DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Karjeras attīstības atbalsts 2016-2017


Izstāde “IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS 2017”

2017. gada 13. maijā 8. klašu izglītojamie apmeklēja izstādi, kuras ietvaros skolēni paplašināja savu redzesloku, uzzinot ne tikai par izglītības iespējām, bet arī par to, kas viņus varētu interesēt, izvēloties savu karjeras ceļu nākotnē.

Izstādes ietvaros skolēni apmeklēja divas lekcijas, pirmajā noskaidroja, kāds ir katra paša uzņēmēja gēns un kurš karjeras virziens viņiem piemērotāks. Savukārt otrās lekcijas laikā skolēni varēja uzzināt, kā trenēt un izmantot atmiņu, ar kādām metodēm to darīt vislabāk, un vēroja daudzveidīgus praktiskus piemērus.

Informāciju sagatavoja pedagoģe – karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


Mācību ekskursija uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti

2017. gada 11. maijā skolēniem tika nodrošināta iespēja doties uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti, ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Izzināt universitātes plašās iespējas devās 5 skolēni (Viktorija Vančenko, Marina Kuprijanova, Eduards Bogdanovičs, Andrejs Besedins un Jelizaveta Baranovska).

Visas dienas garumā skolēni piedalījās daudzveidīgās praktiskās nodarbībās, modelēja ekociematu, būvēja tiltus no dēļiem, apmeklēja nodarbību Jelgavas pils muzejā un ieguva daudzveidīgu informāciju par studiju iespējām LLU.

https://ddavsk.lv/wp-content/themes/HostHub/images/Anufrijeva/IU.jpg

Informāciju sagatavoja pedagoģe – karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


Uzsākts projekts par karjeras atbalsta īstenošanu

 

No 2017. gada 3. aprīļa Daugavpils 16.vidusskola kā viena no izmēģinājumskolām uzsāka dalību Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Nr.8.3.5.0/16./I/001 rīkotajā pilotprojektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta ietvaros skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt daudzveidīgus, ar karjeras izvēli saistītus pasākumus, pētīt jaunāko, aktuālāko informāciju karjeras izglītībā, piedalīties grupu un individuālajās konsultācijās, kas nodrošinās ne tikai izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi, bet arī savu interešu un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlē. Projekta ietvaros skolā strādā pedagoģe- karjeras konsultante Diāna Balalaikina, 209. kab.

Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 31. decembrim.

 


“Veiksmīgas karjeras veidošanas pamatprincipi”

 

Saulainā 2. maija dienā 10. un 11. klases skolēniem bija iespēja piedalīties iedvesmas stundā, kas norisinājās Daugavpils Centra vidusskolā. Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma viesi – operdziedātāja Dināra Rudāne, sportiste Ineta Radeviča, pasākuma moderators Gustavo jeb Arstarulsmirus – caur saviem dzīves stāstiem mēģināja iedvesmot skolēnus domāt ne tikai par savām nākotnes karjeras iespējām, bet arī par ikdienas mērķiem, to sasniegšanu.

Ļoti veiksmīgi tika izmantots praktisks uzdevums, lai skolēni izprastu, kā rast un pielietot daudzveidīgas metodes savai iedvesmai. Protams, gribētos arī akcentēt motivējošās frāzes, kas izskanēja, piemēram, nebaidīties kļūdīties. Svarīgs ir tas, ka katra frāze nav tikai vārdi, katra no tām tika saistīta ar konkrētiem dzīves piemēriem.

Informāciju sagatavoja pedagoģe – karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


Nodarbību cikls “Es un mans laiks”

 

27.aprīlī Daugavpils 16. vidusskolā norisinājās nodarbību cikla “Es un mans laiks” pirmā daļa, kuru vadīja Ruta Silapētere. Nodarbība sastāvēja no divām 40 minūšu daļām, tajā piedalījās 8. klašu skolēni. Tika sniegta iespēja uzzināt ne tikai pašvērtējuma un sekmīgas karjeras izvēles savstarpējo saistību, bet ar dažādu praktisku uzdevumu palīdzību veikt savu aktivitāšu pašizpēti, iemācīties sava laika plānošanas veidus un tā pārvaldīšanas prasmes.

