DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Karjeras attīstības atbalsts 2018.-2019.m.g.

 

Nodarbības “Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā”

 

Š.g. 16. un 24. maijā mūsu skolas 4.c, 5.c, 6.b un 4.b klases skolēni piedalījās nodarbībās „Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā” zinātkāres centrā ZINOO, kas tika rīkotas projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis: iepazīstināt skolēnus ar inženierzinātnēm saistītām profesijām, tajās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, izglītību un darba uzdevumiem.

Sākumā, aktīvi iesaistoties sarunā, skolēni uzzināja, kādu profesiju pārstāvji nepieciešami, lai uzbūvētu gaisa kuģi. Izrādās, ka daudzu, vajadzīgs inženieris, tehniķis, mehāniķis, elektronikas speciālists u.c. Viņi pārrunāja, ko dara katras profesijas pārstāvis, kas viņam jāzina un jāprot. Tālāk, praktiski darbojoties komandā, skolēni izmēģināja profesijas, kas saistītas ar gaisa raķešu būvēšanu – konstruktors, kosmosa inženieris, mehāniķis, izmēģinātājs. Darbnīcā „Gaisa raķetes” viņi uzbūvēja savu gaisa raķeti un izmēģināja to, laižot lidojumā.

Nodarbības skolēniem bija lietderīgas, jo viņi guva jaunu informāciju par inženierzinātnes jomas profesijām un izmēģināja sevi kādā no profesijām.

         

  Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Radošās meistardarbnīcas „Iepazīsti mākslas profesiju daudzveidību”

 

Š.g. 15. un 22. maijā mūsu skolas 3.–6. klašu skolēni piedalījās radošajās meistardarbnīcās „Iepazīsti mākslas profesiju daudzveidību”, kas tika rīkotas projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis: sniegt skolēniem informāciju par profesijām, kas saistītas ar lietišķās mākslas nozari, sniegt iespēju iepazīt mākslinieka un kalēja darba vidi, ikdienas darbu, profesijās nepieciešamās prasmes un zināšanas.

Skolēni pēc izvēles apmeklēja mākslinieka (mākslas studija „Putra”) vai kalēja (Edgara Vronska kalēju studija) meistardarbnīcu, kur viņiem pastāstīja par profesijām, kas saistītas ar lietišķās mākslas nozari. Skolēni iepazina mākslinieka — grafika un kalēja darba vidi, ikdienas darbu, darbarīkus, darba procesu. Sarunā ar mākslinieku un kalēju audzēkņi uzzināja, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas šajās profesijās. Praktiski darbojoties, skolēni iejutās mākslinieka un mākslinieciskā kalēja lomā.

Tā bija lieliska iespēja vērot profesijas pārstāvja darbu, reālu darba vidi.

       

   Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Izglītojošā nodarbība “Ieskats izklaides profesiju industrijās”

 

Š.g. aprīlī 2. un 3. klašu izglītojamiem bija iespēja ielūkoties vienā no  izklaides  industrijas profesijām – animators. Izglītojamie iepazinās ar profesijas būtību, izzināja šīs profesijas darba specifiku.

Skolēni piedalījās sarunā par animatora profesijā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un rakstura īpašībām, profesijas plusiem un mīnusiem, kā arī uzzināja vairāk par karjeras iespējām un darba tirgus aktualitātēm izklaides profesiju industrijā.

Izglītojamiem tika sniegta iespēja vērot animatora profesiju darbībā un iejusties animatora lomā.

Nodarbības tika nodrošinātas ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina


Izzinām studiju un darba pasauli

 

Š.g. 10. aprīlī skolas aktu zālē 10.-12.klašu skolēniem notika tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases daļas pārstāvi. NBS ir valsts militārās aizsardzības sistēmas pamats un, sadarbojoties arī ar sabiedroto spēkiem, sargā Latvijas valsts suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Tas ir triju militāro formējumu – regulāro spēku, Zemessardzes un rezerves – kopums, kuru veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa.

