DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Tartu iela 8

 

 

22.marts – Pasaules ūdens diena

Grupas “Dārziņš” un “Bitīte” bērni kopā ar skolotājām Inesi Seļsku un Ināru Boldavenko (Tartu iela 8) atzīmēja Pasaules ūdens dienu. Dienas laikā tika pētīts un izzināts viss, kas ir saistīts ar ūdeni. Pārrunu laikā noskaidroja:  No kurienes rodas ūdens? Kam nepieciešams ūdens? Kāpēc jātaupa ūdens? Radošā darbībā bērni izveidoja tematiskos plakātus “Ūdens diena” un “Kam nepieciešams ūdens?“ un individuālos vizuālās mākslas darbos atainoja ūdens izmantošanu ikdienā. Kustību rotaļās “Zeme. Ūdens. Gaiss”, “Kas ātrāk izsmels ūdeni?” bērni apliecināja savas zināšanas par šo tēmu un veiklību. Bērni aktīvi iesaistījās eksperimentos: “Krāsosim ūdeni”, “Ūdens ceļojums pa caurulēm”, “Sniega pārvērtības”, “Auksts un karsts”. Eksperimentam “Peld vai grimst” vecāki iepriekšējā dienā kopā ar bērniem mājās no papīra izlocīja laivas, un grupā tās tika peldinātas līdz grimšanas procesam. Veikto eksperimentu rezultātus skolotājas kopā ar bērniem pārrunāja un veica secinājumus: Kāpēc laiva grimst, bet rotaļlieta pīle peld? Kāpēc ūdenī grimst akmeņi, bet pīle peld? Kas notika ar papīra laivu un kāpēc? Vai no sniega var rasties  ūdens? Vai to var dzert? Kas to var dzert? Pastaigas laikā vēroja peļķes, noskaidroja, kāpēc peļķes ir tikai dažās vietās, un izvirzīja minējumus.

Šogad šo grupu un citu grupu bērni piedalās uzņēmuma “Venden” izsludinātajā zīmējumu konkursā “Ūdens mūsu pasaulē”, kurš veltīts Pasaules ūdens dienai. Novēlām veiksmi mazajiem māksliniekiem un aicinām taupīt ūdens resursu!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Mudīte Ozola

 

Mācību ekskursija Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

Pāreja uz mācībām 1.klasē ir ļoti satraucošs, interesants un svarīgs posms katra pirmsskolēna dzīvē. Lai veicinātu topošo pirmklasnieku veiksmīgu pāreju un turpmāku vieglāku adaptāciju skolā, š.g.15.martā Draudzīgā aicinājuma vidusskolas sagatavošanas grupas bērni (Stāvā iela 40, Raipoles iela 8, Tartu iela 8) – topošie pirmklasnieki devās izzinošā ekskursijā uz Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolu (Aveņu iela 40), kur viņiem piedāvāja iespēju iejusties skolēnu lomā, iekļaujoties skolas ikdienas procesā. Pasākuma mērķis bija izzināt un iepazīt skolas vidi, ļaut iejusties jaunajā sociālajā vidē, izprast skolas noteikumus un veidot prasmi piemēroties tiem, rosināt vēlmi tiekties uz skolu, rosinot motivāciju kļūt par skolnieku.

Mūsu iestādes bērniem tika sniegta lieliska iespēja doties izzinošā ekskursijā pa skolu. Šeit pirmsskolēni varēja nodibināt uzticības pilnas attiecības ar skolotājiem, apskatīt klašu telpas, izstaigāt skolas gaiteņus, ielūkoties bibliotēkā un ēdnīcā, apmeklēt sporta zāli, baseinu, kā arī ienākt direktores kabinetā. Ar īpašu sajūsmu un lepnumu bērni pieņēma jauno statusu – skolēns, jo varēja piedalīties īstā stundā un pasēdēt īstos skolas solos. Topošie pirmsskolēni labprāt uzdeva jautājumus gan skolotājai, gan skolēniem, lai varētu labāk izprast skolas dzīves īpatnības. Sakām lielu paldies Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas administrācijai un skolotājiem par atsaucību, sadarbību un mūsu iestādes bērnu silto uzņemšanu skolas telpās!

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Anita Verbicka

 

Glītrakstīšanas konkurss

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmsskolnieki (Raipoles 8 un Tartu 8) aktīvi piedalījās Daugavpils pilsētas Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības organizētajā glītrakstīšanas konkursā.   