Informāciju sagatavoja pedagoģe – karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


Seminārs “Karjeras iespējas medicīnas nozarē” 

 

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017. gada 26. aprīlī Daugavpils Medicīnas koledžā norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotais seminārs “Karjeras iespējas medicīnas nozarē”. Pasākumā piedalījās mūsu skolas 5 skolnieces no 9.-12. klasēm (Nika Pilate, Sandra Ņikiforova, Olga Naumova, Olga Kaļiņina un Valērija Pečonka).

Seminārs norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā skolēni tika iepazīstināti ar aktualitātēm un perspektīvām medicīnas nozarē, kā arī izglītības ieguves iespējām. Semināra otrajā daļā skolēniem bija iespēja piedalīties sešās praktiskajās darbnīcās un izmēģināt savas spējas medicīnas jomā, kā arī attīstīt kādu jaunu prasmi, piemēram, veikt injekcijas uz mūsdienīgām mulāžām.

Informāciju sagatavoja pedagoģe – karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


“SkillsLatvia 2017”

 

 ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017. gada 21. aprīlī Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē, ar moto “Uzvar darītājs!”, norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotais pasākums “SkillsLatvia 2017”. Tas bija pirmais nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss, kurā savas prasmes demonstrēja 96 dalībnieki no 30 Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm (16 profesijās). Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādām profesijām, piedalīties karjeras domnīcā, kā arī izmēģināt prasmes dažādos profesiju stendos un iegūt informāciju par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Pasākumā piedalījās 3 skolēni (Deniss Stepanovs, Aleksandrs Visockis, Jeļizaveta Kaļiņina) no 11. klases.

    

Informāciju sagatavoja pedagoģe – karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


 Rīgas Tehniskās universitātes lekcijas-meistarklases

 

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017. gada 20. aprīlī Daugavpils 10. vidusskolā norisinājās pasākums “Rīgas Tehniskās universitātes lekcijas-meistarklases”, kurā piedalījās arī 10 mūsu skolas audzēkņi (10.-12. kl.).

Skolēniem bija iespēja noklausīties daudzveidīgas teorētiskās lekcijas (Inovācijas arhitektūrā; Dronu izmantošanas iespējas un izaicinājumi; Bioekonomika. Bioresursi un to izmantošanas iespējas; Mūsdienu elektronika: no idejas līdz realizācijai; Optisko signālu pastiprināšana optiskajās sakaru sistēmās; Esi līderis, studē ekonomiku un vadību; Ķīmijas tehnoloģija mūsdienu Latvijā), gan piedalīties praktiskajās meistarklasēs, izmēģinot savas spējas un loģisko domāšanu, veicot dažādus ar izvēlēto nozari saistītus uzdevumus (Tiltu maketēšana no gofrkartona; Latvenergo radošā laboratorija; Elektronikas klubs; Biznesa simulācijas spēle „Open for business”; Ķīmijas eksperimentu demonstrējumi; Studentu laboratorijas „Da Vinči” projektu demonstrējumi).

 

  

 

***

Ceturtdien, 20.aprīlī, mūsu 10.-12.klases skolēni apmeklēja 10.vidusskolu, lai uzzinātu par RTU jaunumiem un piedalītos meistarklasēs. RTU piedāvāja mums 8 dažādas lekcijas, kuras bija saistītas ar arhitektūru, elektrotehniku, datorzinātni, inženierekonomiku un ķīmiju. Pirms lekcijas mēs noskatījāmies video par RTU – par tās darbību, novietojumu un iekārtojumu.

Pēc prezentācijas man bija iespēja apmeklēt informatīvu lekciju par dronu izmantošanu. Es uzzināju daudz ko jaunu un neparastu par dronu izmantošanu mūsu ikdienišķajā dzīvē. Piemēram, lai apskatītu mūsu pilsētu no putna lidojuma, nav jālido ar lidmašīnu vai helikopteru, labāk izmantot dronu ar videokāmeru un apskatīt ainavu apmēram no 100 metru augstuma.