Pasākuma laikā skolēniem tika sniegta informācija par NBS vienībām un to uzdevumiem, pastāstīts par kara dienestu, karavīra ikdienu, darba priekšrocībām un riskiem. Skolēni uzzināja par studiju iespējām Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā. NBS pārstāvis pastāstīja par uzņemšanas kārtību, kritērijiem, iesniedzamiem dokumentiem, nepieciešamām zināšanām un prasmēm, lai varētu studēt NAA un kļūt par virsnieku. Skolēni varēja uzdot sev interesējošus jautājumus.

***

10.aprīlī, izzinot Daugavpils darba tirgus piedāvātās ražošanas tehnoloģijas un darba iespējas, 10. klases skolēnu grupa devās mācību ekskursijā uz Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīcu. Apstaigājot milzīgu rūpnīcas teritoriju, viņiem bija iespēja vērot speciālistu darbu un uzdot sev interesējošus jautājumus. Skolēni sīkāk iepazina darba iespējas, profesijas DLRR, uzzināja informāciju par tajās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un izglītību.

***

12. aprīlī mūsu skolas 11. un 12. klašu skolēnu grupa tikās ar LU pārstāvjiem (Centra vidusskolā). Pasākuma sākumā viņiem tika sniegta vispārīgā informācija par LU fakultātēm, studiju specialitātēm. Uzņemšanas komisijas locekle pastāstīja par dokumentu iesniegšanas kārtību un iespējām, kritērijiem, lai tiktu budžeta vietā, informācijas pieejamību. Savukārt studentes sīkāk pastāstīja par mācību procesu, ārpusnodarbību aktivitātēm, studentu viesnīcu. Skolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus. Pasākums bija lietderīgs un izzinošs, jo ļāva ieskatīties studentu dzīvē, kā arī skolēni bija ļoti aktīvi un uzdeva daudz būtisko jautājumu.

                                          Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


RSU atvērto durvju diena

 

Š.g. 30. martā 10.-12.kl. izglītojamie apmeklēja RSU atvērto durvju dienu Rīgā. Sākumā skolēni piedalījās atklāšanas pasākumā, kurā tika sniegta vispārīgā informācija par RSU studiju programmām, tālāk devās uz sev interesējošu fakultāšu prezentācijām. Skolēni noskaidroja, kādi ir uzņemšanas noteikumi, kas ir jāzina par pieteikšanos studijām, kā notiek mācību process. Visas dienas garumā bija iespēja satikt studentus, aprunāties ar mācībspēkiem un uzdot sev interesējošus jautājumus. Skolēniem arī bija iespēja apmeklēt Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, kurā simulācijās varēja izmēģināt roku dažādās specialitātēs.

Diena pagāja lietderīgi un piesātināti, iegūtā informācija palīdzēs skolēniem izdarīt izvēli par tālāko izglītību un karjeras veidošanu.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


RTU atvērto durvju diena

 

Š.g. 30. martā izglītojamiem bija lieliska iespēja apmeklēt RTU atvērto durvju dienu Rīgā. Skolēni apmeklēja dažādas teorētiskas lekcijas un noskaidroja to, kādi ir uzņemšanas noteikumi, kas ir jāzina par pieteikšanos studijām un kā labāk izvēlēties savu nākotnes profesiju.

Visas dienas garumā bija iespēja satikt studentus, aprunāties ar mācībspēkiem, uzdot sev interesējošus jautājumus un iepazīt reālo mācību vidi, kā arī doties aizraujošās mācību ekskursijās.

Tāpat izglītojamie varēja brīvi apmeklēt jebkuru sev interesējošu fakultāti un iepazīt to padziļināti. Ļoti interesanta bija ekskursija pa Dizaina fabriku. Ikdienā tā ir brīvi pieejama ikvienam interesentam, kas vēlas iemācīties praktiski darboties ar dažādām mūsdienīgām tehnoloģijām dizaina jomā.

Iespēju daudzveidība ir neierobežota, ja vien tu skaidri apzinies savus mērķus un esi gatavs ieguldīt neatlaidīgu darbu savos sapņos!

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina


Darbnīca “Kā neapjukt profesiju pasaulē?”