Konkursa sasniedzamais rezultāts bija izglītojamo rokrakstu kultūras pilnveidošana un prasmes pareizi un glīti norakstīt drukātu tekstu apliecināšana. Sešu sagatavošanas grupu izglītojamie centīgi, atbilstoši konkursa nosacījumiem pildīja savus darbus. Uzdevums nebija viegls! Vajadzēja glīti norakstīt piedāvāto tekstu, ievērojot nosacījumus. Visi bērni bija ļoti čakli rakstītāji, bet viscentīgāko darbi tika nodoti pilsētas komisijas vērtēšanai. Iesniegtos darbus komisija izvērtēja pēc sešiem kritērijiem: burtu savienojumu pareizība, burtu formu rakstības pareizība, pareizrakstības likumu ievērošana, prasme orientēties lapā un izkārtot tekstu lapā, rokraksts un kārtība.

Esam ļoti priecīgi par Eniju Geidāni (Tartu 8), kura kļuva par glītākā rokraksta īpašnieci un saņēma Diplomu par glītāko darbu glītrakstīšanas konkursā. Vēl pieciem mūsu skolas  konkursa dalībniekiem – Elizavetai Limarei, Ivanam Fiļipovam, Annai Sivcovai (Raipoles 8); Stīvenam Naļivanijam, Karolinai Troickai (Tartu 8) – tika pasniegti Atzinības raksti par piedalīšanos konkursā.

Paldies skolotājām A. Pavlovičai, E. Pivrikai, S. Vaģelei (Tartu 8), L.Sidorovai, J.Matulei, M.Pavlovai, G.Derukai, R.Vasiļjevai, G.Fiļipovai (Raipoles 8) par bērnu sagatavošanu konkursam!

Informāciju sagatavoja direktora vietnieki pirmsskolas izglītības jautājumos  Ž. Stašāne un O.Dukšinska

 

Matīsa diena

Š. g. 24. februārī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Tartu iela 8) notika Matīsa dienas aktivitātes.

Latviešu ticējumi vēsta, ka tieši šajā dienā visa dzīvā radība sāk mosties no ziemas miega. Tā tika uzskatīta par pirmo no vairākām “kukaiņu, kustoņu dienām”, kad kukaiņiem tiek “atdota dzīvība”. Tāpēc grupas «Mēnestiņš» interešu pulciņš organizēja jautru sporta pasākumu  “Kustīgie kukainīši”. Bērni piedalījās stafetēs svaigā gaisā, kurās viņi attīstīja veiklību, velkot uz ātrumu ragavas, precizitāti, metot sniega pikas mērķī, un sadarbības prasmes, cenšoties darboties saliedēti.

Pasākums izdevās jautrs un pozitīvām emocijām piepildīts.

Sagatavoja pirmsskolas izglītības skolotājas G. Koļesņikova un K. Vasiļjeva

 

 

Mana raitā valodiņa

21.februārī visā pasaulē tiek svinēta Starptautiskā dzimtās valodas diena, arī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (Tartu iela 8) 8. un 9. grupā norisinājās dzejoļu lasīšanas konkurss “Mana raitā valodiņa”.

Gatavojoties konkursam, katrs bērns ar vecāku palīdzību izvēlējās un iemācījās dzejoli, ar kuru piedalījās konkursā. Vecāki padalījās, ka nebija viegli atrast un izvēlēties dzejoli, kurš patiktu bērnam, bet tomēr visi veiksmīgi tika galā ar šo uzdevumu.  Mācoties dzejoļus bērni bagātināja savu vārdu krājumu, trenēja atmiņu un dikciju.

Konkursa sākumā noskaidrojām, kas jādara skatītājiem un konkursa dalībniekiem. Bērni saprata, ka, lai noskaitītu savu dzejoli draugu priekšā, ir vajadzīga liela drosme. Konkursa beigās  bērni nobalsoja par visskaistāko noskaitīto dzejoli un nolēma iemācīties šo dzejoli visi kopā. Visi dalībnieki saņēma diplomus un nelielas dāvanas.

Sagatavoja pirmsskolas izglītības skolotājas Inese Zvīdre un Solvita Utāne

“Nāc, tēti, lasīt pasaku!”