Tālāk mūs gaidīja RTU studenti, kuri demonstrēja savus robotus. Mums bija iespēja parunāt par robotu uzbūvi, projektēšanu un grūtībām darbā.

Šī diena atstāja daudz emociju un deva iedvesmu izgudrot un īstenot savas idejas.

Veronika Petkeviča, 12.kl.

 

Informāciju sagatavoja pedagoģes – karjeras konsultantes

Diāna Balalaikina, Anželika Anufrijeva

 


 ĒNU DIENA 2017

 

Ēnu diena ir visā pasaulē populārs skolēnu karjeras izglītības pasākums. Latvijas Ēnu diena ir biedrības Junior Achievement Latvija preču zīme. Ēnu dienas laikā skolēni atrod un apmeklē kādu noteiktu darba vietu un vismaz 4 stundas vēro ēnu devēja darbu un pienākumus. Tas dod iespēju attīstīt un pilnveidot individuālo karjeras vadību (plānošanas prasmes, apzināt savas intereses, darba prioritātes un darba perspektīvas).

Šogad Ēnu diena tika rīkota 15. februārī, tajā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi.

***

Ēnu dienā es uzzināju daudz interesanta un jauna. Es pirmo reizi apmeklēju Daugavpils novada domi un uzzināju par tās darbu, darbiniekiem un galvenajiem uzdevumiem.

Sākumā bija neliela prezentācija par Daugavpils novada domi. Pēc tam es ēnoju Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāju Ivaru Smanu. Viņš parādīja man savu darba vietu un pastāstīja par profesijas izvēles ceļu. Tā kā es vēlos saistīt savu nākotnes profesiju ar tehnoloģijām, Ivars Smans iepazīstināja mani ar IT administratoriem, kuri deva padomus par studiju programmas izvēli, stāstīja par profesijas trūkumiem un priekšrocībām. Uz visiem saviem jautājumiem es saņēmu konkrētas un plašas atbildes. Man bija iespēja sadarboties ar profesionāļiem un izmēģināt sevi IT speciālistu darbā. Ēnu dienas nobeigumā mūs intervēja par iespaidiem, uzdāvināja mazus suvenīrus un izsniedza apliecības par piedalīšanos šajā projektā.

Visiem skolēniem es iesaku nākamgad piedalīties Ēnu dienā, jo šis pasākums ļauj iepazīties ar konkrēta darbinieka ikdienu, palīdz izvēlēties piemērotāko profesiju.

Veronika Petkeviča, 12.klase

 

***

15.februārī es ēnoju Dautkomā, kur man bija iespēja iepazīties ar avīzes “Seičas” redaktora darbu. Es uzzināju, kā katru nedēļu top jaunais avīzes numurs. Tas ir kā neliels dzīvs organisms. Izrādās, ka redaktora darbs nav tik viegls. Ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai avīzē nebūtu kļūdu, arī kreatīvam, lai katra lappuse būtu interesanta lasītājam.

Jūlija Kaļiņina, 10.klase

***

15.februārī Ēnu dienas ietvaros es ēnoju fotogrāfu Juriju Dunaiski. Mums bija uzdevums – fotografēt citus ēnotājus. Pārsteidzoši, bet es iepazinu ne tikai fotogrāfa darbu, bet arī uzzināju, kā strādā ugunsdzēsēji, policisti, neatliekamās palīdzības darbinieki un žurnālisti.

Sākumā mēs apmeklējām policijas iecirkni, kurā iepazināmies ar Kseniju Belovu, kas pastāstīja par policista ikdienu, darba uzdevumiem. Pēc tam apmeklējām ugunsdzēsēju dienestu, kurā uzzinājām, kā notiek izbraucieni uz izsaukumiem. Izrādās, ka ugunsdzēsēja ekipējums sver vairāk par 25 kilogramiem.

Šī diena bija kā mazs piedzīvojums, ieskats dažādu profesiju pārstāvju ikdienā.

