DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Tartu iela 8

 

 

2023./2024.m.g.

 

APU nedēļas aktivitātes pirmsskolā

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola (Tartu iela 8) «Mēnestiņa» un «Māriņas» bērniem APU nedēļa tika aizvadīta, iepazīstot vienu no sarežģītākajām un nepieciešamākajām profesijām – ugunsdzēsējs.

22.februārī bērnus apciemoja VUGD Daugavpils 2. daļas vada komandiera vietnieks Juris Vaģelis ar izzinošu nodarbību par drošību, lietojot uguni un atrodoties pie ūdenstilpnēm. Bērni izzināja ugunsdzēsēja ekipējumu. Katram bērnam bija iespēja pielaikot ugunsdzēsēja formas tērpu, uzdot jautājumus par glābēju darbu un ikdienu. Uzzināja, kāda informācija jānosauc, kad ir piezvanījuši 112.

Savukārt 23.februārī bērni devās uz VUGD Daugavpils 2. daļu, kur katrs bērns varēja iekāpt ugunsdzēsēju auto, izpētīt aprīkojumu, redzēt šķēres, kas griež metālu, dzirdēt, kā skan sirēna.

Paldies VUGD Daugavpils. 2 daļas komandiera vietniekam Jurim Vaģelim par interesantu stāstījumu par ugunsdrošības noteikumiem un “Ugunsdzēsēja kaujas tērpiem”, Mareka Ruļuka vecākiem Janai un Mārtiņam Ruļukiem par aizraujošo ekskursiju ugunsdzēsēju depo!

Sagatavoja: DDAV (Tartu iela 8) pirmsskolas izglītības skolotāju komanda

APU nedēļas aktivitātes

19.februārī pie Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Tartu iela 8) grupas “Mēnestiņš”  bērniem ciemojās Patrika mamma Dzintra Kurtiša – Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Resursu un krīzes vadības nodaļas vecākā inspektore.

Dzintra novadīja rotaļnodarbību, kuras laikā iepazīstināja bērnus ar drošības noteikumiem uz ceļa, pievēršot uzmanību ielas šķērsošanai tam atļautajās vietās, kā arī pastāstīja par drošību dažādos transporta līdzekļos, lai pārvietošanās būtu droša. Atgādināja numuru, kurš jāzina visās dzīves situācijās, ja draud briesmas pašam vai līdzcilvēkiem. Rotaļnodarbība bija organizēta tematiskās nedēļas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” ietvaros.

Izsakām milzīgu paldies Patrika mammai par izzinošo nodarbību un līdzdalību bērnu audzināšanā!

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotājas Gunta Koļesņikova un Kristīne Vasiļjeva

Emociju iepazīšana caur mūziku

Februāris Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Tartu ielā 8) ir emociju izzināšanas mēnesis. Soli pa solītim bērni turpina veidot attiecības paši ar sevi, grupas biedriem un pirmsskolas personālu. Izzina, ka nav labu vai sliktu emociju – visas emocijas ir dabiskas. Tāpēc bija milzīgs prieks, ka 13. februārī grupā “Mēnestiņš” viesojās Felicijas mamma – mūzikas skolotāja Kristīne Dunaiska.  Viņa novadīja rotaļnodarbību un parādīja, ka arī  ar mūzikas palīdzību var izzināt emocijas.

Bērni caur dažādām aktivitātēm – sasveicināšanās dziesmu, emociju klucīti, minora un mažora kaķēniem -iepazina mūzikas noskaņas. Bērniem bija arī iespēja pašiem izgatavot kaķēnus un ar to palīdzību noteikt mūzikas noskaņu. Bērniem bija patiess prieks par tik radošu, emocionālu un interesantu rotaļnodarbību.

Paldies Felicijas mammai par veltīto laiku un atbalstu bērnu emocionālajā audzināšanā!

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotājas G. Koļesņikova un K. Vasiļjeva

Meteņi ir klāt!

Meteņi ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki. Sētas ļaudis velk budēļu maskas un dodas ciemos – jo tālāk brauc, jo garāki lini tīrumos aug. Tāpēc Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Tartu 8) “Saulītes” bērni kopā ar skolotājām, tērpušies budēļu maskās, rībinot skaņu rīkus, devās ciemos pie pirmsskolas jaunāko grupu bērniem, lai kopīgās izdarībās dzītu prom ziemu un gaidītu pavasari. Bērni kopā ar Āzīti un Saimnieci dziedāja dziesmas, dejoja, minēja mīklas, stāstīja ticējumus, mielojās ar zirņiem un cūkas šņukuriņu.

Vislielāko prieku bērniem sagādāja iejušanās tēlos, skaņu rīku skandēšana, tā aizbaidot visu nelabo no mājām un cūkas šņukura nogaršošana, kā vēsta ticējums, tad bērni labi mācēs rakstīt un lasīt. Katrā grupā bērnus gaidīja skaisti klāts galds ar svētku cienastu.

Paldies pirmsskolas mūzikas skolotājai Ludmilai Revjakovai un pirmsskolas skolotāja palīgam Irinai Podjavai par atbalstu svētkos!

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotājas

Ināra Gorčika un Ināra Boldavenko

Vispasaules Drošāka interneta diena

Tuvojoties Vispasaules Drošāka interneta dienai, kura tiks atzīmēta š.g. 6. februārī, ikviens tiek aicināts domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā.

25. janvārī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas grupā “Mēnestiņš” (Tartu 8) viesojās Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12.c klases skolēni Viktorija Vasiļjeva un Rihards Azarevičs ar interaktīvu rotaļnodarbību par drošu interneta lietošanu. Bērniem bija iespēja noskatīties izglītojošo video, spēlēt interaktīvās un kustību spēles, apgūt relaksējošus vingrinājumus acīm, izgatavot videi drošu datoru un uzzināt droša interneta lietošanas noteikumus.

Paldies Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēniem par veiksmīgu sadarbību!

 #daugavpilsvalstsgimnazija

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotājas Gunta Koļesņikova un

Kristīne Vasiļjeva

Jauni pētnieki

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmskolas audzēkņi turpina pētīt pasauli sev apkārt.

Grupas “Māriņa” (Tartu 8) bērni un skolotājas sadarbībā ar vecākiem radoši izgatavoja dažāda veida putnu barotavas. Audzēkņi barotavas izkāra  pirmsskolas teritorijā, kā arī varēja vērot, kādi putni aplidināja barotavas. Jauni pētnieki aktīvi pētīja putnu uzturu. Uzzināja, kas ir veselīga pārtika un ka sālīts speķis putniem ir kaitīgs. Pētījuma procesā skolotāja piedāvāja kopā ar bērniem pagatavot Čiekuru gardumus. Uz čiekuriem tika uzklāts Zemesriekstu krēms un pa virsu tika bērti dažādi graudi, putraimi un sēklas. Bērniem vislielākais iespaids palika darbojoties, varēja nogaršot  Zemesriekstu krēmu.

Paldies bērniem un vecākiem par radošu sadarbību!

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotāja Sarmīte Vaģele

Aizraujošas ziemas aktivitātes

Sniegs un sals dāvā gan bērniem, gan pieaugušajiem unikālu iespēju baudīt dažādus ziemas priekus.

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Tartu 8) grupas “Mēnestiņš” bērni un skolotājas sadarbībā ar vecākiem arī ziemas spelgoni izmantoja radoši –, aktīvi rotaļājoties un eksperimentējot, izzināja ūdens īpašības. Pirmsskolā bērni eksperimentēja ar sniega kušanu – uzzināja, cik ūdens iegūst no izkusuša sniega; ūdens sasalšanu – pētīja ledus kristālus, rotāja kokus ar krāsainām ledus ripām; zīmēja sniega eņģeļus, vizinājās ar ragavām, veidoja sniega labirintus. Savukārt lielais sals bērniem paliks atmiņā ar sniega veidošanas eksperimentu, ko īstenoja mājās kopā ar vecākiem.

Paldies vecākiem par sadarbību!

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotājas Kristīne Vasiļjeva un Gunta Koļesņikova

Pieredzes apmaiņas pasākums “Efektīva un bērncentrēta rotaļnodarbība”

Decembrī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Tartu iela 8) notika pieredzes apmaiņas pasākums, kurā pirmsskolas izglītības pedagoģes – Inese Zvīdre, Aina Marčenko, Sarmīte Vaģele, Kristīne Vasiļjeva, Gunta Koļesņikova, Inese Seļska, Inese Gasparoviča, Elvīra Pivrika, Ināra Gorčika, Solvita Utāne, Agita Pavloviča – dalījās savā profesionālajā darba pieredzē, organizējot  septiņas rotaļnodarbības 2. un 3.posma bērniem.

