DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Skolas simbolika

Skolas emblēmas apraksts

Skolas emblēma simbolizē zināšanu ieguves procesu un atspoguļo mūsu mācību iestādes konceptuāli svarīgas idejas un principus.

Emblēma ir taisnstūris ar noapaļotiem apakšējiem stūriem. Vairoga pamatkrāsa ir dzeltena, kas simbolizē harmonisku, vispusīgu attīstību.
Emblēmas augšējā daļā ir planējošā bezdelīga, kas nozīmē tieksmi uz zināšanām, izzināšanu un savu spēju attīstīšanu mācībās un ārpusklases darbā, skolas labāko tradīciju turpināšanu un tās prestiža uzturēšanu. Bezdelīgas stilizēts attēls ir zilā krāsā, kas ir Latgales, zilo ezeru zemes, simbols, kā arī simbolizē labo slavu un uzticību. Emblēmas apakšējā daļā izvietots mācību iestādes nosaukums. Virs tā atrodas atvērta balta grāmata, kas simbolizē skolas galveno mērķi – daudzpusīgu un pamatīgu zināšanu ieguvi.
Emblēmas centrā, starp bezdelīgu un grāmatu, ir dažādi simboli. Tie visi ir izvietoti krāsainos apļos, kas simbolizē kustību, apmācības un audzināšanas procesa bezgalību. Apļu krāsas simbolizē jaunradi. Simbolu nozīmes ir šādas:

  • dators, mikroskops, kolba, matemātiskā formula – inovatīvo mācību metožu izmantojums, tieksme uz mūsdienīgu pētniecisko darbību;
  • futbolista un peldētāja figūras – sporta bāze, mūsu skolēnu fiziskais potenciāls, sasniegumi sportā, kā arī apmācības saistība ar veselīgu dzīvesveidu;
  • valsts robežas simbols – 1) skolā ir profesionāli orientētā virziena klase „Gvarde”, tās absolventi studē Valsts robežsardzes koledžā Rēzeknē un turpmāk strādā uz valsts robežas; 2) patriotiskā audzināšana un vienotība ar dzimteni;
  • ota, nošu raksts – priekšmetu cikla „Māksla” simbols;
  • simboliskā zemeslode – visu pamatu pamats: ja ir zināšanas, morāles principi – tu ar abām kājām stāvēsi uz planētas Zeme un nesīsi labumu visam, kas ir tev apkārt.

Skolas emblēma ir tās tradīciju un tieksmju simbols. Tā ir saite starp pagātni un nākotni. Tā ir skolēnu lepnuma un vienotības ar savu skolu zīme.