Veronika Kaškure, 10.klase

 

Informāciju sagatavoja pedagoģe – karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


 

LAVKA — sarunu sols

 

Daugavpilī 13.oktobrī jau sesto reizi tika rīkots sarunu sols LAVKA. LAVKA ir nu jau ierasts sarunu pasākumu cikls Daugavpilī, kas dod iespēju jauniešiem iegūt zināšanas visdažādākajās dzīves jomās. Sarunas notiek neformālā atmosfērā – šoreiz “Zinoo centrā”.

Arī es apmeklēju šo pasākumu. Pasākuma viesi sēdēja uz soliņa un stāstīja par savu pieredzi dažādās darbības sfērās. Sandra Poplavska-Rimicāne un Jānis Rimicāns no Studijas 3KM  pastāstīja par sevi, savu radošo darbību un raidījumu «Sajūti Latgali», kuru var skatīties Latvijas reģionu televīzijā Re:TV un LTV.lv kanālos. „Studija 3KM” mērķis ir popularizēt latgaliskās kultūras vērtības, veidojot konkurētspējīgus un kvalitatīvus video raidījumus, īsfilmas, reklāmas Latgalē, iesaistot un informējot pilsonisko sabiedrību. «Sajūti Latgali» raidījumos ir iespēja iepazīt Latgali un sajust tās burvību. Tajā tiek lauzti stereotipi par Latgali kā mazattīstītu reģionu un parādīti stāsti par uzņēmīgiem un interesantiem cilvēkiem.

Aleksandrs Visockis un Valdis Užuls no sporta kustības «Be active» pastāstīja, ka ne tikai organizē un vada iknedēļas treniņus «Friday activities», bet arī veiksmīgi piedalās pilsētas un republikas pasākumos.

Vissaldākie LAVKA viesi bija Olga un Valentīns no visiem iemīļotās kafejnīcas Imbir’. Viņi pastāstīja par savas kafejnīcas izveidošanu, mīlestību pret savu darbu, par radošu pieeju un savu jauno projektu.

Nākamais viesis bija Aleksandrs Lukša no STOP TIME Dance Studio. Tā ir viena no lielākajām un visstraujāk augošajām mūsdienu deju studijām Latvijā. Galvenais mērķis — ielu kultūras popularizēšana bērnu un jauniešu vidū.

Pasākuma viesi ieteica jauniešiem palikt Latvijā un mēģināt darīt to, kas patīk. Ar savu uzstāšanos viņi pierādīja, ka arī Latvijā jaunieši var atrast sev interesantu nodarbošanos.

Valērija Pesecka, 11. klase

 


Mācību ekskursija uz Pilsētplānošanas u būvniecības departamentu

 

    

Karjeras nedēļas ietvaros (12.oktobrī) mūsu klase apmeklēja Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu. Sākumā mums pastāstīja par tā darbību: darba laiku, uzdevumiem, veicamajiem darbiem. Tālāk sekoja interesantāka daļa. Mums bija iespēja aprunāties ar dažādu profesiju pārstāvjiem būvniecības jomā. Katrs stāstīja par savas profesijas īpatnībām, tajā nepieciešamajām prasmēm un izglītību, labprāt atbildēja uz mūsu jautājumiem. Bija iespēja padarboties arī praktiski. Mēs izspēlējām viena uzņēmuma celtniecību no idejas rašanās brīža līdz gatavai ēkai. Bija interesanti un aizraujoši pašiem konstruēt celtni: izdomāt, izplānot un īstenot projektu. Ekskursija bija lieliska iespēja karjeras izvēlē. Katrs no mums guva priekšstatu par būvniecības jomu, ar to saistītām studiju un darba iespējām Latvijā.

Veronika Griņko, 12.kl.

