un sarūpētajām dāvanām! Darīsim arī turpmāk labus darbus, ne tikai svētkos, bet visa gada garumā!

Sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Ziemassvētku pasākumi mūsu pirmsskolā

Šī gada nogalē Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (īstenošanas vieta Stāvā ielā 41) izskanējuši un jautri pavadīti Ziemassvētku pasākumi visās pirmsskolas grupiņās. Kopā ar rūķiem un citiem tēliem bērni dziedāja dziesmas un gāja rotaļās. Ziemassvētku pasākumi izvērtās patiešām sirsnīgi un mīļi, patīkamu noskaņu radīja dekorācijas un bērnu sagatavotais koncerts, kurā ieradās arī Ziemassvētku vecītis, uzburot baltas sniega pikas un jautras svētku dziesmas, kā arī atnesot čaklajiem bērniem dāvanas.

Lai baltas, siltas domas ikvienā sirsniņā, un lai Ziemassvētku brīnums atrod mieru katrā ģimenē!

Sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Rūķu radošā darbnīca “Ziemassvētku gaidās”

13.decembrī DDAV pirmsskolas (programmas  īstenošanas vieta Stāvā iela 41) aktu zālē vecākās un sagatavošanas grupas bērni ar saviem vecākiem, jautro rūķīti un skolotājiem piedalījās Ziemassvētku rūķu radošajā darbnīcā.

Meistarklases  uzdevums ir ne tikai attīstīt bērnam svarīgas prasmes, bet arī iedvesmot mājīgiem un ģimeniskiem Ziemassvētkiem. Bija sagatavoti pašu veidoti Ziemassvētku rotājumi. Kopā ar jautro rūķīti, bērniem un viņu vecākiem dekorējām eglīti. Visi pasākuma dalībnieki bija sajūsmā un ļoti novērtējā darbošanos kopā.

Šādās darbnīcās vecāki kļūst par līdzdalībniekiem. Vecāki un vecvecāki ne tikai vēroja savu bērnu darbošanos, bet arī paši piedalījās un palīdzēja – grieza, locīja, saskaņoja krāsas un gatavoja egles rotājumus.

Vecāki izteica lielu pateicību un vēlmi turpināt izgatavot interesantas lietas kopā ar bērniem, tādēļ arī nākamajā mācību gadā pirmsskolas izglītības skolotājas organizēs radošās darbnīcas un aicinās vecākus līdzdarboties. Izsakām pateicību visiem, kas piedalījās Ziemassvētku radošajās darbnīcās.

Sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

Valsts svētku svinēšana Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolā

Novembris ir Latvijas valsts dzimšanas dienas mēnesis. Tāpēc arī, darbojoties tēmā “Mēs esam Latvija”, bērni izteica domas, ka jātaisa torte, jārotā grupa, jādzied dziesmas, jādejo, tuvāk jāiepazīst mūsu Latvijas pilsētas. Gatavojoties Valsts svētkiem, bērni darināja radošos darbus un rotāja savas grupu telpas. 

16.novembrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolas svinīgi izrotātajā zālē (izglītības īstenošanas vieta Stāvā iela 41) pulcējās audzēkņi, lai svinētu Latvijas valsts svētkus.Pasākuma dalībnieki ģērbušies latviešu tautas tērpos, dziedot Latvijas valsts himnu, jutās ļoti svinīgi un skaisti. Bērni un skolotājas sadarbībā ar mūzikas skolotāju sanāca kopā un vienojās kopīgās dziesmās un dzejoļos par savu Tēvzemi, lai sveiktu viens otru Latvijas 104. dzimšanas dienā. Jau pirms svētkiem pirmsskolas teritorija tika saposta svētkiem, lai godinātu Latvijas valsti un tās simboliku, kā arī katra grupa sagatavoja rotājumus un izrotāja savas grupiņas. Pasākuma beigās katrā grupā šajā dienā tika klāts svētku galds ar pašgatavotu pīrāgu.

Laba vēlējumus un saules mūžu Latvijai novēl Daugavpils Draudzīgā  aicinājuma vidusskolas pirmsskolas bērni, vecāki un darbinieki.

Sagatavoja Izglītības metodiķe Anita Verbicka

Sensorā telpa

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietā Stāvā ielā 41 tika izveidota sensorā telpa, kas tiek izmantota kā relaksācijas vide, lai sniegtu nomierinošu un atslābinošu iedarbību, piepildītu pirmsskolas vecuma bērnu iekšējo pasauli ar relaksācijas  sajūtām.

Bērni ar prieku pavada laiku šajā telpā, viņi ir ieinteresēti un labprāt veic piedāvātos vingrinājumus un uzdevumus.

Bērns kā aktīvs darītājs pirmsskolā

Oktobrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas Pirmskolas izglītības programmas īstenošanas vietā Stāvā ielā 41 īpaša uzmanība tika veltīta bērna aktīvās pozīcijas veicināšanai mācīšanās procesā.

Jau no pirmsskolas vecuma bērniem  var dot iespēju justies kā autoriem savās nodarbēs, ļaut viņiem pašiem izvēlēties aktivitāti un nepieciešamus materiālus. Skolotājs bērnam ir līdzās kā padomdevējs un atbalstītājs, kas ņemt vērā katra bērna intereses un vajadzības.

Jāatceras, ka vissekmīgāk bērns mācās tad, kad viņam tas sagādā prieku.

Sagatavoja Tatjana Kovaļčuka