 

Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros š. g. 28. martā 9.a klases skolēni piedalījās darbnīcā „Kā neapjukt profesiju pasaulē?”. Pasākums tika virzīts uz to, lai sniegtu skolēniem informāciju par jaunu nākotnes profesiju iespējamību, sniegtu iespēju apzināties savu spēju un talantu attīstības nozīmi profesijas izvēlē un karjeras veidošanā.

Darbnīcā skolēni guva informāciju par jaunu nākotnes profesiju iespējamību, aktīvi iesaistījās sarunā par izzūdošām un neparastām profesijām un faktoriem, kas ietekmē profesijas izvēli. Diskutējot skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem: Kā neapjukt daudzajās profesijās? Vai man piemērota tikai viena ideālā profesija? Kā izvēlēties īsto un piemērotāko? Praktiski darbojoties grupās, skolēniem bija iespēja apzināties savām spējām un interesēm atbilstošās profesijas, savu spēju un talantu attīstības nozīmi karjeras veidošanā.

Iegūtās zināšanas skolēniem noderēs karjeras lēmumu pieņemšanā, izvēloties, kur mācīties tālāk, un savu nākotnes profesiju.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Darbnīca “Uz sliekšņa: mani lēmumi”

 

Š.g. 28. martā 8.b klases skolēni piedalījās darbnīcā „Uz sliekšņa: mani lēmumi”, kas notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis bija sniegt skolēniem informāciju par jaunākajām tendencēm izglītības un darba tirgū, veidot izpratni par karjeras veidošanu, mērķa izvirzīšanu un tā sasniegšanu, praktiskā darbībā apzināties savas stiprās puses, to izmantošanas iespējas karjeras veidošanā.

Darbnīcā skolēni iesaistījās sarunā par tendencēm izglītībā un darba tirgū. Viņi uzzināja informāciju par Latvijas darba tirgus kopējo ainu un nākotnes prognozēm, jaunākajām tendencēm izglītībā un darba tirgū. Audzēkņi aktīvi iesaistījās diskusijā par izzūdošām un neparastām profesijām. Praktiski darbojoties, skolēniem bija iespēja apzināties savas stiprās puses, saprast, kā tās var efektīvi izmantot karjeras veidošanā. Viņi mācījās izvirzīt mērķi, ieskicēja savas nākotnes karjeras vīziju, apsprieda, kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas dažādās profesijās.

Šis pasākums rosināja skolēnus aizdomāties par tālākās izglītības iespējām, profesijas izvēli, nepieciešamību attīstīt sevi, savas prasmes, gūt zināšanas un paplašināt redzesloku.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Nodarbības «Karjeras iespējas kosmosa industrijā»

 

Š.g. 21.martā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika nodarbības „Karjeras iespējas kosmosa industrijā”, kurā piedalījās 9.-11.klašu skolēni.

Pasākuma pirmajā daļā skolēni noklausījās aizraujošu un iedvesmojošu stāstu “Mans karjeras ceļš līdz kosmosa industrijai” par Paula Irbina karjeras ceļu līdz kosmosa industrijai. Stāsta laikā tika akcentēts, ka jābūt aktīviem, darbīgiem, nepārtraukti jāpapildina savas zināšanas, jāattīsta prasmes un jāizmanto dažādas iespējas, lai tavs dzīves ceļš un karjera būtu veiksmīgi. Otrajā pasākuma daļā 9. klašu skolēni piedalījās nodarbībā „Ar kosmosa jomu saistītās inženierzinātnes un profesijas”, kurā viņiem bija iespēja iepazīt, ko dara elektronikas un programmēšanas inženieri, struktūru inženieri un arhitekti, mehatronikas inženieri, medicīnas un ķīmijas speciālisti kosmosa nozarē. Savukārt 10. un 11. klases skolēni piedalījās nodarbībā „Biznesa iespējas kosmosa nozarē”, kurā viņiem bija iespēja iepazīt karjeras iespējas kosmosa nozarē: elektronikas un programmēšanas, veselības aizsardzības un medicīnas, ķīmijas un materiālzinātņu, mehatronikas un robotikas, sociālo zinātņu jomās. Gan vieslekcijas, gan nodarbību laikā skolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, aktīvi iesaistīties diskusijā ar Paulu Irbinu. Aktīvākie skolēni saņēma piemiņas balvas no pasākuma.

