DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Erasmus+ KA 2 “Lift of Democracy”

 

Erasmus + projekta “L.I.F.T. of Democracy” mobilitāte Francijā

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu izglītības sektora projekts “LIFT Of Democracy” (2023-1-LV01-KA210-SCH-000158037)

 

Erasmus+ projekta “L.I.F.T. of Democracy” ietvaros no 2024. gada 15. līdz 19. aprīlim notika mobilitāte Retelā (Francijā), kas iezīmēja nozīmīgu soli demokrātisko vērtību virzīšanā Eiropas jauniešu vidū. Projekta aktivitātē piedalījās partneri no Latvijas, Itālijas, Francijas un Turcijas. Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolu pārstāvēja skolēnu un pedagogu komanda – Jauno ģeogrāfu kluba dalībnieki Dmirtrijs Grocs, Irina Zenkova, Adriana Vanagele, ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Rudjko un direktora vietniece Regīna Urbanoviča.

Kopš projekta sākuma Latvijas komanda veica dažādas aktivitātes, piemēram, aktīvi piedalījās Eiropas “Erasmus dienā” 2023. gada 9. oktobrī, izveidojot filmu, kuru visu dienu rādīja skolas hallē, kur to varēja noskatīties visi interesenti.

Laikā, kad demokrātija un politiskā līdzdalība prasa paaugstinātu uzmanību, šis ES finansētais projekts ir cerības bāka. Projekts “L.I.F.T. of Democracy” ir vērsts uz demokrātiskās apziņas līmeņa celšanu ar izglītības, apmācības un ideju apmaiņas palīdzību, ar īpašu uzsvaru uz četriem atslēgas mērķiem: demokrātiskā izglītība, politiskā līdzdalība, sociālās inovācijas un internacionalizācija. Projekts tiecas sniegt skolēniem dziļu izpratni par demokrātijas principiem, cilvēktiesībām un Eiropas institūcijām; ar semināru un praktisku pasākumu palīdzību tas iedrošina jauniešus aktīvi iesaistīties savu kopienu politiskajā dzīvē; veicinot sociālās inovācijas, nosaka jaunas stratēģijas un prakses demokrātijas un sociālās integrācijas stiprināšanai; veicina starpkultūru apmaiņu un uzskatu internacionalizāciju, ļaujot dalībniekiem iepazīt atšķirīgu pieredzi un viedokļus.

Agrikole licejā (Retelā) pavadītās nedēļas laikā skolēni piedalījās demokrātijas principiem veltītu semināru un praktisku pasākumu (workshop) sērijā. Katru dienu tika piedāvāta daudzveidīga programma, kas vērsta uz skolēnu iesaistīšanu un viņu izpratnes padziļināšanu. Pirmā diena bija veltīta Francijas kopienu izpētei un bērnu tiesību apspriešanai. Skolēni prezentēja savas skolas un valstis. Projekta dalībnieki mērijā tikās ar Retela mēru, viņiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus par pašvaldību. Nākamajā dienā dalībnieki pētīja nozīmīgu cilvēktiesību veicināšanas darbinieku dzīvi un mantojumu un apsprieda informācijas brīvību un tiesības. Komandas devās braucienā uz vēsturisko Reimsu, kur tikās ar pilsētas mēra vietnieku, iesaistoties interesantā sarunā par Reimsas demokrātisko pašvaldību. Jauniešiem apmeklēja seno Reimsas katedrāli, kurā kāda karaļa kronēšanu savulaik apmeklēja pati Žanna d ‘Arka. Trešajā dienā skolēni un pedagogi kopīgiem spēkiem izveidoja projekta logo un izpētīja demokrātiskās vērtības caur sporta un Olimpisko spēļu prizmu. Ceturtā diena bija veltīta franču demokrātijas un vēstures apskates objektu apmeklēšanai Parīzē: Bastīlijas laukums, Konkordija, Invalīdu nams, Aleksandra tilts 3, Lielā un Mazā pils, Fransuā Miterāna bibliotēka, Eifeļa tornis. Nedēļu skolēni noslēdza ar digitālā bukleta par savu valstu demokrātijas vēsturi veidošanu un pārdomām par savu pieredzi Retelā. Aktivitātes noslēgumā tika organizēta dalībnieku tikšanās ar Parīzes Ģenerālās Asamblejas deputātiem, kas noritēja demokrātiskā gaisotnē.

Erasmus+ projekts “L.I.F.T. of Democracy”  ir ne tikai izglītojoša iespēja, bet arī investīcija demokrātiskās un iekļaujošās Eiropas nākotnē. Pateicoties inovatīvai un sarežģītai pieejai, jaunieši ne tikai iegūst zināšanas, bet arī kļūst par aktīviem pārmaiņu vadītājiem savā sabiedrībā. Tas demonstrē, ka izglītība un kultūras apmaiņa var būt spēcīgi instrumenti demokrātiskās vērtībās un cilvēktiesībās balstītas sabiedrības uzbūvē. Pateicoties savai ilgtermiņa ietekmei, šis projekts var kalpot par modeli nākotnes iniciatīvām aktīvas pilsoniskās pozīcijas un politiskās līdzdalības attīstīšanai jauno eiropiešu vidū.