 


Mācību ekskursija uz A/S „Siltumtīkli”

 

    

Karjeras nedēļā mēs kopā ar klasi apmeklējām SIA „Daugavpils siltumtīkli”. Sākumā mums pastāstīja par to, kā siltums nonāk līdz katram dzīvoklim un organizācijai, kā arī par nepieciešamajiem resursiem, lai nodrošinātu ar siltumu visu pilsētu. «Daugavpils siltumtīkli» darbības sfēra ir siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un realizācija. Pēc šīs nelielās iepazīšanās ar uzņēmumu, mūs aicināja aplūkot siltumcentrāli, kur tiek ražota siltumenerģija un apstrādāti visi resursi. Tas tiešām bija iespaidīgi! Var tikai pabrīnīties par šeit strādājošajiem cilvēkiem, kuri nenormālā troksnī apkalpo ļoti sarežģītas iekārtas. Mēs uzzinājām arī par vispārīgo ekonomisko stāvokli „Siltumtīklos” un darba procesa grūtībām. Ekskursijas beigās mēs saņēmām atbildes uz saviem jautājumiem.

Anastasija Isajeva, 10. klase

 


Mācību ekskursija uz SIA „Daugavpils ūdens”

 

7.B klases skolēni apmeklēja uzņēmumu “Daugavpils ūdens”. Mēs uzzinājām, ka SIA “Daugavpils ūdens” ik dienu nodrošina 85 tūkstošus Daugavpils pilsētas iedzīvotāju un ap 700 uzņēmumu un organizāciju ar 15 milj. litru augstas kvalitātes dzeramā ūdens. Šajā uzņēmumā strādā 290 darbinieki (atestēti 80 profesijās).

Uzņēmums ne tikai piegādā ūdeni, bet arī veic ūdens attīrīšanu, savāc, attīra un novada notekūdeņus, kā arī uztur kārtībā ielu ūdensvada un kanalizācijas tīklus.

Vislielāko sajūsmu zēniem izpelnījās ūdensskaitītāja izjaukšana un salikšana. Ar izjaukšanu veicās ļoti labi, bet salikt atpakaļ gan neizdevās nevienam. Secinājām, ka jebkurš nevar būt labs speciālists, ir daudz jāmācās.

Inese Saičenko, Anatolijs Hohlovs, 7.B 

 


Foto orientēšanās „Senās profesijas un darbarīki”

 

Karjeras nedēļas laikā mūsu klase apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, kur piedalījāmies muzeja organizētajā konkursā “Senās profesijas un darbarīki”.

Mums vajadzēja nosaukt piedāvāto eksponātu un noteikt, kurā profesijā to izmantoja. Grūtības sagādāja uzdevums, kurā pēc dotajiem fragmentiem nācās atjaunot izteicienus par profesijām. Šis uzdevums prasīja lielu uzmanību un zināšanas par Latvijas vēsturi. Esam priecīgi, ka visas godalgotās vietas izcīnīja tieši mūsu klase. Mēs ieguvām jaunas zināšanas un gandarījumu par izcīnītajām balvām – bezmaksas biļetēm uz muzeju un suvenīriem.

Lana Daškeviča, Marija Cvetinska, 7. A 

 


Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums „Ar kompasu kabatā!”

 

10.oktobrī man bija iespēja apmeklēt karjeras nedēļas atklāšanas pasākumu „Ar kompasu kabatā!”, kas notika „Zinoo” centrā. Bija interesanti iepazīties ar dažādu jomu pārstāvjiem, kas stāstīja par savu profesijas izvēles un karjeras veidošanas ceļu. Es mācos 12. klasē, un brīžiem man rodas šaubas, vai esmu pareizi izvēlējusies savu nākamo profesiju. Dzirdētie stāsti man palīdzēja saprast, ka nav jābaidās eksperimentēt, var izmēģināt savus spēkus dažādās jomās. Ja neesi pārliecināts savā izvēlē, apstājies un padomā, ko tev patīk darīt, kas sagādā gandarījumu, izveido savu interešu un spēju sarakstu. Tad ir vieglāk izvēlēties profesiju, kura atbilstu tieši tev. Un tas ir svarīgi, jo pilnvērtīgi cilvēks dzīvo tikai tad, ja personiskais un profesionālais ir harmoniskā līdzsvarā. Profesijai jāatbilst tavām interesēm, lai tu uz darbu dotos ar smaidu un strādātu ar prieku.

Veronika Petkeviča, 12.kl.

 


RTU Atvērto durvju diena

 

Ciemojamies Daugavpils Universitātē.