Nodarbības lika skolēniem aizdomāties par savu tālākās izglītības un profesijas izvēli, veiksmīgas karjeras veidošanu.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Nodarbības “Ceļa izvēle tavai nākotnei”

 

Kā attīstīt sevi un izvēlēties sev piemērotu profesiju? Kā veidot veiksmīgu karjeru? Š.g. marta sākumā atbildes uz šiem jautājumiem meklēja 8.klašu skolēni, piedaloties nodarbībās “Ceļa izvēle tavai nākotnei”, kas notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja izprast savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes izglītības ceļa un profesijas izvēlē, gūt informāciju par profesiju daudzveidību, mainīgo darba tirgu un karjeras lēmumu pieņemšanu. Skolēni guva informāciju par horizontālo un vertikālo karjeru, veiksmīgās karjeras veidošanas pamatnosacījumiem, mūsdienās pieprasītākajām profesijām. Viņi uzzināja, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas zināšanas, prasmes un personīgās īpašības ir nepieciešamas un palīdz noturēties darba tirgū. Diskutējot skolēni veidoja darbadevēja un darbaņēmēja tēlu. Arī viņi noklausījās uzņēmēja karjeras stāstu un iesaistījās diskusijā par zināšanām, prasmēm un personīgajām īpašībām, kas nepieciešamas, lai kļūtu par uzņēmēju. Praktiski darbojoties, skolēni izvērtēja, ko viņi var darīt skolas laikā, lai nākotnē atrastu interesantu un atbilstošu darbu, veidot veiksmīgu karjeru.

Pasākums bija lietderīgs skolēniem, jo lika aizdomāties par savu turpmāko ceļu un profesijas izvēli.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Izglītības izstāde “Skola 2019”

 

Izstāde „Skola” ir nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā, kas pulcē tūkstošiem jauniešu un piedāvā aktuālu, plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs. Izstādes apmeklējums ir iespēja klātienē satikt augstskolu mācībspēkus, studentus un iztaujāt visu par interesējošo mācību iestādi, uzzināt profesiju meistarstiķus, atklāt daudz jauna un gūt iedvesmu turpmākai karjeras attīstībai. Vairāk nekā 140 izstādes dalībnieku – valsts un privātās augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri, koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas, mācību centri u. c. – jauniešiem prezentē vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus. Interesenti var uzzināt visu nepieciešamo par starptautisko eksāmenu kārtošanu, skolēnu vasaras valodu nometnēm ārzemēs, kā arī iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām.

Š.g. 2. martā mūsu skolas 11.–12.kl. skolēnu grupa projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja starptautisko izglītības izstādi „Skola 2019” Ķīpsalā. Viņiem bija iespēja izpētīt un salīdzināt dažādas mācību programmas, aprunāties ar studējošiem, noskatīties 20 minūšu garās prezentācijas par mācību iestādēm un aktuālo studiju un mācību programmu piedāvājumu, kā arī gūt priekšstatu par dažādām profesijām un atklāt sev arī ko pilnīgi jaunu, izmēģinot roku vienā vai otrā arodā, “pielaikojot” kuģa stūrmaņa, mediķa, karavīra u. c. profesijas.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Darbnīca “Mana nākotnes profesija”

 

Kas es būšu? Kāda būs mana dzīve, profesija, karjera? Ko izvēlēties? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem 7.a klases skolēni mēģināja rast, piedaloties darbnīcā „Mana nākotnes profesija”, kas notika mūsu skolā š.g. 22.februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja izprast savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes izglītības ceļa un profesijas izvēlē, gūt informāciju par profesiju daudzveidību, mainīgo darba tirgu un karjeras lēmumu pieņemšanu.