Sagatavoja: projekta koordinatore Svetlana Rudjko

Erasmus + projekta “LIFT of Democracy” īstenošana

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu izglītības sektora projekts “LIFT Of Democracy”

 

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola turpina īstenot ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu izglītības sektora projektu “LIFT of Democracy”, ko uzsākusi 2023. gada septembrī. To realizē Jauno ģeogrāfu kluba dalībnieki, 11. klases skolēni, koordinatores ir Svetlana Rudjko un Regīna Urbanoviča.

Projekta “LIFT of Democracy” mērķis ir izglītot cilvēkus par demokrātiju un cilvēktiesībām, lai risinātu problēmas miera ceļā, līdztekus veidojot izpratni par vidi. Tā īpatnība ir vispusīga demokrātijas izpēte visās dzīves jomās, tostarp vēsturē, ģimenē, skolā, filmās, grāmatās un modes pasākumos, izmantojot Eiropadomes pasākumus.

Projekta aktualitāti nosaka tas, ka līdz ar globalizācijas attīstību rodas arvien vairāk sociālo un vides problēmu. Jāpiebilst, ka tas ir e-Twinning projekta, kas ieguva Eiropas kvalitātes zīmi, turpinājums. Īstenošanas gaitā mēs vēlamies sniegt savu palīdzību cilvēku, kas nākotnē strādās, lai veidotu demokrātisku un apzinīgu sabiedrību, izglītošanā par universālām vērtībām. Cenšoties veicināt demokrātiju, veidots arī projekta nosaukums – no partnervalstu nosaukumu sākumburtiem (Latvija Itālija Francija Turcija  of Democracy).

Projekta ietvaros īstenotajos pasākumos dalībnieki iegūs pieredzi efektīvas līdzdalības, demokrātisko tiesību, zaļās vides un digitālo tehnoloģiju jomā. Tas veicinās tādu indivīdu veidošanos, kuri veidos kopienas, kas būs apguvušas zināšanas un prasmes demokrātijas un vienlīdzības jomā, kas ir viena no Erasmus+ programmas vadlīnijās noteiktajām prioritārajām tēmām.

Projekta īstenošanas laikā:

  • jaunieši gūs zināšanas par demokrātijas un cilvēktiesību vēsturisko attīstību, tiks sagatavota e-grāmata par notikumiem demokrātijas vēsturē;
  • jaunieši uzzinās par tādiem svarīgiem notikumiem kā Eiropas Cilvēktiesību konvencija un atzīmēs nozīmīgas dienas, kas saistītas ar demokrātiju un cilvēktiesībām;
  • jaunieši gūs zināšanas par muzeju izglītību un kultūras mantojumu, tiks rīkoti kultūras veicināšanas pasākumi. Skolu programmās tiks analizēta līdzīga un atšķirīga prakse, kas saistīta ar demokrātiju, skolu darbinieki spēs sagatavot materiālus mācību programmai;
  • analizējot notikumus, jauniešiem tiks sniegts atbalsts Eiropas identitātes izpratnē un līdzdalībā demokrātiskos procesos;
  • skolēni iegūs zināšanas par pilsoniskās sabiedrības organizācijām un attīstīs aktīvu pilsoniskumu, kā arī pilnveidos savas angļu valodas un IT prasmes;
  • dramaturģijas pasākumi ļaus skolēniem paraudzīties uz strīdīgiem sociāliem jautājumiem no problēmu risināšanas perspektīvas. Turklāt tiks pētīts materiāls par demokrātiju un cilvēktiesībām rakstītos un vizuālos plašsaziņas līdzekļos.

Projekta dalībnieki izglītos cilvēkus par ilgtspējīgām kopienām, lai tie varētu aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē. Viņi arī rīkos seminārus, lai veicinātu izpratni par nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem, ģeogrāfiskajām barjerām, veselības jautājumiem, invaliditāti, kultūras atšķirībām, sieviešu tiesībām, zaļo vidi un citām būtiskām tēmām. Projekta noslēgumā mūsu reģiona skolu skolēniem tiks sagatavots seminārs par demokrātiju, kā arī vietējās pašvaldībās tiks organizēti dažādi ar projekta tēmu saistīti konkursi.

Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2025.gadam.

Sagatavoja: projekta koordinatore Svetlana Rudjko

 

Erasmus dienas Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolā

No 9. līdz 14. oktobrim norisinājās Eiropas mēroga iniciatīva Erasmus dienas. 2023. gadā, atzīmējot Eiropas Prasmju gadu, tās iezīmēja tēmu “6 dienas, lai Eiropa iemirdzētos!”. Šajā gadā ir būtiski apzināties Eiropas kultūras daudzveidību un izcelt tās piedāvātās mācību iespējas. 

 Arī mūsu skola piedalījās šajā nozīmīgajā pasākumā. 9. oktobrī skolas foajē visu dienu tika demonstrēta 11.a klases komandas veidotā filma «Learning Languages – Key to Erasmus». Ikviens varēja to noskatīties un uzdot jautājumus par Erasmus+ projekta “LIFT of DEMOCRACY” koordinatorei Svetlanai Rujdko. Filma tika demonstrēta arī ģeogrāfijas stundās 9.-12. klasē.

Erasmus dienās dalībniekiem ir iespēja atklāt jaunas kultūras, stiprināt viņu valodu un starpkultūru prasmes, attīstīt nodarbinātību un ievērot Eiropas tolerances, cieņas un daudzveidības vērtības.

Sagatavoja Svetlana Rudjko