DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

2023./2024. mācību gads

Ministru kabineta noteikumi Nr. 745

Rīgā 2022. gada 29. novembrī (prot. Nr. 61 7. §)

 

Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 16. punktu

1. Noteikumi nosaka 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.

 

2. Mācību gads sākas 2023. gada 1. septembrī.

 

3. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2024. gada 31. maijā.

 

4. 9. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2024. gada 14. jūnijā.

 

5. 12. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2024. gada 21. jūnijā.

 

6. Mācību gadā ir divi semestri:

6.1. pirmais semestris ilgst no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 22. decembrim;

6.2. otrais semestris ilgst:

6.2.1. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 31. maijam;

6.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 14. jūnijam;

6.2.3. 12. klases izglītojamiem – no 2024. gada 8. janvāra līdz 2023. gada 21. jūnijam.

 

7. Izglītojamiem ir šādi brīvdienu laiki:

7.1. rudens brīvdienas – no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim;

7.2. ziemas brīvdienas – no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim;

7.3. pavasara brīvdienas – no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 15. martam;

7.4. vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 30. augustam.

 

8.  Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

 

9. Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

 

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītībs un zinātnes ministre A. Muižniece