DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Karjeras attīstības atbalsts 2021.-2022.m.g.

Ēnu diena 2022

 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

 

Ēnu diena 2022. gadā norisināsies aprīlī. Ēnotāji tiks aicināti doties ēnot Ēnu devējus, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus — ēnošana var norisināties klātienē vai tiešsaistē atkarībā no Ēnu devēja noteiktā.

Norises datumi:

  • 9. — 14. marts: Ēnotāju 1.pieteikšanās kārta uz vakancēm
  • 15. — 17. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 1.kārtā saņemtos pieteikumus
  • 18. — 21. marts: Ēnotāju 2.pieteikšanās kārta uz vakancēm
  • 22. — 24. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 2.kārtā saņemtos pieteikumus
  • 25. — 28. marts: Ēnotāju 3.pieteikšanās kārta uz vakancēm
  • 29. — 31. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 3.kārtā saņemtos pieteikumus
  • 1.aprīlis: Nejaušais ēnotājs

 

Vairāk skatīt te


 

Atvērto durvju dienas 2022

 

Izglītības iestādes aicina ikvienu apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas, kā arī citus izglītības un karjeras tematikai veltītus pasākumus. Ja epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nav iespējams pasākumus apmeklēt klātienē, tad ikvienam ir iespēja piedalīties pasākumu tiešraidēs vai noskatīties  tiešraižu ierakstus un virtuālās tūres.

Plašāku informāciju skatīt  te 

 


 

Karjeras nedēļa  2021 “IKT tavai karjerai”

Daugavpils 16. vidusskolā

 

11.-15. oktobrī norisinājās Karjeras nedēļa 2021, kuras sauklis bija “IKT tavai karjerai”.  Tā šogad bija veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai. Karjeras nedēļas (KN) laikā jauniešiem bija iespēja gūt praktisku informāciju par IKT nozīmi un pielietojumu ikdienā un karjerā, izzināt plašo IKT profesiju spektru, apzināties tām nepieciešamās prasmes. Jāatzīmē, ka darba tirgū ir liels pieprasījums pēc IKT nozares speciālistiem gan Latvijā, gan Eiropā.

Daugavpils 16. vidusskolas skolēni, vecāki un pedagogi arī izmantoja iespēju piedalīties dažādās KN aktivitātēs, notika gan grupu nodarbības, gan katrs individuāli varēja izvēlēties sev interesējošu pasākumu. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, lielākā daļa pasākumu notika attālināti.

KN sākumā skolēnu vecākiem un pedagogiem bija iespēja piedalīties  VIAA rīkotajā tiešsaistes diskusijā “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?”, kurā tika pārrunāts, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.  Savukārt 7.–12. klašu skolēni piedalījās VIAA tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?”, kuras laikā gados jauni nozares profesionāļi dalījās pieredzē par savu karjeras ceļu un nodarbošanās specifiku, par pieņemtajiem stereotipiem IKT nozarē.

KN laikā gan mācību priekšmetu stundās, gan audzināšanas stundās tika runāts par mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu karjeras izvēlē, izzinot savas intereses,  meklējot informāciju par turpmāko izglītību, interesējošām profesijām. 1.–3. klašu skolēni piedalījās DBT sagatavotajā nodarbībā “Iepazīsti profesiju!”. Sākuma viņi noskatījās prezentāciju par būvnieka un arhitekta profesijām, viedajām tehnoloģijām viņu darbā, mājas būvniecības procesa atspoguļojumu. Pēc tam veica praktisku darbu – ar koka kociņu un plastilīna palīdzību “uzbūvēja” savu māju. Savukārt 4.–6. klašu skolēni piedalījās interaktīvajā spēlē “Iepazīsti lauksaimnieka profesiju” (sagatavoja DBT). Sākumā viņi pieslēdzās digitālajai spēlei “Kļūšu par profesionāli” un atraktīvā veidā iepazina lauksaimnieka profesiju. Pēc tam skolēniem bija jāpilda uzdevumi “Lauksaimnieka dienasgrāmatā”, aktualizējot zināšanas vairākos mācību priekšmetos (dabaszinībās, matemātikā, sociālajās zinībās), izprotot savas velmes un intereses un uzzinot, kur var apgūt šo profesiju. 7.–9. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties DBT virtuālajā tūrē un viktorīnā “Būvniecība un mašīnzinības”. Nodarbības laikā skolēni noskatījās prezentāciju un video par būvniecības un mašīnzinību nozares profesijām un tehnoloģijām. Pēc tam varēja piedalīties Quizz.com  viktorīnā, kurā jāatpazīst dažādu tehnoloģisko risinājumu pielietojums dažādās profesijās.