Aktīvi iesaistoties diskusijā, skolēni dalījās savās pārdomās par to, kas ir profesija, karjera, darbs, guva informāciju par izmaiņām profesiju pasaulē un darba tirgū. Kopā ar nodarbības vadītāju A.Šmitiņu viņi veidoja sarunu par prasmēm, iemaņām un pieredzi, to nozīmi, plānojot un veidojot savu karjeras ceļu. Veicot praktiskos uzdevumus, skolēni apzinājās profesiju daudzveidību un individuālās intereses, guva informācija par personības tipiem un profesionālo piemērotību.

Pasākums bija lietderīgs skolēniem, jo lika aizdomāties par savām spējām un prasmēm, to attīstību, izvēloties tālāko izglītības ceļu un profesiju šajā mainīgajā pasaulē.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Nodarbības “No prasmēm līdz profesijām”

 

Vai Tu jau esi izlēmis, par ko kļūsi? Kur plāno mācīties? Kāda būs Tava dzīves profesija, karjera? Daudzus bērnus šie jautājumi kaitina un dzen izmisumā…. jo izvēlēties var tikai to, ko pazīst.  Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās padarboties. Tādēļ ciemos aicinājām “Mazās Brīnumzemes” izglītības un tehnoloģiju centra meistarus, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.

7.februāris Daugavpils 16. vidusskolas 2. un 8. klašu skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, audzēkņi piedalījās nodarbībās “No prasmēm līdz profesijām”, kas rīkotas ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Katra klase 2 stundas darbojās “Mazās Brīnumzemes” centra tehniskajā laboratorijā – pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā.

Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja, kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.

Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties “Mazās Brīnumzemes” meistaru ikdienā – darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu 3D pasaules maketu. Bērniem un jauniešiem tika dots uzdevums – atainot vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem, un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.

  

 


Ēnu diena 2019

 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā viņi apmeklē kādu darbavietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Šogad Ēnu dienas 2019 aktivitātes norisinājās 13.februārī. Arī mūsu skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās šajā procesā. Skolēni pētīja piedāvājumus, rakstīja un iesniedza motivācijas vēstules. 6 mūsu audzēkņi saņēma aicinājumu un 13.februārī devās uz uzņēmumiem ēnot dažādu profesiju un amatu pārstāvjus, lai iepazītu to darba ikdienu, nepieciešamās zināšanas un prasmes, karjeras izaugsmi un izglītības iespējas. Mūsu audzēkņi vēroja diriģenta, policijas darbinieka, farmaceita, feldšera, ārsta un jurista profesiju, iegūstot informāciju par nepieciešamo izglītību, iepazīstot darba ikdienu, darba pienākumus, nepieciešamas prasmes un personības īpašības.

Aktīvi iesaistoties Ēnu dienā, skolēni guva jaunas zināšanas un pieredzi. Pēc viņu atsauksmēm, tā ir unikāla iespēja iepazīt profesiju un amatu pārstāvju darba ikdienu un uzdot profesionāļiem sev interesējošus jautājumus.

 Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


  Nodarbību cikls “Domā plašāk!”

 

Š.g. 6.decembrī 9.b klases skolēni piedalījās nodarbību ciklā “Domā plašāk!”, kuru vadīja  SIA “DK Projects” pārstāve D.Kriviņa (rīkots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Pasākuma mērķis bija sniegt skolēniem iespēju mācīties domāt plašāk un izvēlēties vairākus karjeras virzienus. Nodarbību laikā skolēniem bija iespēja apzināties savas intereses, spējas un stiprās puses, kas var noderēt profesijas izvēlē.  Audzēkņi iztēlojās savu nākotni un izvērtēja viņus interesējošās profesijas. Secināja, kādas zināšanas un prasmes tajās ir nepieciešamas, ko var darīt jau šodien, lai būtu veiksmīgam nākotnē. Skolēni mācījās formulēt konkrētos mērķus un darbības, lai varētu sasniegt iecerēto rezultātu. Viņi tika rosināti skatīties plašāk uz personīgo un profesionālo dzīvi, mācīties saredzēt iespējas visapkārt un izmantot tās, uzņemties atbildību par savu dzīvi un karjeras izvēli.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Nodarbību cikls “Trāpīt mērķī!”

 

Š.g. 29.novembrī skolā norisinājās nodarbību cikls “Trāpīt mērķī!”, kurā piedalījās 10. klases skolēni (rīkots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Tās vadīja  SIA “DK Projects” pārstāve D.Kriviņa. Pasākuma mērķis bija sniegt skolēniem iespēju izprast, mācīties izvirzīt un sasniegt savus izglītības un karjeras mērķus. Nodarbību laikā skolēniem bija iespēja izpētīt savas intereses, spējas un stiprās puses, kas var veicināt karjeras izvēli un izaugsmi. Tika veicināta viņu domāšana par nākotni, iekšējo resursu saistību ar sasniegumiem karjerā un dzīvē. Skolēni, praktiski darbojoties individuāli un grupās, mācījās izvirzīt mērķus un plānot soļus to sasniegšanai, izstrādāja darbību plānu konkrētā mērķa sasniegšanai. Skolēni tika rosināti attīstīt un pilnveidot savas spējas, attīstīt un pilnveidot pašvērtējuma un karjeras lēmumu pieņemšanas prasmi, uzņemties atbildību par savu dīvi un karjeras izvēli.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Mācību ekskursija uz meteoroloģisko staciju

 

Š.g. 8.novembrī 4.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Daugavpils meteoroloģisko staciju, kur viņus laipni sagaidīja stacijas darbiniece. Sākumā tā parādīja meteoroloģiskās stacijas aprīkojumu un pastāstīja, kādi ir meteorologa darba pienākumi, kā darbojas dažādas ierīces, kā tiek veikti meteoroloģiskie novērojumi un veidotas laika prognozes. Skolēniem tika arī izstāstīts, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas meteorologa profesijā, kur to var apgūt. Darbiniece akcentēja, ka mūsdienās daudzi meteoroloģisko novērojumu procesi ir datorizēti, tāpēc svarīga ir prasme strādāt ar dažādām datorprogrammām. Ekskursija skolēniem ļoti patika. Viņi atzina, ka meteorologa darbs nav no vieglajiem, tajā nepieciešamas noteiktās zināšanas un prasmes.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Personības un karjeras izvēles stunda

 

Š.g. 8.-12. oktobrī visā Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa, kuras centrālā tēma ir karjeras vadības prasmes un to loma karjeras plānošanā. Arī 9. klases skolēni piedalījās nodarbībās «Domā plašāk!», kuru vadīja Daina Kriviņa (rīkots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Mēs visi varējām palūkoties uz nākotnes karjeru no cita skatupunkta – sākumā rūpīgi izzināt savu personību, prasmes, intereses un iespējas, pēc tam meklēt savu sapņu profesiju. Tas ļaus mums pašiem prasmīgi un mērķtiecīgi vadīt savu tālākās izglītības un profesijas izvēli. Mums bija iespēja dalīties ar saviem klasesbiedriem ar saviem plāniem un sapņiem. Mēs labāk iepazinām viens otru, klausoties un palīdzot izstrādāt soļus, lai sasniegtu savus mērķus. Daudzi skolēni, kuri vēl nav izlēmuši par savu nākotnes profesionālo karjeru, varēja uzmanīgi pārdomāt to, ja līdz šim brīdim tādas iespējas nebija. Šis trenings motivēja mūs apzinīgi izvēlēties savu nākotni.

 

Sagatavoja Nikoļa Matjuhina, 9.a kl.

 


Karjeras nedēļa 2018

 

No 08. līdz 12. oktobrim visās Latvijas skolās noritēja Karjeras nedēļa 2018 “Tavs karjeras skrejceļš”, kuras mērķis bija: veicināt skolēnu izpratni par karjeras vadības prasmēm, to attīstību un lomu karjeras plānošanā, izvēloties nākotnes profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām prasmēm, interesēm un iespējām. Karjeras nedēļas aktivitātēs skolēniem bija iespēja paplašināt savas zināšanas par dažādām profesijām, tajās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, nepieciešamo izglītību; izprast karjeras vadības prasmes, to attīstības nepieciešamību, izvēloties nākamo profesiju; novērtēt savas prasmes un stiprās puses, apzināties iespējamas nākamās profesionālās darbības jomas; iepazīt tuvāk dažu uzņēmumu darbību, karjeras izaugsmes iespējas tajos.

Mūsu skolas audzēkņi arī aktīvi iesaistījās Karjeras nedēļas aktivitātēs gan skolā, gan pilsētā. Tika novadītas klases stundas par karjeras atbalsta jautājumiem. Skolēni aktīvi iesaistījās zīmējumu izstādēs “Klases karjeras māja”/ „Mans karjeras ceļš”, ko varēja apskatīt sākumskolas bloka gaiteņos. 11.klases skolniece piedalījās pasākumā “Profesiju virpulī atrast savējo!”, ko rīkoja Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa.

8.oktobrī astoņi 8. un 11.kl. skolēni devās uz KN atklāšanas pasākumu „Karjeras māja”, kas notika Zinātkāres centrā „Zinoo” (rīkots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). 8.klases skolēniem aktivitātes «Dzīvā bibliotēka» ietvaros tikās ar dažādu profesiju (policists, fotogrāfs, aktieris, ugunsdzēsējs, sabiedrisko attiecību speciālists, bārmenis, ārsts) pārstāvjiem. Viņiem bija iespēja uzzināt par to darba ikdienu, nepieciešamo izglītību un prasmēm, karjeras izaugsmes iespējām, uzdot sev interesējošus jautājumus. 11.klases skolēni piedalījās diskusijā ar Aleksi Daumi par tēmu „Domāšanas stratēģijas attīstīšana, dzīves mērķu apzināšanās”, kuras laikā, aktīvi darbojoties, runāja par faktoriem, kas kavē un veicina dzīves un profesionālo mērķu sasniegšanu.

Savukārt 5.a un 5.c klašu skolēni devās uz uzņēmumu «Daugavpils ūdens», kur skolēniem bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību. Viņiem tika stāstīts par to, kuru profesiju pārstāvji tur strādā (76 profesijas), kādas zināšanas tām vajadzīgas. Skolēni pētīja attīrīšanas iekārtas un darbinieku darbu.

9.oktobrī 4.a klases skolēnu komanda piedalījās pilsētas konkursā “Profesijas laika ratā”. Konkurss notika Daugavpils Novadpētniecības muzejā. Skolēni, veicot dažādus uzdevumus par pagātnes un mūsdienu profesijām, tuvāk iepazina dažādas profesijas (veicamais darbs, atribūti u.c.). Mūsu komanda ieguva godalgotu 2. vietu. Komandas dalībniekiem tika uzdāvinātas piemiņas balvas un saldumi. Paldies komandai par ieguldīto darbu, un lai veicas arī turpmāk.

12.klases skolēns pasākuma „Tikšanās ar lidmašīnas bortinženieri” tuvāk iepazina lidotāja profesiju, uzzināja par tajā nepieciešamajām prasmēm un izglītību, ar ko sākt, lai pārliecinātos par pareizu profesijas izvēli.

2.a klases skolēniem bija iespēja tuvāk iepazīt profesiju pasauli pasākumā „Būvē savu karjeru pats”, ko rīkoja Daugavpils Būvniecības tehnikums.

Savukārt 10. un 12.klašu skolēni piedalījās izglītojošajā spēlē “Profesiju pasaulē: Kas? Kur? Kad?”, kas notika Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā (rīkots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Veiksmīgi tiekot galā ar dažādiem uzdevumiem par profesijām, to īpatnībām, izglītības iespējām, mūsu komanda ieguva godalgoto 2.vietu.

10.oktobrī deviņi 8.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu „Dautkom”, kuras laikā viņiem pastāstīja par uzņēmuma darbības īpatnībām, darbinieku profesijām, tajās nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, darba pienākumiem. Skolēniem  bija arī iespēja tuvāk iepazīt TV raidījuma un reklāmas veidošanas procesu, kā arī praktiski izmēģināt „zaļas sienas” efektu.

11.oktobrī 5.b. klases skolēni piedalījās interaktīvajā nodarbībā „Profesijas laiku lokos” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, kuras laikā iepazinās ar senajām un mūsdienīgajām profesijām.

Savukārt 3.a, 3.b, 3.c un 7.b klašu skolēni piedalījās pasākumos “Atver bibliotēkas durvis”, ko rīkoja bērnu bibliotēka “Zīlīte” un LBC filiāle Piekrastes bibliotēka. Skolēniem stāstīja par bibliotekāra profesiju, dažādu aktivitāšu laikā viņi aktualizēja savas zināšanas arī par citām profesijām, tajās veicamām darbībām, nepieciešamām zināšanām un prasmēm.

11. un 12. klašu skolēni piedalījās nodarbību ciklā „Sagatavojies darba tirgum!” (projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Nodarbību laikā skolēniem tika stāstīts par CV un motivācijas vēstuli, gatavošanos darba intervijai, īpaši akcentējot sarežģītākos punktus un posmus. Skolēniem bija iespēja arī praktiski darboties (prezentēt sevi, uzrakstīt motivācijas vēstuli), līdz ar to izvērtējot savas zināšanas un prasmes, gatavību darba tirgum un apzinoties, kas ir vēl jādara, lai būtu konkurētspējīgam mūsdienu darba tirgū.

12.oktobrī skolā noritēja viktorīna “Profesijas”, kurā piedalījās 1.-2.klašu skolēni, aktīvi veicot daudzveidīgus uzdevumus par dažādām profesijām, līdz ar to paplašinot savu redzesloku un attīstot spēju orientēties profesiju pasaulē.

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Viktorīna “Profesijas”

 

Karjeras nedēļas noslēgumā 12. oktobrī norisinājās viktorīna “Profesijas”, kurā piedalījās 10 komandas no 1.-2. klasēm. Izglītojamiem bija iespēja pārbaudīt savas šī brīža zināšanas par profesiju daudzveidību.

Komandas darbojās ļoti aktīvi un bija vērojams azarts un gandarījums par paveikto, jo visi viktorīnas uzdevumi tika veikti ar augstu atbildības sajūtu un sadarbojoties visai komandai kopā. Izglītojamie ļoti veiksmīgi ieguva jaunu pieredzi un zināšanas, piedaloties šāda veida pasākumā.

 

Pasākums “Būvē savu karjeru pats”

 

Karjeras Nedēļas ietvaros 9. oktobrī 2.a klases skolēni viesojās Daugavpils Būvniecības tehnikumā, kur iepazina profesiju daudzveidību, ko ir iespējams apgūt Daugavpils Būvniecības tehnikumā, izstaigāja skolas plašo teritoriju, aplūkoja skaistās mācību telpas un pavēroja, kā notiek mācību process mācību iestādē.

Vislielāko interesi skolēnos izraisīja interjera dizaina radošā darbnīca, kur izglītojamie darbojās praktiski un izveidoja interesantu dekoru savai klasei.

 

Mācību ekskursija uz uzņēmumu “Daugavpils ūdens”

Šī gada 8. oktobrī 5. klases skolēni Karjeras Nedēļas ietvaros devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Daugavpils ūdens” un viesojās galvenajā ūdens attīrīšanas stacijā “Ziemeļi”.

Mācību ekskursijas laikā izglītojamie varēja izstaigāt uzņēmuma teritoriju, aplūkot to, kā notiek ūdens attīrīšana, un iegūt informāciju par profesiju pārstāvjiem, kas strādā uzņēmumā, pārliecināties par to, cik daudzveidīgi tie ir un to, kāda izglītība ir nepieciešama šīs nozares profesijās strādājošajiem speciālistiem, kā arī izglītojamie varēja uzdot sev interesējošos jautājumus par uzņēmuma darbības specifiku.

 

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina


Karjeras nedēļa 2018

No 8. līdz 12. oktobrim 47 pilsētās un novados notiks Karjeras nedēļa, kuru jau sesto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Tās laikā Latvijas lielākajās vidusskolās notiks diskusijas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kā arī skolu jauniešus apciemos improvizācijas aktieru “K” komanda un Karjeras autobuss ar izglītojošām spēlēm un iespēju iepazīt dažādas profesijas ar virtuālās realitātes palīdzību. Lasīt vairāk.