23 pedagogiem no Daugavpils pilsētas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm bija iespēja vērot, kā skolotāji temata “Čaklie darbi Ziemassvētkus gaidot” ietvaros iesaistīja bērnus plānošanā, dažādu jēgpilnu uzdevumu veikšanā, kas saistīti  ar reālo dzīvi un praktisko darbību.
Galvenais sasniedzamais rezultāts bija veicināt bērnu pozitīvi emocionālu attieksmi pret svētkiem, svētku svinēšanu, latviešu tautas tradīcijām tajos. Bērni, strādājot grupās un centros, ar prieku gatavojās svētkiem: dziedāja, dejoja, skatījās video, veidoja piparkūkas, apsveikumus, galda kartītes, telpu rotājumus. Viņi darbojās ar jaunām tehnoloģijām, demonstrēja savus pirmos soļus programmēšanā un īstenoja vērtēšanas prasmes.

Viesiem arī tika prezentēta iestādē izveidota videofilma “Efektīva un bērncentrēta rotaļnodarbība”. Metodiskās apvienības pasākuma noslēgumā notika diskusija par vērotām rotaļnodarbībām, sasniedzamajiem rezultātiem, vērtēšanu pirmsskolā un pēctecības principu nodrošināšanu.

Paldies kolēģiem un metodiskās apvienības vadītājai I. Zeļenkovai par atgriezenisko saiti un profesionāliem viedokļiem! Paldies DDAV (Tartu 8) pedagogu komandai par ieguldītu darbu iestādes pieredzes popularizēšanā!

Informāciju sagatavoja: direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos

Olga Dukšinska un izglītības metodiķe Mudīte Ozola

 

Konkurss «Mans labākais draugs – ūdens»

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Tartu 8) grupas «Saulīte» bērni Jevangelina Gladiševa, Olīvija Strarkusa, Monika Biruļa, Adriāna Anufrijeva, Kirils Petkevičs, Demids Stauro, Karolīna Vasiļjeva kopā ar skolotāju Ināru Gorčiku piedalījās Latgales plānošanas reģiona rīkotajā konkursā «Mans labākais draugs – ūdens» projekta PURE WATER 2 ietvaros un ieguva 3.vietu.

 Paldies bērniem par dalību un skolotājai Inārai Gorčikai par radošo pieeju konkursa video tapšanā!

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotāja K. Vasiļjeva

 

«Papildināsim Bērnu slimnīcas Drosmes kasti kopā!”

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (Tartu iela 8) grupas «Mēnestiņš» (4.gr.) bērni kopā ar vecākiem piedalījās labdarības akcijā “Sūti drosmi ar Omniva!”, ko no 18. septembbra līdz 18.oktobrim rīkoja piegādes uzņēmums Omniva Latvija sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un Bērnu slimnīcas fondu. Akcijas sauklis bija «Papildināsim Bērnu slimnīcas Drosmes kasti kopā!” Šī kaste ir liels palīgs Bērnu slimnīcas mediķiem, jo tā veicina sadarbību ar mazo pacientu un palīdz mazināt satraukumu un bailes pirms procedūrām un manipulācijām. Savukārt mūsu bērniem tā bija lieliska iespēja mācīties no darbiem, nevis vārdiem. Bērniem dabiskā veidā veidojas dziļāka izpratne par līdzjūtību un labdarību, ja tie redz, ka vecāki labdarībā iesaistās ar praktisku darbošanos.

Sagatavoja: pirmsskolas skolotāja Gunta Koļesņikova

Rudens veltes sakņu dārzā

DDAV pirmsskolas grupas “Mēnestiņš” (Tartu iela 8)  bērni kopā ar skolotājām 14.septembrī pulcējās pie pirmsskolas sakņu dārziņa, lai novāktu kartupeļu ražu. Novākto ražu nogādāja uz virtuvi, lai pavāri pagatavotu garšīgu kartupeļu biezputru.

Savukārt DDAV pirmskolas grupas Raipoles ielā 8 bērni kopā ar skolotājām devās lūkoties, kas ir izaudzis Putniņu sakņu dārzā. Bērni novāca izaugušo tomātu un paprikas ražu. Grupā bērni garšoja izaudzētos dārzeņus un noteica to raksturīgākās īpašības.

Praktiski darbojoties, bērniem bija iespēja stiprināt jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi. Bērni guva prieku un gandarījumu par padarīto darbu.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības skolotājas 

Gunta Koļesņikova, Kristīne Vasiļjeva, Irina Soļina

2022./2023.m.g.