Klāt ir Pelnu diena, kas arī iezīmē pavasara atnākšanu. Kādreiz Pelnu dienas rītā pelnus izgrāba no pavarda un izkaisīja tīrumā vai dārzā, jo pelniem tika piedēvētas auglību veicinošas un aizsargājošas īpašības. Mūsdienās šo dienu pavada jautrās izdarībās – brauc ar ragavām, nemanot citam piekar pelnu maisiņus, tā vēlot laimi, veļ lielas sniega bumbas, lai kāposti padotos, un iet jautrās rotaļās.

Savukārt Latgalē Pelnu dienu pavadīja klusumā un, vakarā visai saimei sanākot kopā, laiks tika pavadīts, stāstot pasakas. Šodien, 22. februārī,  grupas “Dārziņš” un “Bitīte” (Tartu 8) visa bērnu uzmanība tika pievērsta pasaku pasaulei, kurā galveno lomu ieņēma bērnu tēvi – pasaku stāstnieki. “Bitītes” bērni pēc pasakas “Rācenis” noklausīšanās atbildēja uz jautājumiem, ievērojot pasaku tēlu parādīšanās un sižeta secību, izlika pasaku varoņus uz magnētiskās tāfeles. Tikšanās nobeigumā, iejūtoties aktieru lomās, izspēlēja pasakas sižetu un iesaistījās pasakas sižetisko kartīšu izkrāsošanā. Grupas “Dārziņš” bērni pēc noklausītās pasakas “Vecīša cimdiņš” ar pirkstiņu lellēm izspēlēja pasakas sižetu  un veidoja radošus darbus.  Paldies tēviem par atsaucību un līdzdalību Pelnu dienas aktivitātēs!

 Sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe Mudīte Ozola un pirmsskolas izglītības skolotāja Ināra Boldavenko

Meteņa dienas svinības “Metenītim lustīgs prāts”

Metens brauca pār Daugavu,

Cūkas auss kulītē;

Brauc, Meteni, mūsmājās,

Mūsu bērni gaidītāji.

                   /Latviešu tautasdziesma/

Pēc senlatviešu tradīcijām šogad Meteņdienu svin 6.februārī, bet kristīgajā pasaulē – 21.februārī. Savukārt Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola (Tartu ielā 8) latviešu tautas tradicionālos svētkus svinēja šodien – 9.februārī.  Šodien dabā bija vērojama un izjūtama saules un sala cīņa, kas apstiprina ziemas pakāpenisku atkāpšanos un pavasara tuvošanos. Visiem svētku dalībniekiem bija sagatavotas ķekatnieku maskas, kuru veidošanā aktīvi tika iesaistīti bērnu vecāki, jo Meteņdiena ir tā diena, kad ķekatnieki pēdējo reizi dodas budēļos.

Meteņbērni pavadīja ziemu, ejot jautrās rotaļdejās, smejoties, priecājoties un vizinoties ar ragavām. Īpašu prieku bērniem sagādāja cūkas auss ķeršana un pēršana ar žagariem, kas ir tradicionālas senlatviešu izdarības. Netika aizmirsta arī pīrāgu ķeršana, kas ir viena no senlatviešu tradīcijām Meteņdienā, kura arī tiek dēvēta par Pīrāgu dienu. Šo dienu mēs turpināsim pavadīt pacilātā un līksmā noskaņā, ko novēlam arī Jums!

Priecājamies, ka bērniem aizvien ir saistošas mūsu senču tradīcijas!

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājas Baiba Pankjāne un Ludmila Revjakova

Teņa diena pirmsskolā

17.janvārī Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā (programmas īstenošanas vieta Tartu ielā 8) 4. un 11. grupā norisinājās Teņa dienai veltīts pasākums. Ar šo dienu sākas ziemas vidus un laiks pagriežas uz pavasara pusi.

Tā kā Teņa diena ir bagāta ar tradīcijām, bērni griežot Cūkas laimes ratu pakāpeniski tās iepazina. Bērni vizināja cūku ar ragaviņām, lai nākamajā gadā labi sivēni izdotos un laba linu raža būtu. Pareģoja laikapstākļus pavasarim un vasarai pēc Teņa dienas ticējumiem. Šī diena tika atzīmēta ar dziesmām, dejām un jautrām, atraktīvām rotaļām. Izglītojamajiem bija iespēja noskatīties video un noklausīties Hansa Kristiana Andersena pasaku “Cūku gans”. Pasākums izdevās ļoti sirsnīgs, interesants un radošs.