7.–8. klašu skolēni apmeklēja arī tiešsaistes bibliotekārās stundas “IKT bibliotēkā: pieslēdzies, mācies, izklaidējies!” un “Profesiju pasaule”, kuru laikā atklāja IKT nozares daudzveidību, uzzināja par IKT bibliotēkā, noskaidroja, kādām ir jābūt mūsdienīga bibliotekāra digitālajām kompetencēm un kādas priekšrocības sniedz IKT bibliotēkas lietotājiem.

9. klašu skolēni piedalījās tiešsaistes nodarbībā “Nodarbinātības prasmes un spēļošana”, ko vadīja DU lektore M.Kravale-Pauliņa. Pasākuma mērķis bija radīt izpratni par prasmēm, kas ir būtiskas darba meklēšanas un darba īstenošanas laikā. Skolēniem bija iespēja aizdomāties par to, kādas prasmes var attīstīt, spēlējot dažādas spēles un sērfojot internetā.

11. klases skolēni apmeklēja nodarbību “Darba tirgus tendences un IKT joma”, ko vadīja NVA Daugavpils filiāles karjeras konsultante. Pasākuma laikā skolēni uzzināja informāciju par darba tirgus tendencēm, par IKT nozares profesijām un to aktualitāti darba tirgū šodien un nākotnē. Arī lektore pastāstīja par NVA piedāvājumiem jauniešiem.

Savukārt 10. un 12. klase skolēni apmeklēja vieslekciju “IT nav tikai programmēšana”, ko vadīja Latvijas IT uzņēmuma “TestDevLab” pārstāvis. Pasākuma laikā viņš pastāstīja par to, cik dažāda ir IT joma, kā notiek darbs modernā IT uzņēmumā un kas tiek sagaidīts no cilvēkiem, kas vēlas savu karjeru veidot IT jomā.

KN laikā ikviens interesents varēja arī apmeklēt Latgales centrālās bibliotēkas digitālās aktivitātes, gan pētot informatīvas publikācijas par IKT izmantošanu bibliotēkā, gan pievienojoties atvērtai grupai “Es būšu…!”, kurā bija iespēja elektroniski sazināties ar sešu profesiju pārstāvjiem (bibliotekārs, automatizācijas izstrādātājs, pārdošanas speciālists, ambulatorās aprūpes medmāsa, metroloģijas inženieris, riska analītiķis) un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī uzzināt, kā IKT prasmes integrējas viņu profesijās.

Dalība Karjeras nedēļas aktivitātēs – tā ir iespēja iepazīt profesiju pasauli, apzināties savas karjeras veidošanas iespējas.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante Anželika Anufrijeva

 


 

 

Aicinām skolēnus, vecākus un pedagogus apmeklēt tiešsaistes diskusijas!

 

                        


 

Karjeras nedēļa 2021

 

Jau devīto gadu no 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai”  notiks kopā ar pasākuma organizatoriem reģionos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādēs. Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, lielākā daļa pasākumu būs tiešsaistē, savukārt daļa pasākumu vienas klases vai vienas komandas ietvaros notiks klātienē, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Skolas KN programma apskatāma te: