DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Izglītības projekts “mācītspēks”

Skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks”

Daugavpils 16.vidusskolai šajā mācību gadā izveidota cieša sadarbība ar “Iespējamā misija” mācību programmas projektu “Macītspēks”. Savas darba gaitas 2020./2021. mācību gadā skolā uzsāka šī projekta skolotāja Ieva Maļinovska, kura savas dizainera prasmes realizē, mācot bērniem dizainu un tehnoloģijas. Skolas kolektīvs vienmēr priecājas par jauniem skolotājiem. Lielu individuālu konsultatīvu atbalstu sniedz skolas vadība un mentore Jadviga Osipova, kura palīdz ne tikai metodiski pareizi novadīt stundu, bet vienmēr zina īstos vārdus īstajā brīdī. Regulāri notiek kolēģu grupas mentoringi, kuros skolotāja var gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem un saņemt gan metodisko, gan psiholoģisko atbalstu. Jaunā skolotāja strādā tikai pirmo gadu, taču pārzina jautājumus, kas saistīti ar mācību saturu, vērtēšanu, metodiku, audzināšanas procesa organizēšanu, ar izglītību saistīto dokumentāciju, zina skolas iekšējos noteikumus.
Ieva atzīst, ka darbs skolā izrādījies pavisam citādāks, nekā viņa bija to iztēlojusies, jo domājusi, ka skolotājam stundas beidzas 14:00, un pēc tam pārējā dienas daļa ir brīva. Uzsākot darba gaitas bijusi pārsteigta par to, cik daudz par skolotāja darbu nezina sabiedrība.
2021./2022. mācību gadā projekts “Mācītspēks” turpināsies, un Ievas Maļinovskas plānos ir pabeigt DU, lai strādātu skolā par dizaina un tehnoloģiju skolotāju.

Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Zigrīda Panfilova

 

 

Projekts “Mācītspēks”

 

Pirmo reizi šogad tiek realizēts jaunais skolotāju projekts “Mācītspēks”, un arī Daugavpils 16.vidusskola ir iesaistījusies šī projekta dalībnieku atbalstā. 1.septembrī darbu skolā uzsāka Ieva Maļinovska. Viņa skolēniem mācīs dizainu un tehnoloģijas. Vēlam veiksmi jaunajai skolotājai!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Z.Panfilova