Paldies pirmsskolas skolotājiem G. Koļesņikovai, K. Vasiļjevai, S. Vaģelei un Tulišai par jauko pasākumu!

Sagatavoja pedagogu komanda

Ziemassvētku brīnums

Ar baltās ziemas iestāšanos, ar egļu zaru  un piparkūku smaržu Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola (Tartu 8) svin gada visskaistākos svētkus – Ziemassvētkus.

Šogad svētki tiek svinēti kopā ar vecākiem, radot svētku prieku bērniem un sirsnīgu kopā būšanu. Dažādi pasaku tēli “uzbūra” bērniem interesantus pārsteigumus un piedzīvojumus, kuri aizveda pie Ziemassvētku brīnuma. Ar dziesmām, dejām un rotaļām iedegās svētku gaismiņas mūsu eglītē, un bērni sagaidīja tik ilgi gaidīto Ziemassvētku vecīti ar dāvanām.

Paldies visām pirmsskolas izglītības skolotājām un bērniem par ieguldīto darbu!

Sagatavoja pirmsskolas izglītības metodiķe A. Pavloviča

Iepazīstamies ar profesiju – keramiķis

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas (izglītības programmas īstenošanas vieta Tartu ielā 8)  Karjeras nedēļas pasākumu ietvaros grupā „Māriņa” viesojās Daugavpils Māla mākslas centra keramiķe un bērnu mākslas skolas „Saules skola” veidošanas skolotāja Nellija Dzalba.

Keramiķe pastāstīja bērniem par savu amatu, par māla izstrādājumiem, kā arī par veidošanas, apstrādes un apdedzināšanas procesiem. Keramika ir daudzveidīga, sākot no lipinātiem traukiem līdz virpotiem uz podnieka virpas.

Gatavus māla darbus izžāvē, tad tos apdedzina (termiski apstrādā) keramikas krāsnī pie 1000 grādiem. Ja ir nepieciešams krāsains efekts, tad darbus glazē ar keramikas glazūrām un vēlreiz apdedzina. Bērni ar interesi klausījās keramiķes stāstījumu par keramikas veidošanas principiem, kā no māla piciņas var izveidot trauciņu vai arī kā no veltnētām „desiņām” uztaisīt rotājumus un daudz ko citu.  Bērni vēroja, kā keramiķe sagatavo māla masu un parāda, kā ar to veidot. Turpinājumā sekoja interesantākais process – aktīvā līdzdarbošanās. Bērni kopā ar keramiķi veidoja radošus darbus par tēmu “Ziemas prieki”. Grupas bērni uzzināja, ka māls ir mīksts, mitrs, smērē rokas un diezgan ātri žūstošs, bet ļoti plastisks materiāls.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības skolotāja Sarmīte Vaģele

Valsts svētku svinēšana DDAV pirmsskolā

“Raugies, bērns, ar savām gaišām acīm,

Savu tēvuzemi vēro tā,

Ka lai viņas mīļā, mīļā seja,

Mūžam paliek tavā atmiņā.”

J.Jaunsudrabiņš

 

Novembra mēnesis Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas pirmskolā (izglītības programmas īstenošanas vieta Tartu 8) ir piesātināts ar pasākumiem, kuri veltīti valsts svētkiem.

11.novembrī grupās meitenes gatavoja apsveikumus un apsveica stipros Lāčplēšus – zēnus. Grupas “Saulīte”, “Tauriņš”, “Mēnestiņš”, “Skujiņa” un “Māriņa” bērni sporta izpriecā “Mazo Lāčplēšu lielais spēks” parādīja savu veiklību, izturību, spēku un drosmi. Pēcpusdienā sagatavošanas grupu bērni kopā ar vecākiem, pieminot 1919.gada Brīvības cīņu dalībniekus, piedalījās lāpu gājienā apkārt iestādei.

17.novembrī svinīgā pasākumā ”Mūsu Tēvzemei dzimšanas diena!”, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai, vecākās un sagatavošanas vecuma grupu bērni dziesmās un dzejoļos cildināja Latvijas skaisto dabu, Latvijas novadus, savu dzimto pilsētu Daugavpili un latvju tautas darba tikumu. Latviešu tautas dejā bērni pauda līksmi un dzīvesprieku.  Pasākuma noslēgumā katrai grupai tika dāvāts svētku kliņģeris.

Apsveicam Latvijas valsts svētkos!

Informāciju sagatavoja Mudīte Ozola, DDAV pirmsskolas izglītības metodiķe

Mārtiņbērni danci veda

Mārtiņi, Mārtiņi,

Ziemai vaļā vārtiņi.

Rudentiņis projām iet,

Nu tik ziemu sagaidiet!

 

Daugavpils Draudzīgā Aicinājuma vidusskolas  (pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietā Tartu iela 8) tradicionāli tiek svinēta Mārtiņdiena ar ķekatnieku gājienu.

 Kāpēc mums tas ir svarīgi? Jo kur ķekatas pieskandinājušas, ierībinājušas, tur nav slimību, dusmu un strīdu! Ar dziesmām, dejām, asprātībām un jokiem ķekatnieki sauc gaismu un ļauj sajust prieku pat tumsā. Šī iemesla dēļ 1. un 10.grupas bērni skandināja un rībināja no visas sirds. Kā zināms, tradicionāli ķekatniekus arī pacienā. Tas bija fakts, kas patīkami pārsteidza mūsu ķekatniekus. Izrādās, ka mēs esam bagāti ar svētku un svinību dažādību. Bērni sajūsmā par latviešu gadskārtu ieražu svētkiem un mūsu senču tradīcijām.

Patiess prieks bija redzēt bērnu gatavotās maskas it visās iestādes grupās.

Mārtiņbērni ar godu pavadīja rudeni!

Sagatavoja pirmsskolas mūzikas skolotāja Baiba Pankjāne

Pieredzes apmaiņa un viesošanās Tartu eTwinning skolā Mart Reiniku Kool

2022.gada 5.novembrī Latvijas pedagogiem, eTwinning labāko projektu īstenotājiem, tai skaitā Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolai (Tartu iela 8), bija iespēja viesoties Tartu eTwinning skolā Mart Reiniku Kool. Izglītības iestādes pedagoģes iepazīstināja ar skolas seno vēsturi. Tā tika dibināta 1889. gadā un sastāv no trīs ēkām, kā arī ir plašs sporta laukums. Skolā mācās bērni no 1.- 12. klasei. Skolas pārstāves aicināja ekskursijā pa skolas telpām. Latvijas pedagogi varēja vērot matemātikas stundu un stundu pie 1. klases bērniem. Matemātikas stundā skolēni patstāvīgi darbojās mācību e-platformā, kas darbojas visā valstī vienotā sistēmā, uzdevumi tajā izveidoti, ievērojot pēctecību no vienkāršākā uz sarežģītāko.

Skola eTwinning kopienā darbojas jau vairākus gadus un  īsteno nacionālos un starptautiskos projektus. 2020.gadā izglītības iestāde ieguva eTwinning skolas statusu. Projektu darbībā rosīgi darbojas divas sākumskolas skolotājas, kuras aktīvi iesaista arī darba kolēģus eTwinning projektu īstenošanā. Vienu no skolas veiksmīgākajiem starptautiskajiem projektiem prezentēja tā dibinātāja. Viņa uzsvēra, kā viens no būtiskākajiem nosacījumiem sekmīgai projekta īstenošanai sākumskolas posmā ir viena pedagoga vairāku priekšmetu pasniegšana. Tas dot iespēju mācību procesā iekļaut projektā izvirzīto veicamo uzdevumu īstenošanu.

Pieredzes apmaiņas laikā bija iespēja apmeklēt Igaunijas Nacionālo muzeju, kas tika atklāts 2016. gada 29.septembrī. Muzeja saturs ir veidots, kā stāsts no Igaunijas tautas pirmsākumiem līdz mūsdienām un tās attīstību laiku griežos. Muzejs piedāvā izglītojošas programmas, darbnīcas un ekskursijas gida pavadībā. Ēkā ir mūsdienīgs konferenču centrs un telpas starptautisku pasākumu organizēšanai. Muzejs kalpo kā vietējās un valsts sabiedrības kultūras centrs.

Informāciju sagatavoja Mudīte Ozola, DDAV pirmsskolas izglītības metodiķe